Thắp Sáng Hy Vọng

C6.02. Không Gì Thế Chỗ Của Chúa Được - Joyce Meyer

C6.02. Không Gì Thế Chỗ Của Chúa Được - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Khi bạn trải qua điều gì đó và không biết chắc phải làm gì, phải đi đâu, hay phải ngửa trông nơi nào...thì hãy nhìn lên.

Chúng ta thường ngửa trông con người hay sự việc trong những lúc bất ổn, và điều này dễ hiểu thôi nhưng thường là không mang lại kết quả nào. Dù chúng ta biết chúng ta nên tin cậy Chúa, và dù chúng ta tin Ngài yêu thương chúng ta và có một kế hoạch cho đời sống chúng ta, nhưng có một cám dỗ tự nhiên là bám víu lấy những điều hữu hình - là những điều chúng ta có thể thấy bằng mắt trần này. Chúng ta có thể nhìn thấy Chúa, nhưng chúng ta phải nhìn Ngài bằng con mắt đức tin. Chúng ta nhìn Ngài bằng tấm lòng thì chúng ta phải luôn đặt hy vọng nơi Ngài.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Khi tôi đi khắp thế giới hầu việc Chúa, cầu nguyện với người ta và giúp người ta vượt qua những tranh chiến, tôi phát hiện ra có rất nhiều điều người ta ngửa trông khi họ bị tổn thương trước khi họ suy nghĩ đến việc ngửa trông Chúa. Đây chỉ là một số ví dụ phổ biến nhất.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7857 guests and no members online

Your Language