Thắp Sáng Hy Vọng

C15.01 Có Cái Nhìn Của Chúa - Joyce Meyer

C.15.01 Có Cái Nhìn Của Chúa - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Phúc cho người tin cậy Chúa Hằng Hữu và hoàn toàn hi vọng nơi Ngài. Giê-rê-mi 17:7

“Chúa là Đấng duy nhất có thể biến trũng rối loạn thành cửa hy vọng.” Catherine Marshall

Đôi khi bạn không biết vấn đề được giải quyết như thế nào. Bạn có bao giờ cảm thấy như thế chưa? Bạn đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cố gắng giữ thái độ tích cực, có những người bạn tốt khích lệ bạn giữ thái độ đó, nhưng dù bạn có cố cách mấy đi nữa, bạn vẫn thấy nản lòng. Bạn không kinh nghiệm kiểu hy vọng mà chúng tôi đang nói từ nảy đến giờ trong sách này. Có lẽ bạn có một số ngày tràn đầy hy vọng hơn một số ngày khác, nhưng bạn không xem mình là một người đầy hy vọng.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Bạn không phải là người duy nhất cảm thấy như thế. Nhiều người tranh đấu để tìm hy vọng - và rất nhiều người tranh đấu để bám lấy hy vọng. Hy vọng không thể dựa vào hoàn cảnh mà phải được tìm thấy trong Chúa Giê-su mà thôi. Hy vọng không xuất hiện vì bạn ước mong nó xuất hiện. Hy vọng là điều gì đó phải được nuôi dưỡng và phát triển, và học Lời Chúa thường xuyên là nhiên liệu cần thiết để nuôi hy vọng. Bạn không cần chờ đợi - hy vọng luôn ở đây. Bạn có thể nhận hy vọng hôm nay. Bạn không cần phải chờ để cảm nhận nó, nhưng bạn có thể quyết định cuộc sống sẽ khốn khổ nếu không có hy vọng, vậy sao lại không hy vọng ngay BÂY GIỜ! Hãy mong đợi điều gì đó tốt đẹp xảy ra hôm nay!

Một điều quan trọng bạn có thể làm để sống cuộc đời hy vọng - cuộc đời đầy dẫy lòng mong đợi vui vẻ về điều tốt đẹp - là có cái nhìn của Chúa. Bao lâu bạn còn nhìn hoàn cảnh qua cái nhìn tự nhiên, xác thịt thì bạn sẽ bị cám dỗ để cảm thấy bất lực và thất bại. Nhưng khi bạn bắt đầu nhìn cuộc đời như cách Chúa nhìn thì hy vọng sẽ kiểm soát.

Đây là điều xảy ra cho ông Áp-ra-ham. Trong Sáng Thế 15, Áp-ra-ham cảm thấy hơi tuyệt vọng. Chúa đã hứa Áp-ra-ham sẽ làm cha của nhiều nước (xem Sáng Thế 12:2) và xứ Canaan sẽ thuộc về con cháu ông (xem Sáng Thế 12:5-7), nhưng Áp-ra-ham không thấy được sự việc diễn tiến như thế nào. Ông yêu mến Chúa, và ông muốn có hy vọng, nhưng ông không có con. Làm sao Chúa khiến ông thành một dân tộc lớn nếu ông Áp-ra-ham không có một người kế tự?

Trong Sáng Thế 15:2-3, Áp-ra-ham cầu nguyện một trong những lời cầu nguyện thành thật nhất mà tất cả chúng ta đều cầu nguyện hết lần này đến lần khác. Ông nói, “Chúa ơi, làm sao Chúa có thể ban cho con điều gì, vì con không có con?” Và ông nói tiếp, “Xem kìa, Chúa không cho con con cái gì cả ...” Áp-ra-ham đâm ra thất vọng. Ông nhìn mọi sự theo cái nhìn của ông, và cái nhìn của ông thì không có hy vọng gì cả.

Biết được ông Áp-ra-ham không nhìn thấy hết bức tranh, Chúa đã làm một điều lạ lùng. Sáng Thế 15:5 nói: Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy.

Giữa lúc Áp-ra-ham tự thương hại, Chúa biết ông cần gì - ông cần một sự thay đổi trong cái nhìn. Một đàng ông chỉ cầu nguyện với Chúa một cách vô vọng về một bức tranh nhỏ bé - một người con -trong khi Chúa dự định ban phước cho ông có nhiều con cái không thể đếm hết. Nên Chúa đem ông ra ngoài và ban cho ông một cái nhìn mới: bầu trời đầy sao. Giây phút ông Áp-ra-ham có được cái nhìn của Chúa, hy vọng của ông trở nên sống động. Rô-ma 4:18 nói, “Người vẫn tin trong hy vọng dù không còn gì để hy vọng, nên người trở thành cha của nhiều dân tộc như lời đã phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế”

Thay vì nhìn thấy bức tranh nhỏ bé, Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta thấy một bức tranh lớn - bức tranh của Ngài - vì cái nhìn của Ngài sẽ thay đổi mọi sự.

Câu chuyện của ông Áp-ra-ham rất được khích lệ. Nó cho tôi biết ngay cả những con người giỏi nhất trong chúng ta cũng có thể bị nản lòng lúc này hay lúc khác. Khi chúng ta không thấy lời hứa thành sự thật thì thắc mắc Chúa là điều tự nhiên. Nhưng chúng ta không cần phải cứ kẹt trong những cảm giác nghi ngờ và nản lòng đó. Chúa muốn ban cho chúng ta cái nhìn của Ngài nhằm để lấp đầy chúng ta bằng hy vọng và đức tin. Thay vì nhìn thấy bức tranh nhỏ bé, Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta thấy một bức tranh lớn - bức tranh của Ngài - vì cái nhìn của Ngài sẽ thay đổi mọi sự.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8108 guests and no members online

Your Language