Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

21.Sa-tan Là Kẻ Thù Đã Bị Đánh Bại

21.CHƯƠNG NĂM: SA TAN LÀ KẺ THÙ ĐÃ BỊ ĐÁNH BẠI

   Chúa Jêsus phán rằng: CÁC CỬA ÂM PHỦ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC HỘI THÁNH (Mathiơ 16:18). Vì vậy, chúng ta là chi thể trong thân Đấng Christ, đang ở về phe chiến thắng. Và chúng ta chắc chắn rằng Satan ở phía thất bại. Trong Sáng thế ký 3:15 có ghi lời hứa đầu tiên về sự đắc thắng nầy. Đây là lời tiên tri nói về sự hiện đến của Chúa Jêsus và sự đắc thắng Satan. Dòng dõi người nữ sẽ đạp đầu con rắn. Cách đây nhiều năm, có vài nơi trên thế giới sử dụng tục lệ: Kẻ thắng trận đạp trên cổ kẻ bị bại trận. Điều nầy chứng tỏ rằng người bị thua trận hoàn toàn không chống cự được. Đó cũng là cách chúng ta đối xử với Satan.

LamTheNaoDanhBaiSatan21

   Mặc dù nó gầm thét chung quanh chúng ta như một con sư tử, nhưng chúng ta phải nhớ rằng nó là kẻ thù bị bại trận. Trường hợp nầy giống như con chó và con mèo. Bình thường nếu con mèo tìm được một nơi an toàn để núp thì nó chọc ghẹo con chó, nó cong lưng lên và gầm gừ, còn con chó quay lưng đi chỗ khác, không chống cự. Cũng vậy, chúng ta phải giống như con mèo ở phía tấn công vào Satan vì nó bại trận rồi. Trong thư Philíp 2, sau khi được biết Chúa Jêsus đã tự hạ mình xuống và vâng phục cho đến chết trên cây thập tự, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài Danh trên hết mọi Danh.

   Ngài đã được quyền cai trị trên tất cả những tạo vật của Đức Chúa Trời. Theo Côlôse 1:12-13, là những Tín đồ, chúng ta được đem ra khỏi nước tối tăm để vào nước của con yêu dấu của Đức Chúa Trời, trường hợp nầy giống như người bị làm tôi mọi được người khác phóng thích cho được tự do.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7098 guests and no members online

Your Language