Văn Phẩm Cơ Đốc

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 8: Sự Phản Bội

PhimCoDocThanhKinhLuocTruyenTap8SuPhanBoiThánh Kinh Lược Truyện Tập 8: Sự Phản Bội
Nội Dung:

Trong tập trước của Thánh Kinh Lược Truyện, sau những ngày Chúa Giê-xu rao giảng tin lành khắp miền Ga-li-lê, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ. Chúa Giê-xu đã lên đền thánh Giê-ru-sa-lem cùng môn đồ của Ngài nhân ngày lễ Vượt Qua-lễ hội lớn nhất trong năm của người Do Thái. Tập 8 của bộ phim Thánh Kinh Lược Truyện, tựa đề "SỰ PHẢN BỘI".
Một diễn cảnh đau thương khi vua Tổng đốc Phi- lát đã giết hàng trăm người dân Do Thái. Thầy tế lễ cả Cai-phe lo sợ rằng bất cứ một sự mất trật tự nào nữa cũng có thể khiến Phi-lát giết chóc nhiều hơn hoặc đóng cửa đền thờ, tại tỉnh lẻ Ga-li-lê Chúa Giê-Xu đã thật sự tạo nên những làn sóng, và tại thành Giê-ru-sa-lem Ngài đã gặp xung đột với các chức sắc đền thờ, đứng đầu là thầy cả thượng phẩm Cai-phe.
Điều cần đặc biệt quan tâm trong tập phim này là việc môn đề Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã phản bội và nộp Ngài cho Cai-phe, một sự phản bội đầy đau thương, cho người được Chúa yêu thương. Trong đêm trước khi bị nộp, Chúa Giê-xu ban tiệc Thánh và bào trước về cuộc khổ nạn của Ngài cho các môn đồ. Hãy cùng xem để thấy được sự đau đớn khi bị chính các môn đồ mình phản bội của Chúa Giê-xu ra sao? Ngài đã hành động như thế nào với người phản bội mình? Ngài đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và vâng lời ra sao?

Tập 8 

Một sản phẩm phim Cơ Đốc được dịch bởi OnewayTV | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin: www.quangharvest.com

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 904 guests and no members online

Your Language