Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

32.Mão Cứu Rỗi

32.MÃO CỨU RỖI

   Cái mũ dùng để bảo vệ cái đầu. Chúng ta lưu ý tất cả các loại binh giáp: Dây nịt lưng bao phủ chung quanh mình, áo giáp thì bảo vệ phía trước, sau và hai bên sườn. Mũ bảo vệ cái đầu, dù nó xoay hướng nào cũng không can hệ gì. Thuẫn thì có thể quay đủ mọi hướng, nếu chúng ta sử dụng thật chính xác và khéo léo thì nó có thể bảo vệ toàn thân thể cho dù Satan tấn công chúng ta đủ mọi phía. Đầu là nơi suy nghĩ và lập kế hoạch. Cũng chính đó phát sinh sự sợ hãi, hay suy nghĩ đúng đắn về sự bình an vượt quá trí hiểu. Khi tâm trí bị mệt mỏi về những sự khó khăn và căng thẳng, Satan sẽ dùng cơ hội nầy bắn tên vào. Đôi khi nó lợi dụng cơ thể yếu đuối vì đau ốm hoặc suy nhược hay bị căng thẳng vì sự chịu đựng kéo dài mà tấn công vào.

LamTheNaoDanhBaiSatan32

   Có một nữ giáo sĩ hầu việc Chúa tại một nơi xa, sau khi bị tù bà được thả ra và trở về quê hương lòng tràn đầy vui mừng và phấn khởi. Sau đó chẳng bao lâu, do ảnh hưởng của ngày khổ nạn trước kia, bà lâm bịnh, lợi dụng cơ hội nầy Satan đến tấn công bà. Nó làm cho bà giải nghĩa sai câu Kinh Thánh: ”NẾU AI Ở TRONG ĐẤNG CHRIST, THÌ NGƯỜI ẤY LÀ MỘT TẠO VẬT MỚI (NEW CREATION). NHỮNG ĐIỀU CŨ ĐỀU QUA ĐI, KÌA TẤT CẢ MỌI SỰ TRỞ NÊN MỚI“ (II Côrinhtô 5:17). Nó khiến cho bà bắt đầu suy nghĩ lệch lạc và đánh giá sai lầm về những khao khát và sự dẫn dắt của Chúa trên đời sống mình, nó lại dẫn bà đến chỗ băn khoăn không biết mình có thật sự được cứu chưa. Bà viết thư nhờ tôi giúp đỡ, tôi trả lời cho bà biết ý nghĩa câu Kinh Thánh nầy. Nó không phải là tất cả những gì mà Ma quỷ đã giải nghĩa cho bà, nó cũng không có nghĩa là những thói quen cũ và những việc làm cũng phải rời khỏi chúng ta lập tức để rồi sẽ không còn có khuynh hướng làm điều sai lầm trong đời sống chúng ta. Nhưng câu Kinh Thánh ấy dạy rằng có một sự sống thuộc linh mới sanh ra trong chúng ta để chúng ta có thể giao tiếp với Đức Chúa Trời.

   Khi Chúa Jêsus ở trên trần gian nầy, các môn đồ được trò chuyện với Ngài mặt đối mặt, nhưng sau khi Ngài về trời, thì họ vẫn còn được giao tiếp với Ngài mặc dù trên một nền tảng khác. Tất cả những điều nầy đều mới đối với họ. Sự giao thông thân mật giữa họ với Ngài là ở trong Thánh Linh chứ không ở trong mắt thấy, đối với chúng ta ngày nay cũng vậy. Vị nữ giáo sĩ kia đã viết thư cám ơn tôi đã giúp đỡ. Sự bối rối của bà xảy đến vì bà đã tạm đặt mũ cứu rỗi qua một bên, và Satan đã lợi dụng cơ hội nầy tấn công bà.

   Có một số câu Kinh Thánh giúp chúng ta giữ gìn tâm trí và tấm lòng khi Satan mang đến những cám dỗ tương tự. Chẳng hạn Hêbơrơ 7:25 chép rằng: ”BỞI ĐÓ CHÚA JESUS CÓ THỂ CỨU TOÀN VẸN NHỮNG KẺ NHỜ NGÀI MÀ ĐẾN GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI, VÌ NGÀI VẪN SỐNG ĐỂ CẦU THAY CHO HỌ“. I Phierơ 1:5 “LÀ KẺ BỞI ĐỨC TIN NHỜ QUYỀN PHÉP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI GIỮ CHO“; I Giăng 2:1 “NẾU CÓ AI PHẠM TỘI, THÌ CHÚNG TA CÓ ĐẤNG CẦU THAY Ở NƠI ĐỨC CHÚA CHA, LÀ ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, TỨC LÀ ĐẤNG CÔNG BÌNH“. Ma quỷ có thể đến và kiện cáo chúng ta về tội lỗi và dĩ nhiên nó nói đúng, nhưng hãy nhớ rằng Chúa Jêsus Đấng cầu thay cho chúng ta sẽ tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác (I Giăng 1:7). Thật đáng buồn, lẽ thật nầy đã bị từ chối trong nhiều ngày qua. Sự chuộc tội của Đấng Christ đã bị chế diễu và sự chết thay thế của Ngài bị khinh miệt.

   Đội mũ cứu rỗi còn có nghĩa là thắt lưng tâm trí mình, điều nầy nhắc nhở chúng ta lưu ý đến đời sống tư tưởng và sự bảo vệ tư tưởng mình khỏi những sự tưởng tượng về điều ác chống lại chúng ta, hoặc đến từ bên trong hoặc đến từ bên ngoài. Khi đội mũ cứu chuộc ngay ngắn, sẽ giúp chúng ta học biết cách đem các tư tưởng mình vâng phục Đấng Christ (II Côrinhtô 10:5). Điều khiển hoặc kiểm soát tâm trí mình là một trong những nhu cầu lớn nhất hiện nay và chúng ta sẽ thấy rằng mũ cứu chuộc mà Đấng Christ ban cho chúng ta sẽ rất thích hợp với nhu cầu nầy.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7561 guests and no members online

Your Language