Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

34.Mặt Trận Cầu Nguyện

34.MẶT TRẬN CẦU NGUYỆN

    Lời khuyên cuối cùng liên hệ đến chiến trận thuộc linh của Cơ Đốc Nhân là “HÃY NHỜ THÁNH LINH THƯỜNG THƯỜNG LÀM ĐỦ MỌI THỨ CẦU NGUYỆN VÀ NÀI XIN, HÃY DÙNG SỰ BỀN ĐỔ TRỌN VẸN MÀ TỈNH THỨC VỀ ĐIỀU ĐÓ VÀ CẦU NGUYỆN CHO HẾT THẢY CÁC THÁNH ĐỒ“ (Êphêsô 6:18). Thành ngữ “Cầu nguyện không thôi”, gợi lên sự báo động phải cầu nguyện trong mọi lúc, dưới mọi hình thức, mọi hoàn cảnh, dùng đủ thứ cách để cầu nguyện. Sự cầu nguyện không hạn chế ở phòng riêng, vì có sự cầu nguyện nơi công cộng (nhà thờ) cũng như trong phòng riêng (nhà riêng). Cầu nguyện dài và cầu nguyện ngắn, cầu nguyện nói thành câu hay cầu nguyện trong tư tưởng. Bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu, hãy luôn luôn cầu nguyện trong sự dẫn dắt của Thánh Linh dù nghe được hay không nghe được.

LamTheNaoDanhBaiSatan34

Chữ “Đủ mọi thứ cầu nguyện“, nói lên tất cả mọi yếu tố trong lời cầu nguyện không phải lời cầu nguyện lúc nào cũng cầu xin và tiếp nhận. Nội dung của sự cầu nguyện gồm có sự ngợi khen, cảm tạ, xưng tội, cầu xin và cầu thay. Sự cầu nguyện thay nói lên một lời cầu nguyện đặc biệt cho một vấn đề, là Cơ Đốc Nhân, chúng ta phải học cách cầu nguyện cho những điều đặc biệt, lời cầu nguyện của chúng ta phải luôn luôn rõ ràng. Một khía cạnh khác trong sự cầu nguyện ấy là nó có liên hệ với Cơ Đốc Nhân trong trận chiến nầy. Cầu nguyện là một sự CHIẾN ĐẤU. Đaniên nhận thức được điều nầy khi lời cầu nguyện của ông bị cản trở (Đaniên 10:12-13), như chúng ta đã nói, Cứu Chúa của chúng ta ở trong nỗi thống khổ khi Ngài cầu nguyện trong vườn Ghếtsêmanê. Chữ “thống khổ“ mang ý nghĩa “đấu tranh trong tư tưởng” hay “chiến đấu” (Luca 22:44), như thế khúc Kinh Thánh trong sách Êphêsô nầy nói đến sự cầu nguyện gắn liền với sự chiến đấu, mặc dù trong trận chiến nầy chúng ta còn phải bền đỗ trọn vẹn, nhưng Satan vẫn là kẻ thù bị đánh bại. Có người nói rằng: Cầu nguyện không phải là sự thúc đẩy Đức Chúa Trời cộng tác với chúng ta trong sự phục vụ của chúng ta cho Ngài, nhưng sự cầu nguyện là sự cộng tác với Ngài trong sự phục vụ của Ngài. Cầu nguyện là sự đặt tay bằng đức tin của một Cơ Đốc Nhân vào vật sở hữu do Satan kiểm soát, nhưng vật đó đúng ra thuộc về Đức Chúa Trời, và cứ giữ mãi cho đến khi Satan bỏ đi nơi khác.

  Trong trận chiến nầy chúng ta phải cầu nguyện cho hết thảy Thánh đồ. Trong trận chiến cầu nguyện, người nọ rất cần người kia, có biết bao lần những người chung quanh chúng ta có thể sa ngã vì sự thiếu cầu nguyện hỗ trợ của chúng ta. Nếu chúng ta chung vai sát cánh bên nhau để chiến đấu chống kẻ thù chung thì kết quả lớn biết dường nào! Hiện nay Satan rất thành công trong kế hoạch chia rẽ dân sự Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta hãy bước vào mối hiệp nhất thuộc linh với tất cả những Tín đồ thật khắp mọi nơi và chiến đấu cho tình trạng thuộc linh hoàn hảo qua sự cầu nguyện. Tin lành vẫn chưa được phổ biến rộng rãi trên thế giới, rất cần sự can đảm để rao truyền Tin lành. Mỗi người phải cầu nguyện cho nhau như Phaolô đã cầu nguyện: “ĐỂ KHI TÔI MỞ MIỆNG RA, CHÚA BAN CHO TÔI TỰ DO MỌI BỀ BÀY TỎ LẺ MẦU NHIỆM CỦA ĐẠO TIN LÀNH“.

   Đức Chúa Trời kể việc không cầu nguyện cho người khác là phạm tội cùng anh em mình. Bây giờ, con đường đắc thắng đang bày ra trước mắt chúng ta. Hãy đi theo con đường đó, hãy làm theo lời Phaolô khuyên Timôthê: ”HÃY ĐÁNH TRẬN TỐT LÀNH“. Sự đắc thắng thuộc về chúng ta, Satan phải bị đánh bại.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 6181 guests and no members online

Your Language