Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

14.Các Thần Dữ Ở Các Miền Trên Trời

14.CÁC THẦN DỮ Ở CÁC MIỀN TRÊN TRỜI (WICKED SPIRITS IN HEAVENLY PIACES)

   Nhóm thứ tư là các thần dữ ở các miền trên trời, dịch sát nghĩa là: “Các tà linh gian ác ở trên cao“. Có những con quỷ tôn giáo đang tấn công vào các kinh nghiệm tôn giáo cao nhất. Chúng đến như là các Thiên sứ của sự sáng, đôi khi nói trên con người đứng trên tòa giảng, đưa những sự dạy dỗ sai lầm làm cho những người chưa được tái sanh phải bị dẫn đi lạc rất nhiều năm. Trong một số trường hợp, thần dữ nầy điều khiển sự suy nghĩ của các trường tôn giáo (Religious school). Chắc chắn đây cũng là trường hợp của các tân phái (Modernism). Chúng ta thấy công việv nầy trong giáo phái gọi là: ”Chứng nhân Giê Hô Va“.

LamTheNaoDanhBaiSatan14

   Khi những Tín đồ của giáo phái nầy bảo chúng ta chữ “Hi lạp“ có nghĩa thế nầy, thế nầy... Những chữ “chứng nhân“ không bắt nguồn từ chữ Hi lạp. Để thay thế sự dạy dỗ không có trong Kinh Thánh, họ tìm cách thay đổi ý nghĩa của chữ. Vài thần dữ nầy sẽ làm dáng điệu giống như Đức Thánh Linh, đa số điều mà ngày nay thường gọi là: Sự bày tỏ của Đức Thánh Linh, thì thực sự là sự biểu hiện về sự hiện diện của các thần dữ. Nhiều người rất nhiệt tình đã bị lôi kéo vào các phong trào như thế mà chẳng hiểu biết gì, và họ đã bị Ma quỷ lừa bịp để bày tỏ hành động xấu sa nhất của Ma quỷ.

   Tôi có dịp gặp những người bị các phong trào như thế lừa dối, và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi đã chứng kiến được việc họ được tẩy sạch khỏi các sự rối trí do các quỷ nầy đem lại, và họ sung sướng vì được giải cứu khỏi quyền lực của Ma quỷ (Công vụ các sứ đồ 5:16). Những thần dữ mà thảo luận ở trên là những con quỷ tôn giáo. Công tác đặc biệt của chúng là ở các nơi trên trời, cũng bao gồm cả vùng không khí bao quanh chúng ta. Trong Êphêsô 2:2 có chép Satan là vua cầm quyền chốn không trung. Chính những thần dữ nầy trông thấy một số người gia nhập hội thánh nhưng họ chưa được cứu. Họ vẫn chịu báp tem, và thực hành các công tác tôn giáo, có thể họ cũng sống thánh khiết ở một vài lãnh vực. Đôi khi họ nói về việc mình có những giấc mơ kỳ diệu, họ nói tiên tri, tuyên bố rằng mình có một số ân tứ thuộc linh, nhưng thật sự họ chưa được cứu toàn vẹn. Chương trình của các thần dữ nầy là tấn công vào những con người thực hành tôn giáo nhiệt tình, làm cho họ chấp nhận tà giáo và theo những ấn tượng mạnh mẽ để tại chỗ đó họ bị lừa dối, tưởng rằng mình hơn những người khác.

   Các thầy Thông giáo và người Pharisi là những người nhiệt tình trong tôn giáo, nhưng Chúa Jêsus mô tả họ: ”CÁC NGƯƠI THUỘC VỀ CHA MÌNH LÀ MA QUỶ“ (Giăng 8:44). Ở một chỗ khác, Phao Lô bảo người kia là con cái của Ma quỷ (Công vụ 13:10). Trong thơ I Giăng, sứ đồ Giăng viết: ”CÒN AI CỨ TIẾP TỤC PHẠM TỘI LÀ THUỘC VỀ MA QUỶ“ (I Giăng 3:9). Cũng trong thơ đó, ông viết: ”CHÚNG TA BIẾT MÌNH LÀ CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI, CÒN CẢ THẾ GIAN ĐỀU Ở DƯỚI QUYỀN THỐNG TRỊ CỦA MA QUỶ“ (I Giăng 5:19). Con người chỉ có thể ở một trong hai nơi: Một là trong tay Đấng Christ, hoặc là ở trong lưới của Ma quỷ.

   Tóm lại: Vương quốc của Satan bao gồm các Thiên sứ, Quỷ dữ và những con người trên đất, và nước của nó tổ chức rất hẳn hoi và có qui củ.

CHÚNG TA BIẾT MÌNH LÀ CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI. (I Giăng 5:19)

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7373 guests and no members online

Your Language