Văn Phẩm Cơ Đốc

Sự Chết

Sự Chết
Chết là cái mà bất kỳ ai cũng sẽ phải đối diện. Đã có quá nhiều câu hỏi được đặt ra và chúng có thể làm cho chúng ta bị lay động. Lịch đọc 7-ngày này sẽ gửi đến cho bạn một cái nhìn vắn tắt cách Kinh Thánh nói về việc tìm kiếm sức lực cùng sự an ủi trong việc đối diện với cái chết.

KinhThanhTheoChuDeSuChet1280

Tĩnh nguyện
Chết là một phần của cuộc sống. Hầu hết chúng ta đều đã trải nghiệm sự buồn bã và đau thương khi một người mà chúng ta quen biết qua đời. Có một số người đối diện với cái chết dễ dàng hơn những người khác, nhưng dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có nhiều câu hỏi nổi lên trong lòng chúng ta mỗi khi nghĩ về việc mất đi người mà mình yêu quý. Một số người thì trách móc Chúa và nổi giận, một số khác thì trở nên câm lặng. Rất ít người biết cách làm thế nào để đối phó với cái chết theo cách của Chúa. Thật may cho chúng ta vì Chúa muốn chính Ngài là nguồn sức lực và là nguồn an ủi cho chúng ta trong những lúc như thế này. Khi bạn đang đối diện với sự tan vỡ trong tấm lòng mình, hãy nhìn xem tấm lòng Chúa đang hướng về bạn.
'Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối-cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng-mảnh là bao. Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay, Và đời tôi như không-không trước mặt Chúa; Phải, mỗi người, dầu đứng vững, chỉ là hư-không. (Sê-la) ' Thi-thiên 39:4-5.
 'Vì tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta.' Rô-ma 8:38-39.
 'Nầy là sự mầu-nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến-hóa, trong giây-phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư-nát, và chúng ta đều sẽ biến-hóa. ' I Cô-rinh-tô 15:51-52.
 'Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. ' Rô-ma 12:15.
 'Đức Chúa Trời là nơi nương-náu và sức-lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp-đỡ trong cơn gian-truân, Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến-cải, Núi lay-động và bị quăng vào lòng biển; Dầu nước biển ầm-ầm sôi-bọt, Và các núi rúng-động vì-cớ sự chuyển-dậy của nó. (Sê-la) Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, Là nơi thánh về chỗ-ở của Đấng Chí-Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy; thành ấy sẽ không bị rúng-động. Vừa rạng-đông Đức Chúa Trời sẽ giúp-đỡ nó. Các dân náo-loạn, các nước rúng-động; Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan-chảy. Đức Giê-hô-va vạn-quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương-náu của chúng tôi. (Sê-la)' Thi-thiên 46:1-7.
 'Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông-mong: Ấy là nhờ sự nhân-từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương-xót của Ngài chẳng dứt; Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành-tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ-nghiệp ta, nên ta để lòng trông-cậy nơi Ngài. ' Ca thương 3:21-24.
'Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ-bỏ sự xấu-hổ của dân Ngài khỏi cả thế-gian; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. ' Ê-sai 25:8.
 
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2330 guests and no members online

Your Language