Văn Phẩm Cơ Đốc

006.Hết Lòng Tin Cậy Vào Đức Chúa Trời

LoiHuaMoiNgayJoyceMeyerQHTinCay006

Lời Cầu Nguyện
Ngày 6: Hết Lòng Tin Cậy Vào Đức Chúa Trời

Tác giả: Joyce Meyer | Dịch giả: Quang Harvest
Tôi tin rằng sự thất vọng luôn luôn xảy ra khi chúng ta không dựa vào Đức Chúa Trời. Nghe có vẻ hơi khó, nhưng hãy nghĩ về điều đó: Đức Chúa Trời ban cho bạn và tôi Thánh Linh và ân điển của Ngài để đối phó với tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Thất vọng xảy ra khi chúng ta không còn dựa vào Ngài nữa, nhưng cố gắng tự mình làm mọi thứ. Hiểu được điều đó đã giúp tôi rất nhiều. Mỗi lần tôi thất vọng, tôi tự nhắc mình rằng tôi đang cố gắng đảm nhận vai trò của Đức Thánh Linh. Thay vì nhờ cậy Đức Thánh Linh giúp đỡ mình! Bạn có vấn đề với việc bị lệ thuộc không? Nếu bạn không muốn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, và bạn nói với Ngài rằng, “Lạy Chúa, xin lắng nghe con, Chúa ơi, thật tuyệt khi Ngài đang ở đây, nhưng bây giờ hãy để con tự làm điều đó.” Thật không dễ dàng khi phó thác mình cho Đức Chúa Trời, nhưng đó là chìa khóa duy nhất đưa chúng ta đến sự chiến thắng, cũng là điều chúng ta rất cần trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta.

Sau khi Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta ra khỏi sự chết đời đời, Ngài không nói, “Được rồi, đã xong. Bây giờ con phải đi một mình.” Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta mãi mãi, và điều đó có nghĩa là Ngài sẽ hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta biết trông cậy vào Ngài. Trong Ga-la-ti 5:16 đòi hỏi chúng ta, "Hãy bước đi theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi Ngài dắt đưa bạn, bạn chớ hề làm trọn những điều ưa-muốn của xác-thịt.“ Lưu ý rằng ở đây không nói, „Các ngươi chống lại điều ưa-muốn của xác-thịt bằng quyền lực của chính mình, các ngươi sẽ thắng được điều đó.“ Nhưng trong lời này nói, Đức Thánh Linh đang dẫn dắt chúng ta. Hãy quyết định đừng cô lập nữa, mà hãy hết lòng nương cậy vào Đức Thánh Linh. Tôi đảm bảo với bạn rằng, bạn sẽ không hối tiếc!

Cầu Nguyện: Chúa ơi, Ngài là tất cả mọi điều con đang cần. Giúp con không tin cậy vào bản thân mình, nhưng hết lòng nương cậy vào một mình Ngài mà thôi. „Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh-Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa-muốn của xác-thịt.“ Ga-la-ti 5:16

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 5435 guests and no members online

Your Language