Thắp Sáng Hy Vọng

C6.03. Ngửa Trông Bạn Bè - Joyce Meyer

C6.03. Ngửa Trông Bạn Bè - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Có bạn bè để có thể nói chuyện và tin cậy khi bạn tổn thương thì thật tuyệt vời, đặc biệt là những người bạn tin Chúa, là người có thể cầu nguyện với bạn và khích lệ bạn. Tuy nhiên, bạn bè không có mọi câu trả lời. Dù họ có ý định tốt, nhưng họ có thể dẫn bạn đi trật hướng nếu lời khuyên của họ không hợp với Lời Chúa. Bạn bè có thể cảm thấy thương cảm chúng ta nhưng lại không thật lòng đủ để nói cho chúng ta những lời chúng ta cần nghe. Tôi nhớ khi nhà tôi bảo tôi rằng tôi cần chấm dứt thương hại cho bản thân.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Tôi không thích điều đó và tôi giận anh, nhưng những gì anh nói là thật và tôi cần nghe điều đó. Nhà tôi yêu tôi đủ để nói cho tôi những điều tôi cần nghe thay vì những điều tôi muốn nghe. Tôi đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh trong đó chính bạn bè đã làm cho một người bị rối loạn vì họ chỉ thương hại người đó thay vì nói những điều người đó cần nghe.

Lệ thuộc bạn bè trong những lúc khó khăn không có gì là sai, nhưng đừng để bạn bè thế chỗ của Chúa trong cuộc đời bạn. Khi bạn bị tổn thương, hãy đến với Chúa trước và tìm sự hướng dẫn của Chúa trong hoàn cảnh đó. Sau khi bạn đã dành thời gian trong Lời Chúa và tìm kiếm Chúa qua sự cầu nguyện, thì có lẽ bạn muốn đến gặp bạn bè và chia sẻ với họ những gì bạn nghĩ là Chúa đang nói. Hãy nhớ bạn bè cũng là con người như bạn. Khả năng họ giúp bạn có hạn. Nếu bạn hoàn toàn lệ thuộc họ, cuối cùng bạn sẽ thất vọng.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7974 guests and no members online

Your Language