Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

26.Nghệ Thuật Đắc Thắng

26.NGHỆ THUẬT ĐẮC THẮNG

   Câu Kinh Thánh chìa khóa cho nghệ thuật đắc thắng Satan nằm ở Giacơ 4:7 “HÃY THUẬN PHỤC ĐỨC CHÚA TRỜI, HÃY CHỐNG TRẢ MA QUỶ, THÌ NÓ SẼ LÁNH XA ANH EM“. Lệnh truyền từ Thiên Thượng dạy chúng ta cách chống cự Satan, cách thành công ấy là phải đầu phục Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta, nếu không đầu phục Đức Chúa Trời, tức là chúng ta rơi vào tay satan. “Thuận phục” là ngôn ngữ của chiến trận. Chúng ta hãy giống như một người lính tốt, luôn luôn tuân hành triệt để mệnh lệnh của cấp chỉ huy mình. ”Chống cự” có nghiã là chiến đấu một cách can đảm, anh dũng trước mặt kẻ thù. Trong trận chiến với Ma quỷ, sự bắt đầu và sự kết thúc của sự đắc thắng nằm ở sự tuân hành triệt để của Đức Chúa Trời.

LamTheNaoDanhBaiSatan26

   Mỗi Cơ Đốc Nhân nên cầu nguyện: ”Lạy Chúa, nếu điều nầy thuộc về Ngài, thì con xin tiếp nhận. Nếu nó thuộc về Satan, con xin nhơn Danh Chúa Jêsus mà chống cự nó“. Đây là con đường Gôgôtha chiến thắng. Đây là con đường Chúa Jêsus yêu dấu đã đi qua, Ngài đã vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự Chúng ta thấy sự đắc thắng nầy trong đời sống Ápraham. Khi ông dâng con trai yêu dấu mình làm của lễ thiêu mà chẳng thắc mắc trước lệnh truyền của Đức Chúa Trời. Lúc ông đã bày tỏ sự trọn vẹn vâng lời và đầu phục của mình, thì Đức Chúa Trời tái xác nhận lời hứa của Ngài là khiến ông trở thành tổ phụ của một nước lớn. Chính giờ phút ông hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời, giơ tay ra định giết con mình làm của lễ thiêu, thì Đức Chúa Trời can thiệp và Ngài chuẩn bị sẵn một con chiên đực thế chổ cho Ysác. Trong kinh nghiệm chúng ta cũng vậy. Chỉ khi nào chúng ta bày tỏ sự đầu phục Đức Chúa Trời hoàn toàn thì kẻ thù mới thôi gầm thét chung quanh chúng ta. Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta sự đắc thắng Satan và làm cho chúng chạy xa, nhưng nếu chúng ta quên điều nầy, thì chúng ta sẽ thiếu đi sự đầu phục Ngài.

   Chúng ta phải học tập chờ đợi thì giờ của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi sự. Thật chúng ta rất giống hai chị em của Laxarơ, trách Chúa sao Ngài không đến sớm để Laxarơ khỏi chết. Tại sao có sự trì hoãn ấy? Có phải Chúa Jêsus không yêu Laxarơ không? Không, vì Kinh Thánh chép Chúa Jêsus khóc bên mộ Laxarơ. Ngài trì hoãn vì Ngài chờ đợi sự đầu phục Chúa trọn vẹn của gia đình nầy và sự đắc thắng cõi chết lại càng vinh hiển bội phần hơn. Bằng chứng của sự đầu phục nằm ở sự thử nghiệm. Càng đầu phục sớm, càng đắc thắng sớm. Câu Kinh Thánh ở sách Giacơ là lời kêu gọi chúng ta mang vũ khí. Câu nầy không bảo chúng ta ở thái độ thụ động, nhưng là sự chống cự Satan cách tích cực và kiên cường. Hễ Cơ Đốc Nhân nào không ý thức rằng mình cần ở mức độ đầu phục Chúa nhiều hơn, và vâng lời Chúa trọn vẹn hơn, thì người ấy đang đứng ở vùng đất nguy hiểm. Thật vậy, càng bước đi gần gũi với Đức Chúa Trời bao nhiêu, thì chúng ta càng thấy rằng mình cần nhận được sự sống mới từ Ngài bấy nhiêu. Trên con đường đi đến sự đầu phục Chúa, chúng ta phải coi chừng bẫy dò của Satan đưa ra để làm cho nhiều con cái Đức Chúa Trời vấp ngã. Nhiều người đã nói giống như tác giả Thi Thiên: ”ĐỨC CHÚA TRỜI ÔI! XIN HÃY TRA XÉT TÔI VÀ BIẾT LÒNG TÔI, XIN XEM THỬ TÔI CÓ LỐI ÁC NÀO CHĂNG“ (Thi 139:24).

   Điều nầy thật tốt, nhưng đừng dừng lại tại đấy, hãy đi xa hơn nữa. Nếu không đi xa hơn mà cứ ở tình trạng ấy thì sẽ mở cánh cửa cho Satan hoạt động. Nó sẽ đào lên những tội lỗi cũ mà chúng ta đã đem chôn trong dòng huyết Chúa Jêsus từ lâu, và nó sẽ làm cho lương tâm chúng ta ray rức. Trong trường hợp nầy, hãy nhớ đến kinh nghiệm thực tiễn của Phao Lô “QUÊN MỌI SỰ Ở ĐẰNG SAU“. Khi đã chôn tội lỗi trong dòng huyết Chúa Jêsus, thì đừng đào bới lên xem làm gì nữa. Có một Mục sư ví dụ như sau: Ngày xưa có một giống người khi chôn con mèo thì chừa lại cái đuôi. Mỗi ngày họ cứ ra chỗ đã chôn con mèo rồi đào lên xem thử. Dĩ nhiên thì mỗi ngày xác chết con mèo càng thúi rữa hơn, thật kinh tởm. Nhưng đó lại là việc làm của chúng ta đối với tội lỗi cũ của mình dù nó đã được chôn dưới dòng huyết và đã được tha thứ. Khi bạn sấp mình xuống nơi chơn Chúa để xin Ngài chỉ cho bạn xem những lỗi ác trong bạn, thì bạn có thể tin rằng Ngài sẽ chỉ cho bạn thấy vài sai lầm của mình. Liền lúc ấy, hãy lập tức xin Ngài thương xót và cảm ơn Ngài đã chôn toàn thể cuộc đời mình ở dưới dòng huyết. Làm như thế thì Satan không còn cơ hội khuấy phá bạn (I Giăng 1:9).

   Tôi được biết có một người phải vào bệnh viện thần kinh vì lý do tương tự như thế. Khi tôi chỉ cho ông cách chống cự Satan, và người nầy đã xác định vị trí của mình trong Đấng Christ, thì ông được khỏi bệnh. Có một giáo sĩ ở Phi châu cũng ở trong tình trạng nầy. Trong thời gian rất lâu, bà bị gánh nặng tội lỗi mà Satan đã đào lên để đè bẹp bà. Bà bị bệnh rất nặng và rất nhiều bác sĩ không tìm ra nguyên nhân nào gây bệnh, hội truyền giáo đưa bà về quê nhà để chữa bệnh. Ngay lúc ấy Đức Chúa Trời đã dùng những giáo sĩ bạn để giúp bà về phương diện thuộc linh và chỉ cho bà thấy rằng những tội lỗi đó đã được tha thứ. Bà đã được chữa lành, và sau khi nghỉ một năm bà có thể trở lại Phi châu để tiếp tục công việc mà Đức Chúa Trời vẫn còn sử dụng bà.

   Chúng ta hãy xem trong I Phierơ, mấy câu dùng làm kết luận cho chương nầy “HÃY TIẾT ĐỘ VÀ TỈNH THỨC, KẺ THÙ NGHỊCH ANH EM LÀ MA QUỶ, NHƯ SƯ TỬ RỐNG ĐI RÌNH MÒ CHUNG QUANH ANH EM, TÌM KIẾM NGƯỜI NÀO NÓ CÓ THỂ NUỐT ĐƯỢC. HÃY ĐỨNG VỮNG TRONG ĐỨC TIN MÀ CHỐNG CỰ NÓ, VÌ BIẾT RẰNG ANH EM MÌNH Ở RÃI KHẮP THẾ GIAN CŨNG ĐỒNG CHỊU HOẠN NẠN NHƯ MÌNH“ (I Phierơ 5:8-9). Trong bản dịch Kinh Thánh của ông Williams, chữ “tiết độ” được thay thế bằng chữ  “bình tĩnh”. Điều nầy nhắc nhở chúng ta thấy rằng hãy nhơn Danh Chúa Jêsus đối với Satan trong tư thế bình tĩnh, không hề sợ hãi nao núng. Chúng ta cần phải thức canh, không phải vì sợ mà chúng ta tỉnh thức, mà thức canh tức là học hỏi lời Đức Chúa Trời để chúng ta sáng suốt nhận định, thấy được rõ ràng các phương cách Ma quỷ tấn công. Tuy nhiên, lẽ thật chống cự Satan đã bị lạc mất quá lâu đối với phần đông Cơ Đốc Nhân, nên tôi e rằng có nhiều người chẳng biết chút gì về những cách Ma quỷ tấn công họ.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1079 guests and no members online

Your Language