Theo Sách Jesus Gọi Sarah Young

Ta Sẽ Không Bao Giờ Rời Bỏ Con - Sarah Young

002jesusgoisarahyoung1280x720

Ta Sẽ Không Bao Giờ Rời Bỏ Con - Theo sách Jesus Gọi của Sarah Young

Ta Sẽ Không Bao Giờ Rời Bỏ Con Ta thuộc về con mãi mãi. Ta là An-pha và Ô-mê-ga: Đấng của hôm qua, hôm nay, và của đời đời. Thế giới của con luôn biến đổi, nhiều hơn mức đầu óc con có thể hiểu hay chấp nhận. Ngay cả cơ thể con cũng luôn thay đổi, cho dù các công nghệ hiện đại có cố gắng đến mức nào để kéo dài tuổi xuân và tuổi thọ của con người. Riêng Ta Đấng không thay đổi, hôm qua cũng như hôm nay và đời đời. Bởi Ta không bao giờ thay đổi, mối tương giao của con với Ta sẽ là một nền đá vững chắc cho cuộc đời con. Ta sẽ không bao giờ rời bỏ con. Khi con từ bỏ đời này và bước vào cõi vĩnh hằng, Sự Hiện Diện của Ta ở bên con sẽ chiếu sáng hơn với mỗi bước chân con. Con không phải sợ hãi bất kỳ điều gì, bởi Ta luôn ở cùng con cho đến đời đời.

Kinh Thánh
Khải Huyền 1:8 Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có, và còn đến là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.
Hê-bơ-rơ 13:8 Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
Thi Thiên 102:25-27 Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, các từng trời là công việc của tay Chúa. 26 Trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn; Trời đất sẽ cũ mòn hết như áo xống; Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo, và nó bị biến thay; 27 Song Chúa không hề biến cải, Các năm Chúa không hề cùng.
Thi Thiên 48:14 Vì Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng; Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8440 guests and no members online

Your Language