Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 4 Toàn Bộ Khí Giới Của Đức Chúa Trời

Kinh thánh: Êphêsô 6:10-18 | Paul Yonggi Cho - Sống Thành Công

Đối với người ở trong mộ phần thì không còn chiến tranh vì anh ta đã chết. Đối với người chết phần thuộc thể không còn chiến tranh thể nào, thì đối với người chết thuộc linh trong phần mộ của tội lỗi cũng không có chiến tranh thuộc linh thể ấy. Kinh thánh dạy rằng người chưa tin Chúa đã chết trong tội lỗi, tội ác (Êphêsô 2:1). Nhưng khi người chết về thuộc linh nghe Tin lành và được Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa đời mình thì người ấy nhận được sự sống và lập tức trở nên người sống lại thuộc linh. Êphêsô 2:5 nói về kinh nghiệm này như sau: “Đang khi chúng ta chết về tội mình thì Ngài làm chúng ta sống với Đấng Christ“. Ngay khi một người sống lại phần thuộc linh, người đó chẳng những nhận thức được sự thực hữu của Đức Chúa Trời nhưng còn nhận thức được một kẻ ác hay đến bắt giết và hủy diệt.
Ma quỷ dùng đủ mọi cách, mọi âm mưu để cản trở hay ngăn đường đến thiên đàng của người con Đức Chúa Trời sống lại phần thuộc linh. Vì lý do này chúng ta phải trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Kinh thánh mô tả cho chúng ta mọi khí giới của Đức Chúa Trời trong Êphêsô 6:10-18.

songthanhcong04 1210x680

Thứ nhất: Kinh thánh nói đến lẽ thật làm dây nịt lưng.

Cái lưng là nguồn sức mạnh. Nếu chúng ta bị thương ở vùng lưng chúng ta không còn sức mạnh để nâng đỡ hay mang theo bất cứ vật chi. Vùng lưng là xương sống lưng thuộc linh của chúng ta, là đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, là Đấng được xưng là lẽ thật. Vì Kinh thánh dạy chúng ta phải thắt lưng bằng lẽ thật, nên chúng ta phải thắt lưng của chúng ta bằng Chúa Giê-xu Christ, là Cứu Chúa của chúng ta là chân lý và sự sống. Chỉ có Chúa Giê-xu là chân lý khi chúng ta thắt lưng bằng chính Ngài và chỉ khi đó chúng ta mới trở nên bất khả chiến bại và không hề nao núng.

Thứ hai: Kinh thánh nói đến áo giáp bằng sự công bình.

Người chiến sĩ khi ra mặt trận mặc vào một số áo giáp để chống đạn. Áo giáp che ngực trong Kinh thánh chỉ về lương tâm con người Cơ đốc. Khi lương tâm chúng ta bị sự thương tổn vì sự định tội, thì lương tâm đó đã bị nhược điểm cho Ma quỷ. Một khi lòng bạn đã bị sự kiện cáo của Ma quỷ thì bạn đánh mất sức mạnh và quyền năng giao giảng của Chúa Giê-xu Christ cho mọi người. Không những vậy, bạn không có quyền năng Đức Chúa Trời trong đời sống cầu nguyện riêng tư với Chúa. Vì vậy, chúng ta phải mặc áo giáp bằng sự công bình. Áo giáp của sự công bình là đức tin kiên định không đổi dời không nay chuyển của chúng ta nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Rôma 5:9 xác quyết với chúng ta “Huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ dường nào“. Mũi gươm của Ma quỷ sẽ gãy vụn khi nó chạm phải áo giáp công bình mà được mua bằng huyết báu của Chúa Giê-xu Christ. Nhưng nếu không áp dụng huyết báu vào lương tâm của bạn, bạn sẽ không phương tự vệ trước sự tố cáo của Satan. Nhiều Cơ đốc nhân đã từng đi nhà thờ từ năm này qua năm khác nhưng vẫn còn khốn khổ trong mặc cảm bị định tội bởi họ không thực hành đức tin nơi huyết báu của Chúa Giê-xu Christ. Huyết của Chúa Giê-xu Christ không chỉ cất tội lỗi trong quá khứ của bạn nhưng còn làm cho lòng bạn được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Sự công bình có nghĩa là bạn không có mặc cảm nào hết về bất cứ sự định tội nào hết, khi bạn đến trước Ngai của Đức Chúa Trời. Nó cũng có nghĩa là bạn không bao giờ nhận sự kiện cáo từ Satan. Một khi bạn áp dụng vào lương tâm của bạn, huyết của Đấng Christ mang lại sự công bình.

Thứ ba: Kinh thánh nói đến chân của chúng ta mang giày với sự sẵn sàng của Tin lành bình an.

Nếu bạn đi trên đám đất đầy gai gốc hay bên đường đầy đá sạn mà bạn không mang giày thi chắc chắn bạn sẽ thấy đau đớn nhiều và cuối cùng chân bạn sẽ bị thâm tím nặng nề. Đời sống không có Chúa Giê-xu cũng vậy. Ma quỷ nhắm ngay vào điểm yếu là nơi bạn cảm thấy khó chịu, thương tổn và đời sống của bạn sẽ bị thương tích và nhiều kinh nghiệm khác nhau. Satan sẽ đến và nắm lấy bạn, kéo bạn xuống những vực sâu của sự suy nhược, ngã lòng. Vì thế chúng ta phải thường xuyên chắc chắn rằng mình đang mang giày Tin lành bình an mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta 2000 năm trước.
Sự sẵn sàng của Tin lành bình an là gì? Trong Kinh thánh của chúng ta, bằng tình yêu và sự thương xót đời đời, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta khoảng 32.500 lời hứa mà chúng ta có thể đứng vững trên đó. Một khi bạn đặt đức tin trong Đấng Christ và những lời hứa của Đức Chúa Trời và chân bạn mang giày của sự sẵn sàng của Tin lành bình an, thì bạn có thể sống đời sống Cơ đốc nhân đắc thắng với sự bình an và sự bảo đảm sâu xa trong linh hồn bạn. Nếu bạn mang giày bằng lời hứa của Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn cho bạn trong Kinh thánh và sống cuộc đời này với những lời hứa đó, thì bạn sẽ vui hưởng sự bảo đảm và chiến thắng lớn lao.
Cha chúng ta trên trời chuẩn bị mọi sự cho con cái yêu dấu của Ngài. Kinh thánh gọi danh Ngài là Giê-hô-va- Di rê có nghĩa là “Đức Chúa Trời sắm sẵn“. Mọi người sống với các kinh nghiệm thương tổn và rớm máu bởi vì họ không mang giày của Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho họ khi họ trải qua những điều gai gốc của cuộc đời này. Chúng ta có những lời hứa của Đức Chúa Trời rất qủa quyết và rất thích hợp với mọi người đặt đức tin mình nơi Chúa Giê-xu Christ và vâng theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời.

Thứ tư: Kinh thánh nói với chúng ta lấy đức tin làm thuẫn.

Ma quỷ bắn những mũi tên hiểm độc qua những giác quan của chúng ta, qua lý trí và qua các kinh nghiệm của chúng ta, gây cho chúng ta khó chịu sợ hãi và nghi ngờ. Chúng ta phải đứng trên lời của Đức Chúa Trời, công bố lời hằng sống chống lại Ma quỷ. Sự công bố đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời bất chấp cảm giác, lý luận hay kinh nghiệm của chúng ta là gì đi nữa, đó chính là thuẫn của chúng ta.
Qua lời của Đức Chúa Trời và chỉ qua lời Chúa bạn có thể chiến thắng được Ma quỷ. Nếu bạn cố gắng đứng bên cảm giác hay trên lý luận của mình, thì lập tức Ma quỷ lừa gạt cảm giác hay lý luận của bạn để lôi cuốn bạn xuống khỏi nơi bạn đặt đức tin nơi lời Chúa, đẩy bạn đến chỗ tuyệt vọng và thối chí. Ma quỷ cố gắng hết sức tạo nên nhiều cảm giác và kinh nghiệm của bạn nhưng hãy đứng vững bên lời Chúa. Nếu bạn đứng vững trên lời Chúa, thì chính lời Chúa, nhờ quyền phép của Chúa Thánh Linh sẽ đưa bạn kinh nghiệm thật sự: Sự thực hữu của tình yêu Đức Chúa Trời và phép lạ của Đức Chúa Trời thi thố quyền năng trên đời sống bạn.

Thứ năm: Kinh thánh nói đến việc cứu rỗi làm mão trụ.

Mão trụ cứu rỗi là gì? Mão trụ của người lính là phần quan trọng bảo vệ cái đầu của người lính. Với mão trụ cứu rỗi chúng ta phải bảo vệ sự suy nghĩ của chúng ta khỏi sự công kích dữ dội của Satan bằng những tư tưởng bi quan và nguyền rủa của nó. Chúng ta được giải thoát khỏi sự nguyền rủa này, không chỉ về phương diện thuộc linh nhưng cả toàn tâm thần chúng ta nữa. Vì thế đừng để cho Ma quỷ chạm đến tâm trí của chúng ta vốn đã được tái tạo nhờ các sự dạy dỗ của sự giải cứu.
Kinh thánh nói rõ ràng dành cho chúng ta những lời chúc lành từ Đức Chúa Trời liên quan đến đời sống hàng ngày trong 3 Giăng 2: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh em được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh về phần xác cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.“ Đức Chúa Trời muốn cho bạn được thạnh vượng trong đời sống thuộc linh Cơ đốc, Đức Chúa Trời muốn bạn vui hưởng sự thạnh vượng trong đời sống làm ăn sinh sống hàng ngày của bạn. Đừng bao giờ chấp nhận lối suy nghĩ cũ, lối suy nghĩ chiến bại. Hãy đội mão cứu rỗi và làm tươi mới lối suy nghĩ của bạn, hãy tái tạo lối suy nghĩ của bạn bằng lời Đức Chúa Trời vốn luôn luôn đem lại sự giải cứu.

Thứ sáu: Kinh thánh nói đến gươm Đức Thánh Linh, tức là lời Đức Chúa Trời, gươm là vũ khí tấn công.

Chúng ta có thể chiến thắng, chinh phục thế gian bằng lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Mưu chước của Ma quỷ bị phơi bày ra bởi lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Bạn không bao giờ nên lý luận với Ma quỷ vì Ma quỷ mưu mô xảo quyệt hơn bạn. Nhưng khi bạn nắm lấy lời Đức Chúa Trời, gươm của Thánh Linh và tấn công Satan bằng lời Chúa thì mọi âm mưu của Ma quỷ đều bị phơi bày ra. Mưu chước của Ma quỷ không bao giờ đứng nổi trước lời Đức Chúa Trời, vì thế Chúa Giê-xu luôn luôn dùng gươm của Đức Thánh Linh để tấn công Ma quỷ. Mỗi ngày Ngài trưng dẫn lời Chúa: “Có lời chép rằng“. khi Ngài tuyên bố những lời này Ma quỷ đã chạy trốn thối lui. Satan không bao giờ đứng nổi trước gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời.

Cuộc chiến đấu chống lại lực lượng gian ác không thuộc về chúng ta vì Chúa Giê-xu Christ đã đánh bại lực lượng này 2000 năm về trước trên thập tự giá. Sách Côlôse 2:5 có nói với chúng ta rằng “Ngài đã truất khỏi quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa vòng thiên hạ“. Vì thế, rõ ràng qua tội lỗi của chúng ta, Satan nắm lấy chúng ta và trói buộc chúng ta, nhưng Đấng Christ đã giải cứu môi chúng ta. Qua sự hy sinh đổ huyết của Ngài trên thập tự giá, Đấng Christ đã đem lại sự giải cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của Satan và chúng ta được rửa sạch khỏi mọi tội lỗi ô uế khi chúng ta lấy đức tin đến với thập tự giá. Vì thế, Chúa Giê-xu đã cất hết mọi tội lỗi của chúng ta rồi, nên Ma quỷ mất hết quyền lực đưa chúng ta vào ách tội lỗi của nó.
Vũ khí đầy uy lực nhất của Ma quỷ là sự chết, nhưng Đấng Christ đã hủy hoại vũ khí đó bằng sự chết và sự sống lại của Ngài, về mặt pháp lý Ma quỷ không có quyền nắm giữ chúng ta trong ách nô lệ của nó. Vì thế Ma quỷ đến với chúng ta như là kẻ thù đã bị đánh bại, nhưng bằng mưu chước của nó, nó cố gắng nắm giữ con người. Chúng ta phải đánh đuổi Ma quỷ chạy dài bằng cách sử dụng toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời.

Như một tên du kích, Ma quỷ là kẻ chiến bại bằng những mưu chước của mình cố gắng bắt lấy những người không đề phòng, đây là lý do tại sao mà mỗi Cơ đốc nhân phải mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời và luôn luôn sẵn sàng đương đầu Satan. Kinh thánh không truyền cho chúng ta đi ra tấn công Ma quỷ nhưng ra lịnh cho chúng ta đứng vững địch lại với Ma quỷ vì Chúa Giê-xu đã chiến thắng cuộc chiến Satan rồi. Ma quỷ đã bị chiến bại rồi thì chúng ta được thách thức chống lại chúng. Đây là một mưu chước của Satan, Kinh thánh dạy chúng ta đứng vững chứ không phải tiến tới bởi vì qua Chúa Giê-xu Christ chúng ta đã đạt tới sự chiến thắng rồi. Vì thế chúng ta phải đứng vững và kiên gan bền chí trong chiến thắng này.
Trong danh Chúa Giê-xu, Satan sẽ bị phơi bày và bị tiêu diệt. Không một tư tưởng thần học tự do nào, không một tri thức hay triết lý nào có thể ban cho chúng ta khả năng chống lại Satan, nhưng chỉ qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ chúng ta có thể chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Trong danh Chúa Giê-xu, Satan sẽ bị phơi bày và bị tiêu diệt. Không một tư tưởng thần học tự do nào, không một tri thức hay triết lý nào có thể ban cho chúng ta khả năng chống lại Satan, nhưng chỉ qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ chúng ta có thể chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.


Kinh thánh truyền cho chúng ta thường thường nhờ Đức Thánh Linh làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Các Cơ đốc nhân đầu tiên thường kiêng ăn cầu nguyện, nhưng các Cơ đốc nhân hiện đại thường có khuynh hướng lười biếng. Để chiến thắng Satan chúng ta phải thực hành mọi thứ cầu nguyện, nài xin và kiêng ăn thường xuyên. Sự kiêng ăn tăng cường sức mạnh thuộc linh của chúng ta giúp chúng ta đánh bại Satan. Vì thế chúng ta không bao giờ đánh mất nghệ thuật kiêng ăn và khuyến khích nhau kiêng ăn, hầu cho chúng ta đạt được kết quả lớn lao và sự giải cứu trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn xây dựng đức tin của chúng ta trên lời Chúa bởi vì không có lời của Đức Chúa Trời chúng ta không có nền tảng cho đức tin của chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn tạo ra đức tin. Kinh thánh nói rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe mà người ta nghe nhờ lời Đức Chúa Trời rao giảng, vì vậy chúng ta không bao giờ bỏ qua sự đọc Kinh thánh. Chúng ta hết sức cố gắng học thuộc lòng các lời hứa của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể trưng dẫn lời hứa đó bất cứ lúc nào.

Tóm lại: Tôi muốn các bạn luôn luôn tỉnh thức mang sáu loại quân trang trong bộ khí giới của Đức Chúa Trời và đừng bao giờ tỏ ra cho Ma quỷ bất cứ sự yếu đuối trong đời sống của bạn.

Hãy đi tìm những người vẫn còn trong sự nắm chặt của tội lỗi và đã bị chôn trong phần mộ thuộc linh dưới quyền lực của Satan, với toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời không có lý do gì chúng ta lại sống một đời sống thất bại. Một đời sống thất bại không bao giờ mang lại sự vinh hiển cho Đấng Christ.
Nhưng Cha chúng ta đã cung ứng mọi khí giới này qua thập tự giá 2000 năm trước và nếu chúng ta muốn có đời sống Cơ đốc nhân chiến thắng, chúng ta phải mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời từ đầu cho tới bàn chân. Bạn sẽ có sự chiến thắng trong đời sống bạn và bạn có thể giải cứu người khác đang ở dưới ách nô nệ của Satan.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 15863 guests and no members online

Your Language