Vượt Khỏi Rủa Sả Mà Đến Phước Lành - Derek Prince

02. Các Phước Lành

2. Các Phước Lành - Tác giả: Derek Prince

    Hãy lấy vài thí dụ về các phước lành: Thứ nhất là ở Sáng thế ký 22, là nơi Apraham đã sn sàng dâng con trai là Ysác để đáp ứng yêu cầu của Chúa và rồi cuối cùng Chúa đã cung cấp một con chiên đực để dâng thế cho Y sác.

Thiên sứ của Đức Giêhôva từ trời kêu Apraham lần thứ nhì mà rằng: Đức Giêhôva phán rằng “Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi tức con một ngươi, thì Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch” (Sáng thế ký 22:15-17). Hãy để ý rằng phước lành này đã đi tiếp tới con cháu của Y-sác. Và rồi, lời ấy nói tiếp: “Bởi vì ngươi đã nghe theo lời Ta dặn, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi người mà được Phước”.

lamthenao02 1210x680

Điều quan trọng cần lưu ý là lý do để được phước lành vì Apraham đã vâng theo Lời phán của Đức Chúa Trời. Đó là lý do căn bản cho sự ban phước của Đức Chúa Trời. Nếu bạn nhìn xem một chút trong Sáng thế ký đoạn 27 bạn sẽ thấy thế nào Y-sác đã chúc phước cho con trai Gia-cốp của ông. Nhưng có điều lạ, nếu bạn còn nhớ câu chuyện, Y-sác đã nghĩ rằng ông đang chúc phước cho Ê-sau là con đầu lòng. Trong khi Êsau đi săn nai mà Y-sác yêu cầu thì bà Rêbêca đã thay thế Giacốp, đứa con trai cưng của bà. Do Y-sác đã bị mù lòa, bà đã mặc cho Giacốp áo của Êsau và đã nấu con dê thay vì con nai. Rồi bà đem món ăn phục vụ theo cách ông thích nhất, bà lấy da dê con bao hai tay và cổ của Giacốp để cho ông thấy có lông giống như Êsau (vì tay Giacốp mịn màn còn Êsau thì nhiều lông). Thế là Giacốp giả làm Êsau. Y-sác kiểm tra hỏi: “Có phải con là Êsau không?”. Giacốp thưa: “Vâng, con đây”. Giacốp nói dối. Rồi Y-sác đã chúc phước cho ông và đây là lời chúc phước: Người lại hỏi rằng “Ấy con thật là Êsau, con trai ta phải chăng? Giacốp thưa: “Phải, con đây”. Y-sác bèn nói “Hãy chọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con (Sáng thế ký 27:24-25a).

Tôi nghĩ rằng bạn thấy Ysác là người có tánh hơi xác thịt, ông muốn ăn no bụng thức ăn khoái khẩu, ưng ý trước khi ông công bố lời chúc phước. Giacốp dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa. Rồi Ysác cha người nói rằng: “Hỡi con, hãy lại gần và hôn cha”. Giacốp bèn lại gần và hôn người. Y sác đánh hơi mùi thơm áo của con, liền chúc phước cho và nói rằng: “Nầy là mùi hương của con ta, khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giêhôva ban phước cho. Cầu xin Đức Chúa Trời cho con sương móc trên trời xuống, được mầu mỡ của đất và dư dật lúa mì cùng rượu. Muôn dân phải phục con, các nước phải quì lạy trước mặt con! Hãy được quyền chủ các anh em, các con trai của mẹ con phải qùy lạy trước mặt con! Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại, Ai cầu phước cho con sẽ được ban phước lại“ (Sáng thế ký 27:25b-29). Hãy hiểu rằng phước hạnh nầy có lãnh vực rất to lớn và nó tiếp tục từ thế hệ nầy qua thế hệ khác. Lúc bấy giờ, một ít lâu sau đó, Êsau đã đến với món thịt nai, cố dâng cho cha ăn và cha ông đã nhận biết rằng mình bị lừa, ông đã chúc phước cho Giacốp khi ông nghĩ rằng đó là chúc phước cho Êsau. Hãy để ý phản ứng của Ysác: “Ysác lấy làm cảm động quá đi mà nói rằng: “Vậy, còn đứa nào đã săn thịt rừng và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về cha đã ăn hết rồi và chúc phước cho nó, nó lại sẽ được ban phước vậy” (Sáng thế ký 27:33).

Điều đó có lạ lùng không? Ysác nghĩ rằng ông đang chúc phước cho Êsau, nhưng ông biết rằng những lời ông công bố đã không đến từ chính mình ông. Đó là một lời chúc phước tiên tri nên ông không thể không nói ra. Thế là Giacốp được chúc phước, còn Êsau thì không. Ở đây tôi muốn các bạn thấy tính chất của sự chúc phước, đây là sự siêu nhiên. Đây không phải chỉ là tư tưởng mong ước, đây không phải là loại cảm tính; đây là điều có quyền năng siêu nhiên và quyết định số phận người ta. Đây là sự thực cho cả những phước lành và những lời rủa sả.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 12053 guests and no members online

Your Language