Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

16. Biến Mọi Lời Cầu Nguyện Thành Lời Đức Tin

16. Biến Mọi Lời Cầu Nguyện Thành Lời Công Bố Đức Tin | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Bước số bảy để nhận sự đáp lời cầu nguyện là nói lời đức tin thay vì vô tín liên hệ đến những gì bạn đã cầu xin. Bạn có thể suy nghĩ và nói những lời đức tin dễ dàng như bạn suy nghĩ và nói những lời nghi ngờ và vô tín. Chính việc nghĩ những suy nghĩ đức tin và nói những lời đức tin mà dẫn tấm lòng ra khỏi thất bại để bước vào chiến thắng. Nói về lời cầu nguyện đức tin, lần nọ Smith Wigglesworth nói “Nếu bạn cầu nguyện bảy lần cho một điều gì đó, thì bạn cầu nguyện sáu lần trong sự vô tín rồi”.

caunguyenhieuqua16 1280x720

Andrew Murray nói “Cầu xin Chúa về một điều tương tự lặp lại nhiều lần thì không có kinh nghiệm gì cả”. Andrew Murray cũng nói rằng nếu những gì bạn đã cầu nguyện không thành sự thật, thì bạn hãy cầu nguyện trở lại, nhưng đừng cầu nguyện trong cùng một cách, bởi đó là vô tín, ông nói hãy nhắc nhở Chúa là bạn đã cầu xin và nhắc Ngài về những Lời hứa Ngài (Ê-sai 43:26). Hãy nói với Ngài là bạn đang chờ sự đáp lời và cảm tạ Ngài về điều đó.

Hãy để tôi nêu cho bạn một ví dụ về việc nói và nghĩ những lời đức tin và nhận phước lành dư dật. Lần nọ tôi đang phụ trách buổi nhóm tại tây Texas. Một người đàn ông cùng vợ, họ đều là những ca sĩ, cùng đi chung với tôi, ông này đã hứa với tôi sẽ ở với tôi một thời gian vì tôi cần nhiều thì giờ để huấn luyện ông, ông nói, ông không bắt đầu giảng một mình chỉ khi nào tôi huấn luyện ông đủ để ông có thể thật sự hữu dụng cho tôi. Chúng tôi tổ chức nhóm lại tại phòng họp khách sạn và ông này cùng vợ mình đang ở với mục sư. Ngày nọ trong suốt buổi nhóm người cùng vợ chạy lên phòng. Trong lúc họ chạy lên, tôi nhận một khải thị là Chúa đang kêu gọi người này giảng, nhưng người này sợ không nói với tôi. Ồng và vợ ông đã nói chuyện với tôi về nhiều điều. Cuối cùng, ông nói với tôi là ông phải thưa với tôi một điều. Tôi bảo là tôi biết điều đó là gì, vì Chúa đã tỏ cho tôi rồi. Tôi quả quyết với ông là điều này đúng và tôi sẽ không cố gắng cản đường Chúa.

Sau đó ông thử làm mục sư của một Hội Thánh nhỏ tại vùng tôi đã làm mục sư, và họ đã bầu ông, ông nói với họ là điều duy nhất ông biết là những gì ông nghe tôi nói. Sau này ông nhờ tôi đến tổ chức cho nhóm ông. Ồng này đã nói với dân sự tại Hội Thánh đó là trong sáu mươi ngày họ sẽ phải hướng dẫn sáu mươi người tham dự trường Chúa nhật. Cuối cùng khi tôi đến tổ chức nhóm, người giám thị trường Chúa nhật nói với tôi là trước đây họ đã có nhiều mục sư tốt tại Hội Thánh, nhưng họ chưa bao giờ có hơn bảy mươi người dự trường Chúa nhật. Vị giám thị trường Chúa nhật nói là vào cái ngày vị mục sư mới này nói họ sẽ có sáu mươi người trong trường Chúa nhật, thì họ có sáu mươi người (vị mục sư này đã học được nguyên tắc đức tin). Sau đó vị mục sư nói rằng trong chín mươi ngày, họ sẽ hướng dẫn chín mươi người tại trường Chúa nhật và họ đã làm. Kế đến ông nói rằng trong sáu mươi ngày khác, họ sẽ hướng dẫn 120 người và họ cũng đã làm điều nầy. Trong thời gian 9 tháng đó, họ đã có số người dự trường Chúa nhật tăng từ 18 đến 120 người, sau đó vị mục sư nói với hội chúng là họ sẽ xây một nhà thờ bằng gạch tại đó.

Vị giám thị trường Chúa nhật nói với tôi là lúc đó ông sẵn sàng tin bất cứ điều gì, và ông nói ông sẽ dâng 1.000 đô la cho việc này, ông nói là cha ông là thị trưởng thành phố, cũng dâng 1.000 đô la. Khi tôi đến tổ chức nhóm tại Hội Thánh đó, chúng tôi có một căn nhà đầy đủ tiện nghi.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1562 guests and no members online

Your Language