Thắp Sáng Hy Vọng

Chương 11.00 Tù Nhân Hy Vọng - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 11.00 Tù Nhân Hy Vọng - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Các tù nhân ngươi có hy vọng, và sẽ an toàn trở về nơi ngươi. Hôm nay ta bảo ngươi rằng, Ta sẽ trở lại cùng ngươi. Xachari 9:12

“Hy vọng là giấc mơ của người còn thức.” Aristotle

C11.01 Hy Vọng Quanh Bạn - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C11.01 Hy Vọng Quanh Bạn - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Xa-cha-ri 9:12 dùng một cụm từ rất thú vị khi nói về mối quan hệ của chúng ta với hy vọng. Trong câu Kinh Thánh này, Chúa nói dân sự của Ngài là “tù nhân hy vọng.” Ngài phán, “Các tù nhân ngươi có hi vọng, và sẽ an toàn trở về nơi ngươi. Hôm nay ta bảo ngươi rằng, ta sẽ trở lại cùng ngươi.”

C11.02 Những Thứ Không Thể - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C11.02 Những Thứ Không Thể Mang Theo - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Khi tù nhân bước vào buồng giam, anh ta không thể mang bất cứ hàng lậu nào theo. Không có vật dụng bên ngoài hay vật phi pháp nào được phép đến gần anh ta. Những thứ đó được xem là nguy hiểm và vì thế không được phép. Bạn là một loại tù nhân khác - bạn là tù nhân của hy vọng.

C11.03 Vườn Hy Vọng - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C11.03 Vườn Hy Vọng - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Tôi đã nói nếu chúng ta sống trong vườn hy vọng, thì sẽ có điều gì đó sẽ nẩy nở. Thường thì có nhiều loại hoa khác nhau được trồng trong vườn, và luôn luôn có mầm sống mới mọc lên. Hoa này tàn thì hoa kia nở. Người chủ vườn không bao giờ thiếu hoa trong đời. Tại nhà chúng tôi có ba khóm hoa khác nhau.

C11.04 Cải Thiện Môi Trường - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C11.04 Cải Thiện Môi Trường Của Bạn - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Đôi lúc chúng ta phải tranh đấu để có hy vọng. Chúng ta phải gác qua tiếng nói của thế gian cố nhấn chìm hy vọng. Điều quan trọng là quanh chúng ta phải là những con người không tiêu cực và ám thế. Ít nhất thì chúng ta cần một số người có hy vọng và những người lan truyền hy vọng.

C12.01 Thành Câu Trả Lời Cho Lời Cầu Nguyện - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290CHƯƠNG 12 C12.01 Thành Câu Trả Lời Cho Lời Cầu Nguyện Của Người Khác - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Phi-líp 2:4

"Không có hoàn cảnh nào là tuyệt vọng; chỉ có những người đâm ra tuyệt vọng về bản thân họ mà thôi." Clare Boothe Luce

C12.02 Trao Hy Vọng Để Được Hy Vọng - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C.12.02 Trao Hy Vọng Để Được Hy Vọng - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Công Vụ 20:35 nói: Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.

C12.03 Ngay Cả Sự Phục Vụ Cao Quí Nhất - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C.12.03 Ngay Cả Sự Phục Vụ Cao Quí Nhất - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Trong cuộc cách mạng Hoa Kỳ, một người đàn ông mặc thường phục đã đi ngựa qua một nhóm lính đang sửa cái hàng rào bảo vệ. Lãnh đạo của họ la hét chỉ bảo nhưng không xắn tay áo lên giúp họ. Khi người cưỡi ngựa này hỏi tại sao, thì người lãnh đạo nói vặn lại với vẻ trang nghiêm, “Ông ơi, tôi là một hạ sĩ quan!”

C12.04 Cách Hay Nhất Để Nói Cho Người Ta - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C.12.04 Cách Hay Nhất Để Nói Cho Người Ta Về Chúa Giê-Su Là Chỉ Cho Họ Thấy Ngài - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Rô-ma 2:4 dạy lòng tốt của Chúa dẫn người ta đến ăn năn. Bạn sẽ ngạc nhiên vì có nhiều bạn bè, người thân, đồng nghiệp muốn tiếp nhận Chúa Giê-su nếu bạn tử tế với họ. Đôi khi chúng ta cần chấm dứt giảng đạo với ai đó và bắt đầu tử tế với nhiều người trong chính đời sống chúng ta.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2736 guests and no members online

Your Language