Theo Sách Jesus Gọi Sarah Young

Khó Khăn Là Vỏ Bọc Của Các Ơn Phước - Sarah Young

003jesusgoisarahyoung1280x720

Khó Khăn Là Vỏ Bọc Của Các Ơn Phước - Theo sách Jesus Gọi của Sarah Young

Ta là Chúa vĩnh hằng của mọi sự. Hãy tìm kiếm Ta không chỉ trong sự yên tĩnh của buổi sớm song trong suốt cả ngày. Đừng để những vấn đề không mong đợi khiến con mất tập trung vào sự hiện diện của Ta. Hãy trò chuyện với Ta về mọi sự và vững lòng chờ đợi điều Ta sẽ làm. Nghịch cảnh không nhất thiết làm gián đoạn mối thông công giữa Ta và con. Khi mọi việc không theo ý con, thay vì nghĩ rằng con đang bị trừng phạt, hãy coi những khó khăn là vỏ bọc của các ơn phước từ Ta. Hãy ẩn náu trong Ta bằng cách dâng lên Ta mọi điều trong lòng con; hãy luôn tin cậy Ta.

Kinh Thánh
Thi Thiên 55:17 Buổi chiều, buổi sáng, và ban trưa, tôi sẽ than thở rên siết; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi.
Thi Thiên 32:6 Bởi cớ ấy phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thế gặp Ngài; Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người.
Thi Thiên 62:8 Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7564 guests and no members online

Your Language