Văn Phẩm Cơ Đốc

007.Chúa Jesus Là Gương Mẫu Của Chúng Ta

LoiHuaMoiNgayJoyceMeyerQHGuongMau007

Lời Cầu Nguyện
Ngày 7: Chúa Jesus Là Gương Mẫu Của Chúng Ta

Tác giả: Joyce Meyer | Dịch giả: Quang Harvest
Tình yêu có thể nhìn thấy được. Chúng được nhận biết bởi bông trái của Thánh Linh trong cuộc sống chúng ta, hành vi của chúng ta, và cách chúng ta đối xử với những người khác. Tình yêu có nhiều khía cạnh và thể hiện bản thân theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn cầm một viên kim cương soi trong ánh sáng, nó sẽ tỏa sáng theo những cách khác nhau, tùy thuộc vào cách bạn cầm nó. Tôi tin rằng tình yêu cũng tỏa sáng khác nhau, tùy thuộc vào các khía cạnh. 1. Cô-rinh-tô 13: 4-7 mô tả một số khía cạnh của tình yêu: Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo Chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ Chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự [1. Cô-rinh-tô 13:4-7].

Đây chỉ là một vài ví dụ về cách chúng ta nên yêu người khác. Đức Chúa Trời cũng yêu chúng ta theo cách đó. Trong 1. Giăng 4: 8 nói, "Đức Chúa Trời là tình yêu." Ngài yêu thương chúng ta và đã cứu chúng ta, để chúng ta có thể truyền lại tình yêu của Ngài cho người khác. Nếu chúng ta muốn noi theo Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhìn vào Chúa Jesus, hình ảnh hoàn hảo của Đức Chúa Trời, Đấng đã sống với tất cả những mô tả về tình yêu được viết trong 1. Cô-rinh-tô 13. Chúa hành động trong mọi tình huống trong tình yêu, ngay cả khi mọi người phản đối Ngài. Trong Cô-lô-se 3:12 nói, "Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục…" Hãy để chúng ta noi theo Chúa Jesus và do đó chúng ta tôn vinh và làm vinh Đức Chúa Trời.

Cầu Nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã yêu con và đã bày tỏ cho con biết tình yêu là gì. Giúp con noi theo gương mẫu của Chúa Jesus và áp dụng tất cả các khía cạnh của tình yêu vào cuộc sống hàng ngày của con. „Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu-thương.“ I Giăng 4:8

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 5956 guests and no members online

Your Language