Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

28.Dây Nịt Lưng Bằng Lẽ Thật

28.DÂY NỊT LƯNG BẰNG LẼ THẬT

   Khí giới đầu tiên mà chúng ta phải mang vào là dây nịt lưng bằng lẽ thật. Bình thường người lính phải mang dây nịt lưng vào sau cùng, nhưng đây là thứ tự thuộc linh, nên dây lẽ thật nịt lưng phải mang vào trước nhất. Người lính dùng dây nịt lưng để buộc chặt áo quần, giữ các khí giới khác ở đúng vị trí, thì cũng vậy, lẽ thật sẽ cột các vũ khí khác lại với nhau và làm cho người ấy không bị cản trở gì trong lúc chiến đấu.

LamTheNaoDanhBaiSatan28

   Câu hỏi thứ nhất của chúng ta sẽ là: LẼ THẬT LÀ GÌ? Đây là câu hỏi mà Phi Lát đã một lần hỏi Chúa Jêsus, nhưng rất tiếc là ông không nán lại để nghe Chúa Jêsus trả lờ. Đây là một đề tài thảo luận sôi nổi của các triết gia và nhiều người đi đến kết luận là con người không thể biết được lẽ thật (chân lý) là gì. Tuy nhiên chúng ta không gặp khó khăn trong vấn đề nầy vì Kinh Thánh đã định nghĩa cho chúng ta, Chúa Jêsus là lẽ thật nhập thể. Giăng 14:6: ”TA LÀ ĐƯỜNG ĐI, LẼ THẬT, VÀ SỰ SỐNG“. Đây không phải là câu độc nhất, có vài câu khác khi nói đến lẽ thật cũng nói về Chúa Jêsus. Trong Giăng 17:17, chúng ta được biết một định nghĩa khác về lẽ thật: ”XIN CHA LẤY LẼ THẬT KHIẾN CHO HỌ ĐƯỢC NÊN THÁNH, LỜI CHA LÀ LẼ THẬT“. Hai khía cạnh của lẽ thật nầy được đem lại với nhau. NGÔI LỜI VÀ LỜI ĐƯỢC VIẾT RA (Kinh Thánh) làm thành dây nịt lưng lẽ thật của Cơ Đốc Nhân. Chúng ta đối diện với một địch thủ gọi là CHA KẺ NÓI DỐI (Giăng 8:44). Nó là hiện thân của sự dối trá. Nó thích được người ta nhìn nhận nó là Thiên sứ của sự sáng, nhưng trong thực tế nó mang đến sự tối tăm, tuyệt vọng và sự chết.

   Một kẻ thù như thế chỉ có sự thật mới đắc thắng nó mà thôi, và Chúa Jêsus chính là SỰ THẬT. Chỉ một mình Ngài và qua chỉ một mình Ngài thì chúng ta mới đắc thắng. Có bao nhiêu người trong chúng ta thật sự biết rõ Đấng Christ qua lời Đức Chúa Trời. Đó là lý do chúng ta phải để nhiều thì giờ suy gẫm lời Đức Chúa Trời. Phải tập quen thuộc với khí giới nầy và xử dụng chính xác trước khi ra trận. Nếu muốn làm những người đắc thắng, thì chúng ta phải nhận biết Đấng Christ một cách cá nhân. Đây là ước vọng của Phao Lô khi ông kêu: ”...CHO ĐẾN NỖI TÔI ĐƯỢC BIẾT NGÀI VÀ QUYỀN PHÉP SỰ SỐNG LẠI CỦA NGÀI“ (Philíp 3:10). “Biết Ngài” mang ý nghĩa vượt trên sự hiểu biết về các sự kiện lịch sử liên quan đến Đấng Christ. Tuy nhiên, sự hiểu biết về các sự kiện lịch sử cũng cần thiết, nhưng tự nó không đầy đủ lắm. Chúng ta cần phải hiểu rằng mình đã được liên hiệp với Đấng Christ trong sự bền chặt không phân tách được. Đồng là một hợp chất của kẽm và đồng đỏ, người ta nấu chảy hai loại nầy lại rồi, chất mới được gọi là đồng, chất nầy được kết hợp chặt chẽ đến nỗi không thể nấu chảy rồi tách ra hai loại riêng biệt như trước. Đây là một bức tranh thật đẹp, nói lên mối liên hệ giứa chúng ta với Đấng Christ. Sự kết hợp nầy chặt chẽ đến nỗi chúng ta được gọi là người mới Đấng Christ là đầu, mà chúng ta là những chi thể của thân thể ấy.

  Dù cố gắng hết sức, Satan cũng không thể nào phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa của chúng ta. Sự bảo đảm nầy đến từ lời Đức Chúa Trời. Ở đây tôi không nói đến những dòng tư tưởng liên quan đến sự an ninh cho phép người ta cứ phạm tội, hay tìm sự biện hộ cho sự phạm tội của mình. Nhưng tôi không tìm được chỗ Kinh Thánh nào dạy về sự giảm bớt giá trị công việc hoàn tất của Gôgôtha và làm cho nó vô hiệu. Khi chúng ta được sanh lại, chúng ta nhận được sự sống mới của Đấng Christ, và chúng ta được kết hợp chặt chẽ với Ngài đến nỗi không điều gì có thể phân rẽ ra được.

Ngài là SỰ SỐNG, qua chúng ta sự sống mới trở thành thói quen hằng ngày của chúng ta. Lẽ thật sẽ hành động trong chúng ta, trở thành máu huyết của chúng ta, thắt dây nịt lưng lẽ thật là phần trọng yếu của kinh nghiệm tin theo Chúa. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời ban điều nầy cho chúng ta trước nhất thay vì sau cùng.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8021 guests and no members online

Your Language