Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

17. Đừng Lặp Lại Lời Cầu Nguyện Của Bạn

17. Đừng Lặp Lại Lời Cầu Nguyện Của Bạn | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Vị mục sự mới mà trước đây đã đi cùng tôi biết được cách để tin cậy Đức Chúa Trời, ông biết cách để nhận nơi Chúa nhờ sự cầu nguyện và ông biết cách bám chặt sự đáp lời bằng đứng vững trong đức tin. Nhiều lần người ta hủy bỏ lời cầu nguyện của họ. Họ rơi vào sự vô tín và chỉ ở đó, và cứ như là họ đang quay bánh xe trong sự cầu nguyện. Họ cần bước vào đức tin và giữ ở đó, họ phải đứng vững một thời gian. Nhưng nếu họ ở trong lĩnh vực đức tin, sự đáp lời sẽ dẫn đến. Một ví dụ về những người hủy bỏ lời cầu nguyện của họ đã xảy ra trong buổi nhóm tôi tổ chức tại Hội Thánh của vị mục sư này.

caunguyenhieuqua17 1280x720

Đêm nọ một người phụ nữ bước vào Hội Thánh trước khi buổi nhóm được giao cho tôi. Khi đầy tớ giao buổi nhóm cho tôi, bà ta nhảy lên và nói rằng bà có một nhu cầu cần cầu nguyện đặc biệt. Bà nói bà mới từ nhà chị Gray đến và chị Gray được cho biết là không sống qua đêm. Người bạn hầu việc Chúa của tôi nói ông đã gặp chị Gray ngày đó và ông xác nhận những gì bà này đã nói là đúng. Vậy ông bảo mọi người đứng lên cầu nguyện cho bà. Tôi nghĩ chúng tôi đang đứng cầu nguyện cho sự bà được chữa lành. Hết thảy chúng tôi đều đứng cầu nguyện, sau đó chúng tôi tạ ơn Chúa về sự đáp lời.

Đêm hôm sau cũng người phụ nữ này trở lại và suốt buổi nhóm bà nói bà nghĩ chúng tôi phải cầu nguyện cho chị Gray nữa. Bà nói bác sĩ đã khám cho chị Gray và không hiểu tại sao bà không chết. Thật ra, ông nói rốt cuộc thì bà sẽ sống. Họ đã đưa bà ra khỏi giường và bà đang ngồi trên ghế, dù bà vẫn còn yếu. Lẽ đương nhiên là thân thể bà sẽ yếu sau khi nằm liệt giường. Người chị em này nói rõ ràng là Chúa đã đụng đến chị Gray, nhưng bây giờ chúng tôi nên cầu nguyện Chúa chữa lành! Nhưng điều đó không đúng vì nếu chúng tôi đã làm điều đó, chúng tôi sẽ không khiến mọi lời cầu nguyện liên hệ với những gì chúng tôi đã cầu nguyện bằng một lời đức tin. Thay vì nói lời đức tin, chúng tôi lại nói lời vô tín. Lúc đầu chúng tôi không cầu nguyện Chúa đụng đến bà ta, chúng tôi cầu nguyện Ngài chữa lành cho bà ta! Và Chúa đã trả lời cầu nguyện của chúng tôi! Vì vậy, đối với chúng tôi cầu nguyện trở lại để Chúa chữa lành bà ta là cầu nguyện trong sự vô tín. Trong lúc tất cả mọi việc đang diễn tiến, tôi có một cảm nhận là tôi phải đứng dậy nói đôi điều nhưng tôi lại do dự. Tôi biết rằng bởi vì chị Gray đã được lành bởi đức tin số đông, điều đó có nghĩa là, bởi đức tin của hội chúng cứ tiếp tục cầu nguyện cho chị Gray được lành, sự vô tín sẽ đem chị ta ra khỏi cánh tay Chúa và bà có lẽ sẽ chết.

Bạn thấy không, lúc đó chị Gray vượt ra khỏi vòng tận dụng đức tin của chính bà để nhận sự chữa lành. Nhưng tôi khó mà nói được điều gì. Bên trong tôi biết rõ là trong vòng ba ngày bà sẽ chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba ngày sau đó, bà đã chết. Nhiều lần chúng ta đã làm tiêu tan những phước lành Chúa muốn chúng ta hưởng ở đời này vì chúng ta không hợp tác với Ngài. Thay vì cầu nguyện trở lại cho sự chữa lành cho chị Gray, hội chúng đáng lẽ giơ tay cảm tạ Chúa rằng bà đã được chữa lành.

Nhiều năm trước đây trong một hội nghị cấp quận tại Texas, một cú điện thoại gọi đến nói rằng một trong những vị mục sư trong thành phố đó sắp chết tại bệnh viện. Vị chủ tịch quận kêu gọi tất cả chúng tôi cầu nguyện, vậy chúng tôi thảy đều cầu nguyện cho người sắp chết này. Sau khi chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi cảm tạ Chúa là Ngài đã nghe chúng tôi. Anh Raymond T. Richey, là đầy tớ hướng dẫn chúng tôi cầu nguyện, đã ra khỏi đó quay lại tiến về micrô, ông hỏi mọi người “Bao nhiêu người trong quí vị vẫn còn cầu nguyện cho người anh em tại bệnh viện?” Tôi không giơ tay, còn hầu hết mọi người đều giơ tay. Rồi ông hỏi đám đông: “Quí vị muốn làm điều đó nhằm mục đích gì?” Sau đó Richey tiếp tục giải thích cho hội chúng là họ đã cầu nguyện trong đức tin rồi và họ tiếp tục ngợi khen Chúa vì Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện chúng ta và đã chữa lành người đó, cầu nguyện kiểu nào khác chỉ là cầu nguyện trong vô tín mà thôi.

Chúng tôi tiếp tục buổi nhóm và sau đó, một người đàn ông bước vào loan báo là người đàn ông sắp chết đó thình lình hồi tỉnh và khỏe mạnh. Người bệnh này đã thấy Chúa Giê-xu bước vào phòng ông và Chúa phán với ông “Ta là Đức Giê-hô-va Đấng chữa lành con”. Trước đó ông bất tỉnh, song bây giờ được hồi tỉnh lại và nhìn thấy Chúa Giê-xu. Điều này xảy ra trong khi chúng tôi đang cầu nguyện, ông ta được hồi tỉnh và hoàn toàn khỏe mạnh ngay lập tức.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 6231 guests and no members online

Your Language