Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

16.Sa-tan Thích Đến NhưMột Thiên Sứ Sự Sáng

16.SA TAN THÍCH ĐẾN NHƯ LÀ MỘT THIÊN SỨ CỦA SỰ SÁNG

    Satan thích đến như là một Thiên sứ của sự sáng. Nó hành động như một viên thuốc có bọc đường. Viên thuốc rất đắng nhưng bạn không biết nó vì nếm thấy ngọt ngào và trông đẹp mắt. Bộ mặt bên ngoài làm cho người ta ưa thích nó. Satan có thể khiến cho chúng ta tin rằng nếu bạn làm một số công việc nào đó tức là bạn đã làm cho Đức Chúa Trời, trong khi thực tế, giống như viên thuốc bọc đường, nó tương tự như thế thôi.

LamTheNaoDanhBaiSatan16

   Cựu ước cho chúng ta một thí dụ rất tốt về điều này. Trong sách Giô Suê 9 ký thuật về chuyện Gabaôn lừa dối Giô Suê. Ngay khi trận chiến Giêricô và Ahi đắc thắng vẻ vang, thì người Gabaôn đến. Họ biết rằng số phận mình trước sau gì cũng rơi vào tay dân Ysơraên. Vì thế để bảo tồn sự sống mình, những người này mặc áo quần cũ, đem bánh mì khô mốc và làm ra vẻ như là họ phải trải qua một cuộc hành trình rất xa. Họ hoàn toàn lừa dối Giô Suê, mà ông lại tưởng rằng bánh mì mốc và quần áo với giày dép cũ chắc là phải ở xa lắm, nên mới muốn làm hòa với dân Ysơraên. Không nghi ngờ gì cả, đây cũng là điều nịnh hót Giô Suê, vì thế ông đã không cầu hỏi ý Chúa về điều mình sẽ làm. Hơn thế nữa, đây là lần duy nhất Satan thừa lúc không canh chừng của Giô Suê mà chụp lấy ông. Kinh Thánh nói về những người lãnh đạo dân Ysơraên: ”HỌ KHÔNG CẦU HỎI ĐỨC CHÚA TRỜI“. Nói cách khác, họ không tỉnh thức. Dân Ysơraên đã làm hòa với dân Gabaôn, mặc dù sau nầy họ khám phá ra sự lường gạt của dân Gabaôn nhưng Giô suê vẫn giữ lời hứa và bảo vệ họ. Người Gabaôn sống giữa dân Ysơraên như là những kẻ tôi tớ, nhưng họ vẫn là nguyên nhân gây rối loạn liên tục trong Ysơraên.

  Đây là một phương pháp mà Satan thích làm đối với Cơ Đốc Nhân. Nếu nó có thể lừa dối chúng ta, thì nó sẽ trồng trong lòng chúng ta những gì chúng ta bị rối loạn và yếu đuối. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tỉnh thức liên tục, hằng ngày đầu phục Đức Chúa Trời, đầy dẫy lời của Ngài và bông trái của Thánh Linh, nhờ đó mà Satan mới không thể tìm ra được một kẽ hở nào ở nơi phòng tuyến của chúng ta. Một trong những điều tồi tệ của Satan ấy là trích dẫn Kinh Thánh không đúng chỗ (Mathiơ 4:6), hay dẫn dắt dân sự Đức Chúa Trời giải nghĩa Kinh Thánh sai. Chúng ta đang sống trong thời đại vàng thau lẫn lộn, có rất nhiều thuyết lan tràn khắp mọi nơi. Người nầy nói mình có một khải tượng, kẻ kia trích dẫn một câu Kinh Thánh và không dùng đúng ý nghĩa trọn vẹn của đoạn, chương đó, nhưng bằng cách nầy hay cách khác thì người lãnh đạo sai lầm nầy cũng qui tụ được một số người theo mình. Có rất nhiều phương pháp để Satan thực hiện kế hoặch của nó trong lãnh vực nầy, nhưng trong mọi trường hợp phương pháp chung của nó vấn là tìm đủ mọi cách để làm cho con cái Đức Chúa Trời xa cách lẽ thật.

   Satan thích làm cho con cái Đức Chúa Trời bận rộn với những việc vô nghĩa, đến nỗi họ không còn thì giờ để chú ý những việc thiết yếu. Phương diện phục vụ xã hội vẫn được nhấn mạnh trong một số khía cạnh đặc biệt của đời sống giáo hội ngày nay, vì họ lý luận rằng tin lành của huyết Chúa Jêsus cũng chảy ra cho người ngoại nữa. Những cố gắng về phần các giáo hội nầy hoàn toàn có tính cách nhân đạo. Về một phương diện, những nỗ lực này không tốt vì cớ vai trò thực hiện của nó không đúng chỗ. Riêng đời sống tôi, có một thời gian Ma quỷ làm cho tôi bối rối vì cớ giải thích sai lời Kinh Thánh. Câu Kinh Thánh làm cho tôi gặp khó khăn ấy là (Philíp 2:5) “VÌ ẤY CHÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI CẢM ĐỘNG LÒNG ANH EM VỪA MUỐN VỪA LÀM THEO Ý TỐT NGÀI“. Hãy chú ý đến hai điều mà Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta, Ngài khiến chúng ta “VỪA MUỐN VỪA LÀM“. Rất nhiều năm Đức Chúa Trời cho tôi có sự nặng lòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Tôi bị nặng nề ở chỗ là mình muốn làm điều đó, nhưng phần liên quan đến “SỰ LÀM“ KHIẾN CHO TÔI BỊ VẤP PHẠM. Tôi không nắm được sự kiện liên quan chặt chẽ giữa câu Kinh Thánh nầy và câu Kinh Thánh khác. Tôi nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời đổ vào lòng tôi ý muốn làm theo huấn lệnh của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho tôi quyền năng để làm điều ấy, rồi tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi chờ đợi cách thụ động. Nhưng bằng cách ấy, dù tôi muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, thì ý muốn của Ngài chẳng thực hiện được. Sự thụ động như thế không phải là đường lối của Đức Chúa Trời.

   Tôi đang tìm cách làm công việc Đức Chúa Trời trong ý nghĩ rằng tôi có thể cầm cây bút chì lên và dùng nó để làm công việc của tôi. Một cây bút chì hay là cây bút mực chỉ là dụng cụ thụ động trong tay tôi. Nó không bao giờ phản đối và cũng không có quyền lựa chọn. Nhưng con người không được tạo dựng giống như thế, Đức Chúa Trời ban cho tôi ý muốn và những khao khát của riêng mình. Tôi đã giải nghĩa sai Kinh Thánh và cuối cùng tôi thật sự thấy rằng Đức Chúa Trời muốn nói rằng: Ta sẽ làm điều đó trong con, Ta sẽ ban cho con lòng khao khát và con sẽ làm công việc theo sự dẫn dắt của Ta. Đức Chúa Trời đã làm cho sông Giô đanh rẽ đôi trước mặt Giô Suê và Ysơraên, nhưng họ phải bước xuống và đi ngang qua. Đức Chúa Trời không mang họ qua bên kia bờ.

   Khi nhận chân lẽ thật nầy, tôi không chờ đợi nữa mà nói rằng: “Lạy Chúa, Xin Ngài làm công việc ấy“. Khi tôi bắt đầu bước thứ nhất trong sự vâng lời Ngài, thì Đức Chúa Trời mới có thể dẫn dắt và tiếp tục mở đường và ban phước công việc Ngài, tôi phải học bài học nầy thật đích đáng. Chúng ta phải nhớ rằng Satan không bao giờ phô bày lực lượng chung quanh chúng ta để chúng ta thấy. Dù tôi chưa phục vụ trong quân đội, nhưng không có bí quyết nào để chiến đấu với kẻ thù sát bên cạnh mà tôi không được biết, vì vậy chúng ta phải thủ thế, phải canh chừng cẩn thận để Satan không thể nào đắc thắng chúng ta được.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1114 guests and no members online

Your Language