Thắp Sáng Hy Vọng

C14.04 Tận Dụng Tối Đa Hôm Nay - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C.14.04 Tận Dụng Tối Đa Hôm Nay - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Thi thiên 71:14 nói, “Còn tôi, tôi sẽ luôn luôn hy vọng và tăng thêm lời ca ngợi Ngài càng hơn..” Từ chìa khóa trong câu này về hy vọng là “luôn luôn.” Người hy vọng không thỉnh thoảng mới hy vọng. Và một người hy vọng chắc chắn không chờ cho đến ngày mai để mong điều tốt đẹp từ Chúa. Một người hy vọng liên tục hy vọng, chọn hy vọng mỗi ngày...và suốt cả ngày.

C14.05 Hãy Vui Vẻ Mỗi Ngày - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C.14.05 Hãy Vui Vẻ Mỗi Ngày - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Đôi khi chúng ta mất hy vọng chỉ vì chúng ta đánh mất niềm vui. Thay vì tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, chúng ta bị kiệt quệ vì các chi phí phải trả và bị thất vọng vì những khó khăn. Sao không quyết định làm việc nào đó vui nhộn mỗi ngày? Không cần phải là chuyến đi tới Disney World mỗi ngày.

C14.06 Mỗi Ngày Chúc Phước Cho Một Người - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C.14.06 Mỗi Ngày Chúc Phước Ít Nhất Cho Một Người - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Tôi thích quan sát và tìm ai đó để tôi có thể chúc phước. Chúc phước cho người khác là thật diễm phúc. Nếu bạn muốn tận hưởng mỗi ngày, tôi đề nghị bạn hãy giúp ai đó tận hưởng ngày hôm đó. Có thể bạn mời ai đó ăn trưa, nói lời khen khích lệ, hay nói với ai đó họ quan trọng đối với bạn và bạn trân trọng họ.

C15.01 Có Cái Nhìn Của Chúa - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290CHƯƠNG 15 C.15.01 Có Cái Nhìn Của Chúa - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Phúc cho người tin cậy Chúa Hằng Hữu và hoàn toàn hi vọng nơi Ngài. Giê-rê-mi 17:7

“Chúa là Đấng duy nhất có thể biến trũng rối loạn thành cửa hy vọng.” Catherine Marshall

Đôi khi bạn không biết vấn đề được giải quyết như thế nào. Bạn có bao giờ cảm thấy như thế chưa?

C15.02 Đeo Kính Của Chúa Vào - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C.15.02 Đeo Kính Của Chúa Vào - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Chúng ta hãy đeo cái mà tôi gọi là “kính của Chúa,” và nhìn vấn đề theo cái nhìn của Chúa. Ngài nhìn sự việc rất khác chúng ta nhìn vì Ngài nhìn thấy sự cuối cùng ngay từ lúc khởi đầu. Chúa nhìn bạn như thế nào? Ngài yêu bạn hơn là bạn có thể hiểu, và Ngài có một kế hoạch tốt lành cho cuộc đời bạn. Bạn không bao giờ cô đơn vì Ngài luôn ở với bạn.

C15.03 Biến Hy Vọng Thành Thói Quen - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C.15.03 Biến Hy Vọng Thành Thói Quen - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Để có cái nhìn của Chúa, bạn cần phát triển một số thói quen mới trong đời sống hằng ngày. Nghe chữ “thói quen” có thể khiến bạn nghĩ về các thói quen xấu (bởi vì thời nay người ta chú ý nhiều đến các thói quen xấu), nhưng bạn cũng có thể phát triển thói quen tốt. Đáng chú ý nhất, bạn có thể biến hy vọng thành thói quen.

C15.04 Càng Lên Cao Càng Thấy Rõ - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C.15.04 Càng Lên Cao, Càng Thấy Rõ - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Tôi phải thừa nhận, tôi không phải là người leo núi. Có thể bạn leo được, nhưng thật sự đó không phải là sở thích của tôi. Tôi thà để thời gian cuối tuần đi chơi với con cái hơn là khám phá các đường mòn trong rừng núi. Nhưng người ta nói cho tôi biết rằng khi những người leo núi quay về và muốn biết chính xác mình đang ở đâu, thì họ đi lên cao hơn.

C16.01 Quyền Chọn Lựa Là Của Bạn - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290CHƯƠNG 16 C.16.01 Quyền Chọn Lựa Là Của Bạn - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ trong khi trình bày các nhu cầu của mình cho Thượng Đế. Sự bình an của Thượng Đế mà con người không thể nào hiểu thấu sẽ bảo vệ trí óc và tâm khảm anh em, khi anh em tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phi-líp 4:6-7

C16.02 Bình Tĩnh Trong Cơn Bão - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C.16.02 Bình Tĩnh Trong Cơn Bão - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Rô-ma 8:24-25 nói ý này về hy vọng này: Trong niềm hy vọng đó chúng ta đã được cứu; nhưng hy vọng mà đã thấy rồi thì không còn là hy vọng nữa; vì điều gì người ta thấy thì còn hy vọng gì nữa? Nhưng nếu chúng ta không thấy điều chúng ta hy vọng thì chúng ta tha thiết trông chờ trong kiên trì.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2779 guests and no members online

Your Language