Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

22.Nền Tảng Của Sự Đắc Thắng

22.NỀN TẢNG CỦA SỰ ĐẮC THẮNG

   Nền tảng của sự đắc thắng nằm ở sự kiện là Đấng Christ đã đắc thắng Satan tại thập tự giá. Tại đó Satan đã bị xét xử và bị trục xuất (Giăng 12:31-16:11). Nhờ sự hoàn tất kỳ diệu nầy mà tín đồ đắc thắng Satan. Trong Khải huyền 12:11 chép: “HỌ ĐÃ THẮNG NÓ NHỜ HUYẾT CHIÊN CON VÀ LỜI CHỨNG CỦA MÌNH”, không những nhờ sự chết đó chúng ta được cứu khỏi tội mà chúng ta còn được cứu khỏi Satan nữa. Chính điều nầy đưa chúng ta đến sự hiệp một với Đấng Christ. Chúng ta phải hiệp làm một với Ngài ở trong sự chết của Ngài. Dĩ nhiên Galati 2:20 nêu rõ: ”TÔI ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP TỰ GIÁ VỚI ĐẤNG CHRIST“.

LamTheNaoDanhBaiSatan22

   Điều gì xảy ra khi Chúa Jêsus bị đóng đinh, chịu chôn và được sống lại? Ngài được đem ra khỏi vương quốc thuộc về vật chất để vào một vương quốc khác mà con người trần gian không thể đụng chạm đến Ngài. Vì chúng ta cùng được làm một với Ngài trong sự chết Ngài, thì chúng ta cũng làm một với Ngài trong sự tấn công kẻ thù. Tôi thích nghĩ đến hình ảnh các trẻ em Ysơraên đứng bên trong cánh cửa đã được bôi huyết. Thiên sứ giết trẻ con đầu lòng, đi ngang qua đó vào giờ ấn định nhưng vượt qua luôn, vì có huyết bôi trước cửa nhà, vị ấy không làm gì được.

   Trong trường hợp Satan cũng vậy, nó không thể nào đi ngang qua huyết của Đấng Christ. Huyết của Ngài trở thành bức tường kiên cố ngăn cách chúng ta và kẻ ác. Một người không tin Chúa bị Ma quỷ chiếm hữu, thì người ấy không thể hát những bài ca ngợi dòng huyết, và cũng khó nói về dòng huyết của Chúa Jêsus. Chúng ta thường dùng thành ngữ: ”Tội lỗi của tôi dưới dòng huyết“, “tâm trí tôi ở dưới dòng huyết”, và ”tôi ở trong dòng huyết”. Điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là chúng ta được sự chết của Chúa bảo vệ, dựa trên quan điểm của loài người, khó có thể giải thích điều nầy. Nhưng tất cả những gì tôi phải làm ấy là tin lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, trong thực tế hằng ngày chúng ta phải kể mình như đã chết thật sự với tội lỗi. Còn trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã thật sự chết về tội lỗi trong Đấng Christ. Bây giờ mỗi ngày chúng ta phải kể mình như chết về tội lỗi (Côrinhtô 15:31).

   Trong Hêbơrơ 2:14-15 cũng soi sáng vấn đề nầy: ”VẬY THÌ, VÌ CON CÁI CÓ PHẦN TRONG THỊT VÀ HUYẾT THỂ NÀO, THÌ CHÍNH NGÀI CŨNG CÓ PHẦN VÀO ĐÓ THỂ ẤY, HẦU CHO NHỜ SỰ CHẾT MÀ NGÀI CÓ THỂ DIỆT TRỪ KẺ CẦM QUYỀN SỰ CHẾT LÀ MA QUỶ, VÀ ĐỂ GIẢI PHÓNG MỌI NGƯỜI VÌ SỢ SỰ CHẾT MÀ BỊ KHUẤT PHỤC DƯỚI ÁCH TÔI MỌI TRỌN ĐỜI“. Trong thơ Côlôse cũng nói lên lẽ thật tương tự: ”NGÀI ĐÃ TRUẤT BỎ QUYỀN CAI TRỊ VÀ CÁC THẾ LỰC, DÙNG THẬP TỰ GIÁ CHIẾN THẮNG CHÚNG NÓ, VÀ NỘP RA TỎ TƯỜNG GIỮA THIÊN HẠ“. Trong tiếng Hêbơrơ chữ “truất bỏ” có nghiã là “làm cho mất quyền hành”, “làm cho vô dụng”, hay ”chấm dứt”. Vì thế, qua sự chết của Đấng Christ, quyền lực của Satan đã bị bẻ gãy.

   Cứu Chúa chúng ta đã tước bỏ quyền lực của Satan đến nỗi nó không có đủ năng lực để chống lại Cơ Đốc Nhân là người vâng lời Chúa trong trận chiến thuộc linh nầy. Ma quỷ nghĩ rằng nó sẽ đắc thắng khi Đấng Christ chết, nhưng nó không ngờ rằng qua sự chết của Ngài nó bị đại bại. Cũng vậy, qua sự chết ấy, kẻ tin Ngài sẽ đánh bại Satan và làm vô hiệu quyền lực của nó. Một lần nữa, chúng ta hãy trở lại kinh nghiệm của dân Ysơraên đi từ xứ Êdíptô vào Canaan. Trong sự chết của Pharaôn, chúng ta thấy rõ hình ảnh của chân lý nầy. Đức Chúa Trời đã mở một con đường ngang qua biển đỏ cho dân Ysơraên vượt qua an toàn. Đây là bức tranh chỉ về sự chết. Người Êdíptô đã khó nhọc rượt đuổi theo dân Ysơraên đến bờ bên kia, và lúc chân họ đặt trên hòn đá của mọi thời đại, thì Môise giơ tay ra trên biển, dòng nước lấp con đường, chôn vùi Pharaôn cùng toàn cả đạo binh của ông. Biển nầy mang ý nghĩa là sự giải cứu của dân Ysơraên và nó cũng mang ý nghĩa là sự thất bại hoàn toàn của Pharaôn. Đồi Gôgôtha cũng mang ý nghiã nầy. Chúa Jêsus chết tại đấy, nhưng trong sự chết nầy, Ngài đã chấm dứt mọi quyền lực của Satan kể từ giờ phút ấy. Satan là một kẻ thù bị đánh bại.

   Vậy, tại sao Satan vẫn còn hoạt động? Nó là kẻ sống ngoài vòng pháp luật và nó sẽ không từ bỏ sự tấn công vào chúng ta nếu chúng ta không đứng trong vị trí chiến thắng của Đấng Christ tại Gôgôtha. Trong đời sống hằng ngày chúng ta phải sử dụng đức tin để nhận những kết quả của sự đắc thắng nầy.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1876 guests and no members online

Your Language