Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

25.Con Đường Đắc Thắng

25.CON ĐƯỜNG ĐẮC THẮNG

   Hiện nay Chúa Jêsus đang mở con đường đắc thắng qua các chi thể của Thân Ngài. Chúa Jêsus là đầu Hội Thánh, còn chúng ta chi thể của thân Ngài phải thực hiện ý muốn của Ngài. Ngài là bộ óc của thân thể, Ngài hoạch định chiến lược và thực hiện qua chúng ta. Cũng như lúc chúng ta đang ở trong nhà nhìn ra ngoài vườn và suy nghĩ sẽ làm điều nầy điều nọ. Những điều suy nghĩ ấy cần phải thực hiện, và thân thể chúng ta cần phải làm điều ấy. Thân thể của Đấng Christ cũng vậy, khi Ngài muốn làm việc gì, Ngài làm qua chúng ta. Mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài giống như mối liên hệ của ngón tay nhỏ bé với thân thể chúng ta, nếu tôi muốn viết, tâm trí tôi không thể viết. Nó chỉ có thể nghĩ ra điều sẽ viết, và tay tôi phải cầm cây viết để viết những điều trong trí ra giấy.

LamTheNaoDanhBaiSatan25

   Đây chính là lý do mà Chúa Dạy chúng ta phải mạnh mẽ trong Chúa và trong quyền năng của sức lực Ngài, không có quyền năng nào khác để chúng ta đắc thắng Satan. Giống như bắp thịt chúng ta nở nang nhờ làm việc, thì bắp thịt thuộc linh của chúng ta phải mạnh mẽ hơn nhờ vận động nhiều trong chiến trận nầy. Qua chúng ta, Chúa Jêsus đang tiếp tục công việc của Ngài trên trần gian nầy. Đôi khi có vài trường hợp cần lưu ý, chúng tỏ rằng chúng ta đang đối diện với thực tại chứ không phải lý thuyết.

   Cách đây vài năm, có một đôi vợ chồng đến thăm chúng tôi. Chúng tôi được biết bà vợ là một giáo viên của lớp Kinh Thánh và là người chinh phục được nhiều tội nhân. Bà đã dâng đời sống mình hầu việc Chúa trong nhiều năm. Tuy nhiên, lúc bà đến thăm chúng tôi thì bà đã ngưng công tác làm chứng đạo. Bà đang sống dưới sự lo lắng và sợ hãi, nỗi sợ hãi của bà tăng lên cao độ, bà không dám ở nhà một mình khi chồng đi làm, mà bà phải đến nhà hàng xóm. Sắc diện bà thay đổi, bà bị dày vò bởi tư tưởng là đã phạm tội không thể tha thứ được. Sự làm chứng về Chúa Jêsus cho người khác cũng dần dần tắt lịm. Tôi xin bà hãy tin cậy tôi để thuật lại cho tôi biết diễn biến trong cuộc đời bà trước thời gian bà bị khủng hoảng nầy. Khi bà nói chuyện, tôi cầu xin Chúa soi sáng để thấy cốt lõi vấn đề nằm ở đâu. Ngay lập tức tôi thấy được sự sai trật. Bà ấy suy nghĩ rằng mình đã mở lòng ra để Chúa đổ quyền năng của Ngài vào, không có gì sai trật trong vấn đề nầy cả. Nhưng thay vì tin rằng Đức Chúa Trời tiếp nhận sự dâng hiến của mình, bà cứ chờ xem có gì xảy ra sau khi mình đầu phục không.

   Chúa dạy chúng ta hãy dâng đời sống mình cho Ngài thì Ngài sẽ sử dụng đời sống chúng ta. Tuy nhiên có vài lý do nào đó bà không tin điều nầy. Bà đã ngưng tin cậy Đức Chúa Trời, đức tin đã bị cảm xúc thay thế. Bà chờ đợi có một kinh nghiệm hay một cảm xúc lạ lùng gì xảy ra mà đó chính là cơ hội cho Satan. Trước hết nó làm cho bà nghi ngờ, và sau đó là sự sợ hãi. Thật may mắn, bà là người hiểu biết Kinh Thánh và tiếp nhận sự phân tích của tôi về hoàn cảnh nầy. Tôi khuyên bà nên mở cuộc tấn công vào Satan trong Danh Chúa Jêsus, vì Ngài đã chiến thắng nó và qua Đấng Christ bà cũng chiến thắng nó nữa. Tôi khuyên giục bà mở miệng nói thẳng lời chống cự Ma quỷ trong Danh Chúa Jêsus. Bà theo lời khuyên của tôi và về nhà, sau đó vài tháng, tôi được nghe tin bà trở lại sự hầu việc Chúa và có những lời chứng về Chúa rất tươi mới. Quỷ sợ hãi rời khỏi bà và bà được tẩy sạch.

   Rõ ràng đây là trường hợp đặc biệt, nhưng điều đáng buồn đây không phải là trường hợp duy nhất. Những sự phá hoại tương tự như thế của sự Satan càng lúc càng tăng trong vòng dân sự Đức Chúa Trời. Hầu hềt các trường hợp, Ma quỷ không đắc thắng hoàn toàn như vậy, nhưng nó có thể ngăn cản chúng ta.

   Cách đây một thời gian, có một anh em Tín hữu cầu xin Đức Chúa Trời chống cự Satan, tôi phải cắt đứt lời cầu nguyện của anh ta và nói: ”Anh bạn ơi, đó không phải lả điều Đức Chúa Trời muốn anh cầu nguyện. Nếu anh muốn đắc thắng Satan, anh phải nhân Danh Chúa Jêsus mà nói với nó rằng anh đang chống cự nó. Anh hãy nói điều đó đi“. Người ấy làm theo lời tôi, và anh ta được đắc thắng, sự căng thẳng thần kinh tan biến ngay, gánh nặng đè xuống tâm linh anh được cất khỏi.

   Chương trình của Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta là Ngài muốn sử dụng chúng ta như một cái ống để qua đó Ngài có thể đổ quyền năng chống cự và đuổi quân thù ra khỏi linh hồn chúng ta. Sức mạnh ấy không nằm ở nơi chúng ta, nhưng ở nơi Đấng Christ, và Ngài muốn hoàn thành sự đắc thắng ấy qua chúng ta. Chúng ta phải lưu ý đến những sự nhấn mạnh ở một vài khía cạnh của vấn đề nầy như một số người đã làm trong quá khứ. Thật thế, đó là một trong những lý do khiến nhiều Cơ Đốc Nhân ngày nay thất bại. Họ chạy trốn trước sự tấn công của Ma quỷ vì họ thấy những điểm sai lầm trầm trọng của nột số người trong quá khứ. Tuy nhiên, sự kiện vẫn còn bé, đồng thời với mạng lệnh chống cự Satan, thì Chúa cũng bảo chúng ta đầy dẫy Thánh Linh. Hễ mỗi Cơ Đốc Nhân càng tìm cách vâng lời Đức Chúa Trời để được đầy dẫy Đức Thánh Linh sớm chừng nào, thì người ấy dễ dàng chống cự Satan chừng nấy.

   Trên con đường nầy có đôi lúc, hoặc rất nhiều lần chúng ta sẽ đương đầu hoặc thật sự lâm vào trận chiến với lực lượng của Satan đang điều khiển thế lực tối tăm của trần gian nầy (2 Côrinhtô 11:14; Êphêsô 6:12). Đức Chúa Trời không dành quyền ưu tiên chống cự Satan cho một số người đặc biệt nào, mỗi Cơ Đốc Nhân đều phải xông vào trận điạ. Mỗi chúng ta người ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, phải sống cuộc đời trần gian nầy ở tư thế luôn luôn chống cự Satan. Phải lưu ý đến phần sau của Khải huyền 12:11, mỗi Tín đồ phải đắc thắng Ma quỷ “BỞI LỜI LÀM CHỨNG CỦA MÌNH“. Đức Chúa Trời muốn chúng ta dùng phương tiện là lời làm chứng của mình để đắc thắng Satan. Chúng ta biết rằng Chúa Jêsus đã trực tiếp quở trách Satan (Mathiơ 4:10). Thiên sứ trưởng Mi-Chên cũng nhơn Danh Chúa mà quở trách nó (Giuđe câu 9). Sứ đồ Phao Lô ra lệnh cho quỷ rời khỏi cô gái tại thành Philíp và ông đã nhơn Danh Chúa Jêsus mà đuổi quỷ ra. Bảy con trai của Sêva cũng bắt chước Phao Lô nhơn Danh Chúa Jêsus đuổi quỷ, nhưng họ không có kinh nghiệm áp dụng sự tha tội trong dòng huyết của Chúa Jêsus cách cá nhân nên bị Ma quỷ hành hạ (Công Vụ Các Sứ Đồ 19:13-16).

  Khuôn mẫu để chúng ta thực hiện nằm trong lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải luôn luôn nhơn Danh Chúa Jêsus để chống cự Satan với mục đích giữ đời sống cầu nguyện và các sinh hoạt của đời sống Cơ Đốc Nhân không bị ngăn trở. Nhưng sẽ có một số người thắc mắc: Chúng ta có thể nhơn Danh Chúa Jêsus để quở mắng và công kích Satan được không? Được chứ, đó là điều Kinh Thánh dạy.

Bạn có thể nói cách đơn sơ như sau: ”Ta đã chết rồi với Chúa Jêsus, vì vậy ngươi không có quyền gì trên ta nữa, nhơn Danh Chúa Jêsus ta quở mắng ngươi“.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1822 guests and no members online

Your Language