Thắp Sáng Hy Vọng

C17.07 Lời Kết - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C.17.07 Lời Kết - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Chúng ta bắt đầu chương đầu của sách này nói về Betty Tin Dữ. Cô Betty tội nghiệp này - cô ta có vấn đề, phải không nào? Dù cô ta có một gia đình rất tuyệt vời và rất yêu mến Chúa, nhưng cô ta có rất ít hy vọng. Betty không có lòng mong đợi vui vẻ rằng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra; cô có một lòng mong đợi gây nản lòng rằng những điều tồi tệ là không thể tránh khỏi.

C17.08 Hy Vọng Để Sống Mỗi Ngày - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C.17.08 Hy Vọng Để Sống Mỗi Ngày - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

THÊM CÁC CÂU KINH THÁNH NÓI VỀ HY VỌNG

Trong cuốn sách này có rất nhiều câu Kinh Thánh nói về hy vọng, nhưng dưới đây tôi có liệt kê thêm một số câu để khích lệ.

Tôi tự nhủ, “CHÚA thuộc về tôi, cho nên tôi tin cậy nơi Ngài.” Ca Thương 3:24

Hãy vui lên vì anh em đầy hi vọng. Lúc gặp khó khăn, hãy nhẫn nhục, phải luôn luôn khẩn nguyện. Rô-ma 12:12 

C17.09 Hy Vọng Để Được Cứu Rỗi - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C.17.09 Hy Vọng Để Được Cứu Rỗi - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Chúc tụng Thượng Đế, Cha của Giêxu, Chúa Cứu Thế chúng ta. Nhờ lòng nhân ái lớn lao của Ngài chúng ta được sinh lại để nhận một hi vọng sống vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết. 1Phi-e-rơ 1:3

Để chúng ta được Thượng Đế chấp nhận qua ân phúc của Ngài, và chúng ta trở thành người thừa kế vì mang hi vọng sống đời đời. Tít 3:7

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2844 guests and no members online

Your Language