Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 5 Những Phước Hạnh Của Ngày Lễ

Kinh thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 12:1-13 | Paul Yonggi Cho - Sống Thành Công

Hoàng hôn nhanh chóng phủ xuống trên vùng đất Gôsen xứ Êdíptô khi thình lình từ khắp mọi nhà người Israel tiếng kêu be be của những con chiên bị giết vang lên. Một người mang một bình chứa huyết chiên con xuất hiện trước mỗi nhà và với cành cây kinh giới người đó nhúng huyết bôi lên hai mày cửa. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, cả cộng đồng người Israel đã trở thành cộng đồng của huyết. Khi đêm đến, mọi thành viên của gia đình của mỗi nhà tụ lại cùng nhau với trang bị đầy đủ của cuộc đi xa và bắt đầu ăn toàn bộ con chiên nướng, ăn mọi thứ từ đầu cho tới chân, ăn cả bộ lòng.
Giữa đêm hôm đó, mọi nhà người Êdíptô đều xôn xao, tiếng la thét nghe vọng khắp xứ vì cớ mọi con trai đầu lòng của họ đều chết hết, từ cung điện của Pharaôn cho đến nhà của người đầy tớ nghèo. Mỗi nhà người Êdíptô đều trở thành nhà khóc tang người chết.

songthanhcong05 1210x680

Trong cơn quẫn trí và điên loạn Pharaôn vua Êdíptô cho người đi tìm Môi se và ra lệnh cho ông phải đưa cả dân Israel ra khỏi xứ Êdíptô ngay lập tức. Người Israel tụ họp lại nhau và ra khỏi Êdíptô hướng về xứ Canaan, miền đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho tổ phụ của họ hơn 430 năm về trước. Khi họ ra khỏi Êdíptô, một trụ mây to lớn xuất hiện trước mặt họ và ban đêm trụ mây biến thành trụ lửa dẫn đường họ đi qua miền đồng vắng.
Câu chuyện về những gì xảy ra trong dân Israel khi họ ra khỏi xứ Êdíptô là một hình bóng mô tả một tín đồ Cơ đốc đã rời bỏ thế giới tội lỗi và đang tiến bước trên con đường hướng về nước Đức Chúa Trời. Qua câu chuyện về xuất Êdíptô này của dân Israel, chúng ta những Cơ đốc nhân có thể học cách sống thành công nhờ học biết thế nào là Đức Chúa Trời đã cung ứng và xử sự với dân Israel. Kinh nghiệm của họ là hình bóng về kinh nghiệm của Cơ đốc ngày nay.

Trước hết: Chúng ta xem xét ý nghĩa của việc bôi huyết chiên con trên hai trục cửa và mày cửa. Chiên con trong Xuất Êdíptôký là hình bóng về Chúa Giê-xu Christ. Khi chúng ta lấy đức tin và bôi trên cửa lòng ta thì chúng ta sẽ được tự do khỏi quyền lực của sự chết và Satan bởi vì huyết của Chúa Giê-xu đem lại sự tha tội. Kinh thánh dạy rằng mọi người đều phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì thế, khi chúng ta tin và áp dụng huyết của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta được kể như chưa hề phạm tội. Huyết Chúa rửa sạch khỏi mọi ô dơ của tội lỗi và là nơi trú ẩn khỏi mọi cơn phán xét của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Đức Chúa Trời sắp đến trên nhân loại khi Chúa Giê-xu Christ trở lại thế gian lần nữa mà mọi người chết mà không nhận biết Chúa Giê-xu Christ đều phải ứng hầu trước tòa của Đức Chúa Trời.

Một lần kia có ba người thợ săn đi vào núi để săn bắn, nhưng một vụ cháy rừng đã xảy ra và bắt đầu cháy mạnh xuyên qua các cánh đồng và đồi núi. Ba người thợ săn lạc lối không biết làm chi, nên một người thợ săn chạy leo lên một cành cây. Người thứ nhì tin đôi chân mình và khởi sự chạy. Người thợ săn cuối cùng còn ở lại một mình và cố tìm cách nào để cứu mạng sống mình. Anh ta lấy một que diêm và khởi sự đốt ngay xung quanh mình, sau khi lửa bắt đầu cháy, anh ta nhẩy ngay vào giữa đám đất đã bị cháy rồi và cứ đứng ở đó khi mà ngọn lửa mà anh ta đốt lên tiếp tục cháy thêm khắp mọi phía xung quanh. Khi lửa rừng lan cháy cho tới khu vực người thợ săn leo lên cây, lửa cháy đến đó và thiêu luôn người thợ săn. Lửa nhanh chóng bắt kịp người thợ săn chạy trốn bằng đôi chân mình và cũng thiêu đốt anh ta đến chết. Nhưng người thứ ba được cứu vì anh ta đã lưu lại an toàn trong phần đất đã bị cháy qua.
Đây là hình ảnh tương tự cho sự cứu rỗi đời đời của chúng ta. Để cứu lấy mình khỏi chết mất đời đời một số người tạo ra những cành cây và leo lên đó. Đó là những cây triết lý và tôn giáo thế nhân, nhưng không có triết lý và tôn giáo nào đủ sức cứu người. Những người khác chạy trốn, nghĩ rằng tốc độ chạy của mình sẽ bảo đảm an toàn mạng sống nhưng cuối cùng vẫn bị sự chết và sự phán xét bắt được. Tuy nhiên, có một nơi, giống như phần đất đã bị cháy trước rồi và bảo vệ được người thợ săn thứ ba, tại đó sự phán xét đã vượt qua rồi vì Chúa Giê-xu Christ đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên Ngài và Con độc sanh của Đức Chúa Trời đã chịu sự thương khó trên thập tự và nhờ sự thương khó đó, Ngài đã cất đi tất cả mọi tội lỗi và qúa phạm của chúng ta. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đã trải qua trên sự thương khó của Đấng Christ và khi chúng ta đặt đời sống của chúng ta trong tay Ngài chúng ta sẽ được ở trong nơi mà sự phán xét của Đức Chúa Trời đã trải qua. Nếu không đến và vào lòng Đấng Christ, thì không có một nơi nào khác để chúng ta được che chở khỏi sự phán xét của Cha thiên thượng.


Huyết của Chúa Giê-xu Christ cũng là sự bảo đảm khỏi ách nô lệ của Satan. Satan giữ con người dưới ách nô lệ của nó qua tội lỗi, nhưng một khi họ được tha tội và nhận được sự công nghĩa của Đấng Christ như là một món qùa của Cha thiên thượng thì Satan không có quyền hay một lý do đặt chúng ta dưới ách nô lệ của nó nữa. Khi một người trở thành tín đồ của Đấng Christ và nhận lấy sự hiểu biết này, người đó có thể bẻ gãy xiềng xích của Satan được tự do thoát khỏi ách nô lệ của Ma quỷ và tội lỗi. Đây là lý do tại sao chúng ta phải bôi huyết lên trụ cửa lòng ta và thường xuyên giữ huyết của Chúa Giê-xu Christ trong lòng ta để ngăn ngừa Satan khỏi đến đụng vào đời sống của chúng ta. Từ sáng đến tối, hãy đặt lòng tin cậy và đức tin nơi huyết Chúa Giê-xu bởi vì huyết Chúa là sự bảo vệ chắc chắn duy nhất khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời cũng như khỏi sự tấn công của Satan.

Thứ hai: Người Israel đã ăn thịt chiên con. Chiên con được nướng và ăn chung với rau đắng và bánh không men. Điều này tượng trưng cho sự chịu khổ của Đấng Christ trong những ngày thử thách cay đắng đau đớn. Đây là điều Chúa Giê-xu từng trải 2000 năm trước, Ngài bước lên đồi Gôgôtha và bị treo thân trên thập tự giá giữa Trời và đất suốt sáu tiếng đồng hồ đau khổ và thử thách cay đắng, và trong cơn đau đớn tột cùng Chúa Giê-xu đã kêu lên “Eli, Eli, lama sabachthami“ nghĩa là “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi“. Ngài đã gánh sự đau đớn tột cùng và sự chịu khổ đó là biểu tượng dân Israel ăn thịt chiên nướng với rau đắng và bánh không men.
Ngày nay khi chúng ta nhận thức Đấng Christ đã chịu thương khó dường bao để giải cứu chúng ta, chúng ta phải khóc lóc với sự cay đắng trong lòng, chúng ta ăn năn tội lỗi mình để trở nên như bánh không men. Bánh không men có nghĩa là chúng ta phải tẩy sạch đời sống chúng ta, xưng nhận tội lỗi chúng ta, bước đi trong sự vô tội đến với Chúa Giê-xu Christ và dự phần thân thể của Ngài.
Làm thế nào để ăn thịt Đấng Christ? Chúa Giê-xu phán trong sách Tin lành Giăng rằng để được sự sống chúng ta phải ăn thịt uống huyết Chúa. Nhiều người Do thái sau khi nghe lời giảng đó đã không theo Chúa nữa vì họ không chấp nhận loại dạy dỗ như thế được. Tuy nhiên Kinh thánh đã dạy chúng ta trong Giăng 1:14 “Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha”. Vì thế ngay bây giờ lời của Đức Chúa Trời là Kinh thánh từ Sáng thế đến Khải huyền là thịt của Chúa Giê-xu Christ. Khi lời này trở thành xác thịt nó trở thành Chúa Giê-xu. Vì thế, lời văn là xác thịt của Đấng Christ và chúng ta phải ăn lời thành văn của Đấng Christ.

Kinh thánh lại nói trong Giăng 6:51 “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta“. Như các bạn thấy, Chúa Giê-xu Christ đang ban cho thịt của Ngài tức là lời của Đức Chúa Trời. Mọi người Israel đều được truyền lịnh phải ăn tất cả thịt nướng chiên hầu cho có thêm sức mạnh cần thiết để trải qua kinh nghiệm trong đồng vắng. Phần chúng ta có thêm sức mạnh hầu có thêm sức mạnh vượt qua đồng vắng của trần gian này cách thành công và chiến thắng, chúng ta phải ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời thường xuyên, giống như dân Israel không bao giờ đủ sức vượt qua đồng vắng cách chiến thắng, nếu họ không ăn thịt chiên nướng, thì người Cơ đốc cũng không thể chiến thắng nếu họ không thường xuyên nuôi mình bằng lời của Đức Chúa Trời.

Tại sao việc thường xuyên việc đọc lời của Đức Chúa Trời là cần thiết? Tại vì lời của Đức Chúa Trời thanh tẩy chúng ta. Kinh thánh chép trong Giăng 15:3-6. “Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta bảo cho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được, cũng một thể ấy, nếu các ngươi chẳng ở trong ta thì cũng không kết quả được“.
Nếu bạn không tiếp nhận sự tẩy sạch thường xuyên từ nơi Chúa Giê-xu Christ thì bạn sẽ đánh mất quyền năng của bạn và quyền hạn được ở trong Ngài. Ở trong Chúa thường xuyên chúng ta được tẩy sạch đời sống mình. Chúng ta phải thường xuyên đọc lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa đến trong lòng ta, bày tỏ cho chúng ta thực trạng của mình khi chúng ta xưng tội mình, chúng ta được tẩy sạch nhờ huyết Chúa.
Lời Chúa cũng chữa lành cho nữa. Kinh thánh chép trong Thi thiên 107:20 “Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt“. Nhiều bệnh nhân ở các bệnh viện và ở các nhà riêng của họ xin tôi đến đặt tay và chữa bệnh cho họ. Nhưng nếu họ không tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, tôi sẽ không chịu đến họ vì không phải tôi là người chữa bệnh, đó chính là lời Đức Chúa Trời được nói qua môi miệng tôi. Sự chữa lành xảy ra nhờ lời Chúa và chúng ta đang rao giảng lời có khả năng chữa lành. Chúng ta không phải là người chữa bệnh. Lời của Đức Chúa Trời là quyền năng của Đức Thánh Linh thực hiện việc chữa lành. Nếu chúng ta thường xuyên ăn nuốt và suy gẫm lời của Đức Chúa Trời thì lời đó sẽ đến chữa lành đời sống thuộc linh và thuộc thể chúng ta cũng như giải quyết những nan đề trong gia đình của chúng ta, trong công việc làm ăn và đời sống của chúng ta. Hãy đọc lời Chúa và giữ sự chữa lành trong tâm linh, linh hồn và thân thể bạn cũng như trong gia đình bạn và cuộc sống hàng ngày.

Lời Chúa cũng ban cho sự khôn ngoan và sự xét đoán. Thi thiên 119:105 chép “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi“. Khi chúng ta trải qua cuộc đời dưới thế gian này chúng ta thường cảm thấy mù mịt hoặc dường như bị che mờ bởi bức màn tối tăm. Chúng ta nhận được ánh sáng và sự khôn ngoan nhờ đọc lời Đức Chúa Trời. Nếu bạn thường xuyên đọc và suy gẫm lời Chúa, thì Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ cho bạn ý nghĩa sâu xa của lời Chúa và truyền sự khôn ngoan ánh sáng Đức Chúa Trời vào trong lòng bạn. Điều này có khả năng giúp bạn sự xét đoán đúng đắn và có sự khôn ngoan thích đáng để sống thành công trong cuộc đời này.

Khi chúng ta trải qua cuộc đời dưới thế gian này chúng ta thường cảm thấy mù mịt hoặc dường như bị che mờ bởi bức màn tối tăm. Chúng ta nhận được ánh sáng và sự khôn ngoan nhờ đọc lời Đức Chúa Trời. Nếu bạn thường xuyên đọc và suy gẫm lời Chúa, thì Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ cho bạn ý nghĩa sâu xa của lời Chúa và truyền sự khôn ngoan ánh sáng Đức Chúa Trời vào trong lòng bạn. Điều này có khả năng giúp bạn sự xét đoán đúng đắn và có sự khôn ngoan thích đáng để sống thành công trong cuộc đời này. 

Lời Chúa ban cho chúng ta chất bổ dưỡng thuộc linh nhờ đó chúng ta lớn lên trong Đấng Christ. Không một bậc cha mẹ nào muốn con cái mình lớn lên có thân thể lùn tịt.
Đức Chúa Trời muốn bạn tiếp tục lớn lên trong ân điển và trở thành người khổng lồ thuộc linh trong Đấng Christ. 1Phierơ 2:2 chép “Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như con trẻ mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên“. Vì thế chúng ta ham thích sữa thật của lời và ăn nuốt lời Chúa thì lời Chúa trở thành chất bổ dưỡng linh hồn chúng ta và chúng ta lớn lên trong đời sống thuộc linh, trở nên mạnh mẽ trong Chúa Giê-xu Christ.
Như dân Israel truyền cho phải ăn thịt chiên con từ đầu cho tới chân, Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta ăn hết thịt của Chúa Giê-xu Christ, tức là lời văn của Đức Chúa Trời từ Sáng thế đến Khải huyền. Nếu chúng ta có thể tiêu hóa lời Chúa thì chúng ta sẽ lớn lên mạnh mẽ và có quyền năng trong đời sống thuộc linh. Tôi rao giảng Tin lành đầy đủ - Tin lành trọn vẹn.

Thứ ba: Khi dân Israel đi ra khỏi Êdíptô, lập tức một trụ mây xuất hiện trước mặt họ. Ban ngày là trụ mây và ban đêm biến thành trụ lửa dẫn đường cho dân Israel trải qua đồng vắng cho đến khi họ tới xứ Canaan. Khi chúng ta rút khỏi thế gian tội lỗi, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trụ mây và trụ lửa là Đức Thánh Linh ngự ở trong lòng chúng ta. Đức Thánh Linh đang dẫn dắt chúng ta mỗi ngày trải qua đồng vắng đời này cho tới khi chúng ta đạt xứ Canaan thiên đàng trong sự hiên diện đời đời của Đức Chúa Trời.
Mặt trời đổ lửa nóng bức trên đồng vắng khi dân Israel đi qua, nhưng trụ mây này trở thành bóng mát giữa sa mạc che chở họ khỏi ánh nắng gay gắt của mặt Trời và làm cho họ mát mẻ. Khi chúng ta trải qua đồng vắng nóng cháy đời này, sẽ có nhiều thử thách, hoạn nạn, có những giờ phút khó khăn nóng bỏng trong lòng ta và trong cuộc sống của ta, nhưng Đức Thánh Linh sẽ là sự an ủi và là nguồn vui vẻ, bình an, không có bóng che chở của Đức Thánh Linh khỏi ánh mặt trời nóng bức của trần gian chúng ta sẽ không thể sống thành công trong cuộc đời này.

Trụ lửa cũng bảo vệ dân Israel khỏi bị tấn công của kẻ thù nghịch vào lúc ban đêm. Dầu kẻ thù đó là một dân tộc khác hay thú dữ sống trong đồng vắng, trụ lửa này ban cho dân Israel ánh sáng và không một ai xâm nhập vào trại của họ mà không bị phát hiện. Lửa Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta gìn giữ chúng ta khỏi mọi tà linh, bảo vệ chúng ta khỏi bị tấn công của Satan và khiến chúng ta được ngự mãi ở lòng Cha thiên thượng. Đó là lý do bạn phải có mối thông công liên tục qua Đức Thánh Linh qua sự cầu nguyện. Khi chúng ta trải qua cuộc đời trên đồng vắng trần gian này Đức Thánh Linh là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời ngự trị trong lòng ta, cầu nguyện qua ta, giúp đỡ, lãnh đạo dạy dỗ và an ủi chúng ta. Đừng bao giờ quên nhận biết Ngài và tùy thuộc vào Ngài. Hãy thường xuyên vui thích về Ngài, ngợi khen sự hiện diện của Ngài và tạ ơn Ngài để Ngài có thể thường xuyên lãnh đạo và ban sức cho bạn.

Để kết luận tôi tóm lược. Khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa đời mình, bạn phải biết sự cung ứng bội phần của Đức Chúa Trời hầu cho bạn có được đời sống Cơ đốc nhân đắc thắng. Nếu bạn thiếu một trong ba phước hạnh này, bạn sẽ rơi vào khó khăn trong đời sống Cơ đốc của bạn. Đó là huyết, thịt chiên con, trụ mây trụ lửa của Đức Thánh Linh đó là các tín hiệu khó hiểu của Tin lành. Khi bạn biết lẽ thật đặt đức tin mình nơi ba sự cung ứng này của Chúa ban phát, bạn sẽ có một đời sống Cơ đốc nhân quyền năng và đắc thắng khi bạn trải qua đồng vắng thế gian này.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 906 guests and no members online

Your Language