Văn Phẩm Cơ Đốc

Sự Nóng Giận & Ghen Ghét

Sự Nóng Giận & Ghen Ghét
Sự tức giận là một vấn đề mà ai cũng phải đối mặt tại một số thời điểm. Kế hoạch 7-ngày đây sẽ mang đến cho bạn quan điểm Kinh Thánh về vấn đề này thông qua những phân đoạn nhỏ dành cho mỗi ngày đọc. Bạn hãy đọc phân đoạn Kinh Thánh, dành một chút thời gian để suy ngẫm về bản thân bạn một cách thành thật nhất và rồi hãy để Chúa phán với tình huống của bạn.

KinhThanhTheoChuDeNongGianGhenGhet1280

Tĩnh nguyện

Không phải tất cả sự giận dữ đều là tội lỗi. Thật ra, bạn được quyền tức giận về những điều mà Chúa chúng ta cũng tức giận. Đó được gọi là sự giận công bình. Bạn được quyền làm điều này cho tới khi mặt trời lặn. Bạn sẽ phải tìm ra được nguồn gốc sự giận dữ của bạn là đến từ đâu. Dù là bạn kìm nén cơn giận của mình hay là làm nó bùng nổ, thì cả hai đều nguy hiểm. Rất có thể là bạn đã biết điều này, sự tức giận dại dột không hề tốt cho bạn và cả những người xung quanh bạn. Đã đến lúc để Chúa biến đổi cơn giận của bạn thành tình yêu thương. 'Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin-kính và mọi sự không công-bình của những người dùng sự không công-bình mà bắt hiếp lẽ thật. ' Rô-ma 1:18.

'Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: Ấy là gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. ' Ga-la-ti 5:19-21.

'Người hay giận gây ra điều tranh-cạnh; Và kẻ căm-gan phạm tội nhiều thay. ' Châm-ngôn 29:22.

'Kẻ ngu-muội tỏ ra sự nóng-giận mình; Nhưng người khôn-ngoan nguôi lấp nó và cầm-giữ nó lại. ' Châm-ngôn 29:11.

'Phải bỏ khỏi anh em những sự cay-đắng, buồn-giận, tức mình, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng mọi điều hung-ác. Hãy ở với nhau cách nhân-từ, đầy-dẫy lòng thương-xót, tha-thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha-thứ anh em trong Đấng Christ vậy. ' Ê-phê-sô 4:31-32.

'Lời đáp êm-nhẹ làm nguôi cơn-giận; Còn lời xẳng-xớm trêu thạnh-nộ thêm. ' Châm-ngôn 15:1.

'Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm-giận cho đến khi mặt trời lặn, ' Ê-phê-sô 4:26.

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1084 guests and no members online

Your Language