Theo Sách Jesus Gọi Sarah Young

Học Cách Vui Sống Hơn Nữa - Sarah Young

001jesusgoisarahyoung1280x720

Học Cách Vui Sống Hơn Nữa - Theo sách Jesus Gọi của Sarah Young

Hãy học cách vui sống hơn nữa. Hãy thư giãn và nhớ rằng Ta là Chúa ở cùng con. Ta đã tạo nên con với khả năng nhận biết Ta và tận hưởng Sự Hiện Diện của Ta. Ta buồn lòng khi con cái Ta sống cách ủ ê và nặng nhọc. Khi con sống mỗi ngày với niềm vui trẻ thơ và tận hưởng từng ơn phước của Ta, con đang công bố sự tin cậy của con nơi Ta, Đấng Chăn Chiên luôn hiện hữu bên con. Càng tập trung vào Sự Hiện Diện của Ta cùng con, con sẽ càng sống vui. Hãy tôn vinh Ta bằng niềm vui của con trong Ta. Qua đó, con sẽ cho cả thế gian thấy Sự Hiện Diện của Ta.

Kinh Thánh
Ma-thi-ơ 1:23: "Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta."
Giăng 10:10-11: Người chăn chiên hiền lành "Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình."

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8160 guests and no members online

Your Language