Xây Dựng Sự Lãnh Đạo

1. Xây Dựng Sự Lãnh Đạo Trong Hội Thánh

XayDungSuLanhDaoHT BD 01a 1210x717  

XÂY DỰNG SỰ LÃNH ĐẠO TRONG HỘI THÁNH

Brent Douglas

 ▪  Biên soạn: Mục sư Brent Douglas | Dịch giả: Lê Nam Thắng | Mục vụ Trường phát triển

Phần thứ nhất

Ê-phê-sô 4,11-12:

Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ [Ê-phê-sô 4:12-13].

Có sự khác biệt lớn giữa một người - là một phần trong hội chúng của Hội Thánh bạn và một người bước vào sự dìu dắt/mối quan hệ thầy trò

- Một người - tham dự = hội chúng (đám đông)

- Một người được huấn luyện

Chúa Giê-xu hiểu - để xây dựng tương lai hiệu quả, bạn cần đầu tư vào đó một ít

- Để đảm bảo các giá trị, cần định hình đúng những tiêu chuẩn và tính cách

Chúa Giê-xu xây dựng sự lãnh đạo như thế nào?

 • Chọn ra 12 người

 • Sống 24h/ngày, 7 ngày trong tuần với họ

 • Ngài để họ bước vào thế giới vật lý, tình cảm, thuộc linh của Ngài

 • Ngài phát triển một mức độ sâu sắc của sư thân mật với họ

Þ Hãy quan sát mô hình phát triển lãnh đạo trong Kinh Thánh tân ướ

Phi-líp 4,9 Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.

- Nhấn mạnh: Học, Nhận, Nghe và Thấy

I.Thê-sa-lô-ni-ca 1, 6Anh em cũng đã bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa

I.Thê-sa-lô-ni-ca 2, 8Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em, không những Tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao.

Phi-líp 3, 17Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi.

Chữ 'Xem' tiếng hy lạp - có nghĩa đánh dấu một mục đích, cuộc sống của tôi trở thành một mục tiêu để trở nên giống như

 • Bắt chước tôi

 • Hãy xem con người thật tôi

 • Chia sẻ cuộc sống tôi với họ

 • Cho phép họ nhìn vào đời sống tôi theo cách những tiêu chuẩn của sự hành xử cá nhân khiến họ có thể copy

Điều đó đến qua mối quan hệ thân mật

Chìa khóa: Không phải về những gì chúng ta biết nhiều về mình là ai

Þ 4 Nguyên tắc dành cho sự phát triển Sự lãnh đạo hiệu quả:

1. Sự dạy dỗ về lãnh đạo đối kháng với sự huấn luyện lãnh đạo

Những sai lầm thường gặp: Để huấn luyện lãnh đạo chúng ta cần một chương trình dạy dỗ

Þ Bài học về sự lãnh đạo

Huấn luyện: Là một sự nối kết mật thiết giữa cá nhân bạn với cuộc sống của những người khác.

Huấn luyện = Đào tạo / Dẫn dắt (discipleship/mentorship)

2. Thời gian

Xây dựng những nhà lãnh đạo vĩ đại cần có thời gian

Câu nói ngày nay ở phương tây: "không phải số lượng thời gian là quan trọng, mà chất lượng thời gian"

= Đảm bảo thời gian chúng ta có với những nhà lãnh đạo đang và sẽ lộ ra là ở nơi chất lượng thời gian

Bây giờ bạn cần hiểu vài điều ở đây:

 • Bạn không được mọi người nhớ đến ở những buổi nhóm, truyền giảng, chữa lành vĩ đại

         - Bạn được những con trai, con gái bạn sản sinh nhớ đến

         - Họ là những người sẽ nhớ đến và nhắc tên bạn cho những thế hệ tiếp theo

         - Họ sẽ chuyển tải tiếp tục di sản mà bạn đã xây dựng trong đời sống họ

Chúng ta được gọi để sản sinh những con trai, con gái, những lãnh đạo thánh, những người sẽ tiếp tục chia sẻ những giá trị, sứ mạng, động cơ thái độ của bạn.

Þ Từ số lượng thời gian mà có chất lượng về kinh nghiệm và sự dạy dỗ. Sự dạy dỗ vĩ đại không đến từ bài hướng dẫn mà từ một kinh nghiệm.

Cần phải có cả hai - chất lượng và số lượng

Với thời gian:
 • Kích hoạt động cơ tấm lòng, những nan đề tội lỗi, cho thấy trái khác

- Nghĩa là hãy xem kết quả của bông trái.

 • Những loại người nào được sản sinh ra từ sự lãnh đạo của họ?

 • Những người mà họ tập hợp có thể hiện những mức độ đức tin và kỳ vọng mà bạn mong đợi họ thể hiện không?

 • Có nan đề tội lỗi tương ứng đang diễn ra quanh những người bạn qui tụ không?

- Có thể là một dấu hiệu của nan đề tội lỗi của riêng họ.

Xem xét vấn đề động cơ tấm lòng:

Người lãnh đạo tiềm năng với động cơ sai sẽ sản sinh ra những người với động cơ sai.

- Tôi muốn những ai có tấm lòng của một đầy tớ, theo dòng khải tượng, biểu lộ sự hạ mình.

- Có phải đó là những đặc điểm của những người phát triển dưới sự lãnh đạo của bạn.


=> Vậy - bởi vì sự lãnh đạo đó là về sự con người đi theo - Thời gian là cần thiết để kiểm tra mọi người có đi theo người lãnh đạo tiềm năng

3. Sự gặp gỡ Đức Thánh Linh

Mọi sự dạy dỗ và huấn luyện trong thế gian không thể làm sự thay thế cho yếu tố: bạn gặp Chúa.

4. Trả giá

Với những nhà lãnh đạo lớn: bạn cần đào sâu hơn, hỏi những câu hỏi thấu đáo - và bạn sẽ chạm đến mạch dầu thật

- Họ sẽ để cho bạn đến với một điều mà rất ít người nói đến, nhưng những người lãnh đạo lớn đều kinh nghiệm

= Giá trả - thử xem họ có thành thật không - Một số nỗi đau đớn mà họ kinh nghiệm.

Mọi người không cần kiến thức của bạn, họ cần trái tim của bạn

- Họ muốn nhìn thấy sự sống bằng hành động

- Họ muốn thấy bạn làm việc qua những nan đề

Loại hình dẫn dắt và môn đệ hóa này chỉ có thể xảy ra, nếu bạn thôi không xây ấn tượng cho mình

2 Cô-rinh-tô 2:1-5

1 Vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu; 2 vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu, thì thể nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu? 3 Tôi đã viết cho anh em như thế, hầu cho khi tôi đến nơi, sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui: tôi tin cậy ở hết thảy anh em rằng, anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình. 4 Vả, ấy là đang trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề, mà tôi đã viết thơ cho anh em, nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. 5 Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thảy đều buồn rầu ít nhiều, tôi chẳng muốn nói quá làm gì. [2 Cô-rinh-tô 2:1-5]

Tức là để những gì ở trong tôi trở nên hiển nhiên trong mọi lúc

- "Tôi không cần gây ấn tượng cho bạn để bạn cảm thấy an toàn và tốt đẹp về đời sống tôi... hãy để Đức Chúa Trời làm việc trong và qua tôi! 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 4707 guests and no members online

Your Language