Xây Dựng Sự Lãnh Đạo

3. Xây Dựng Sự Lãnh Đạo Trong Hội Thánh

XayDungSuLanhDaoHT BD 02a 1210x717 

XÂY DỰNG SỰ LÃNH ĐẠO TRONG HỘI THÁNH

Brent Douglas

 Biên soạn: Mục sư Brent Douglas | Dịch giả: Lê Nam Thắng | Mục vụ Trường phát triển

Phần thứ hai

Một lưu ý cuối cùng:

Một nhà lãnh đạo không bao giờ phải chấp nhận một sự sai phái ngược. Bây giờ người đó có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đó; điều đó có nghĩa là nếu vì một lý do nào đó họ không thể hoàn thành nhiệm vụ đó thì trách nhiệm của họ là tìm ra giải pháp chứ không phải trách nhiệm của người lãnh đạo. Một sự phản ứng: khi họ đến với người lãnh đạo thông báo rằng họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì người lãnh đạo sẽ đặt câu hỏi: "Bạn đã thành lập giải pháp thay thế nào để nhiệm vụ được hoàn thành?" Nếu câu trả lời của họ là "Không có gì!" phản ứng tiếp theo có thể là "Sau đó, xin vui lòng trở lại với tôi khi bạn đã thiết lập một số tùy chọn để hoàn thành trách nhiệm của bạn." Hoặc người đó có thể được hỏi "Bạn đã thiết lập những lựa chọn nào để hoàn thành nhiệm vụ của mình?"

Khi cho phép sự sai phái trao ngược lại cho nhà lãnh đạo, dạy cho người đó không có gì ngoài vô trách nhiệm.

Đừng bỏ qua những điểm yếu với hy vọng họ sẽ cải thiện

- nói chung, họ không có, khi dưới vai trò lãnh đạo, trừ khi họ sẵn lòng tham gia tự cải thiện theo hướng của bạn

Một số lĩnh vực đặc biệt thận trọng hơn:

Mức độ từ chối và không an toàn

- từ chối và bất an sẽ luôn đòi hỏi bạn thời gian để thiết lập lại danh tính và mối quan hệ với bạn

Kết hôn

- khi bạn có một người lãnh đạo bạn có vợ / chồng của họ cho dù bạn thích hay không

- tất cả thường xuyên - tuyệt vời khi làm việc với người vợ trong khi người chồng bị thiếu thuộc linh

- không tốt - sẽ chỉ tạo ra xung đột cuối cùng

Động lực cá nhân

- không có điều này, bạn sẽ luôn luôn phải liên tục động viên và khuấy động họ

- cuối cùng sẽ hối hận vì nó

Thiết lập mức độ nào họ sẽ bị xúc phạm với bạn

- một số người đơn giản bị xúc phạm quá dễ dàng và quá nhanh

- những người như vậy rất khó làm việc vì bạn không bao giờ có thể điều chỉnh chúng và không bao giờ dễ dàng đối đầu với chúng

- cách bạn thiết lập điều này?

- làm điều gì đó có khả năng có thể xúc phạm họ và xem phản ứng bạn nhận được

Kiểm tra cẩn thận việc xử lý vợ / chồng và con cái của bạn

Có một người ở dưới lãnh đạo trong Hội Thánh, họ đang ở trong sự lãnh đạo và trả lời với cả Patricia lẫn bản thân tôi

- thường xuyên thấy các nhà lãnh đạo tôn trọng mục sư (và nếu một người đàn ông) nhưng bỏ qua và thậm chí có thể coi thường vợ ông ta

Khi bạn xây dựng mối quan hệ với họ, theo dõi việc họ xây dựng mối quan hệ với bạn

- họ có cởi mở và trung thực không?

- bạn có cảm thấy có những vấn đề ẩn trong trái tim?

- họ luôn phải cố gắng (vật lộn để) chấp nhận bạn?

Họ có cùng tinh thần với bạn không?

- cùng một triết lý, động lực, tầm nhìn và cách tiếp cận chung của cơ đốc gáo của họ

- David và Jonathan - trái tim họ đan xen nhau (1 Samuel 18:1)

- điều này có xảy ra với các nhà lãnh đạo của bạn không?

- nếu không, tai sao không?

- có thể vấn đề là với bạn hoặc quan trọng hơn là họ đang giữ lại vì tính ưu việt, niềm tự hào, v.v.

Họ là một tín đồ?

- xem hành vi buổi sáng chủ nhật của họ - những người tham gia hoặc quan sát viên

Họ là một người Đức Thánh Linh?

- nếu bạn là người của Đức Thánh Linh, còn họ thì không - nó cuối cùng sẽ mang lại xung đột về quyền lợi và động lực

Họ là người ban cho hay không ?

- Kìm giữ tài chính và họ sẽ kìm giữ trong hỗ trợ

- thiết lập những ghi nhận phần mưới của họ là gì

Họ là một cầu thủ của đội

Tính minh bạch

Tính minh bạch có nghĩa là - khả năng xem xuyên qua

ví dụ. thủy tinh trong suốt - có thể nhìn xuyên qua nó

Mọi người không muốn kiến ​​thức của bạn nhiều như trái tim của bạn

Phải để mọi người vào thế giới riêng tư của bạn

Nỗi sợ hãi - nếu mọi người thấy tôi thực sự là ai, và sẽ mất đi sự tôn trọng

- sự thật là - khi mọi người thấy bạn thực sự, hãy tôn trọng sự phát triển khi họ xem và tìm hiểu cách bạn đối phó với các vấn đề thực tế trong cuộc sống

Bạn cho họ thấy:

• Cách bạn đối phó với tội lỗi

• Cách bạn đối phó với sự cám dỗ

• Cách bạn đối phó với xung đột

• Cách bạn đối xử với vợ / chồng của bạn

• Cách bạn đối phó với những thăng trầm về tình cảm

• Cách bạn cầu nguyện

• Làm thế nào bạn đối phó với các quyền lực của ma quỷ

• Cách bạn xây dựng sự gần gũi với Thiên Chúa

• Cách bạn xử lý các vấn đề riêng tư của trái tim

- họ 'thấy' điều đó

Þ Hãy nhìn Chúa Giê Su:

Trong 2.000 năm lịch sử Hội Thánh chúng ta đã thấy ngay trong cuộc đời gần gũi của Chúa Giêsu.

Để không cho phép mọi người chạm vào con người thật của bạn có hậu quả - mọi người cảm thấy nghi ngờ

Khi mọi người biết họ đang liên lạc với 'tôi thực sự' - họ có thể cảm thấy rằng họ có thể tin tưởng tôi

- không có chương trình nghị sự, vấn đề, v.v. bí mật được cảm nhận nhưng không được nêu rõ

Kết quả = an ninh

Xác nhận

Sự xác nhân: là khi chúng ta nói một cách tích cực vào cuộc sống của người khác

- Khi chúng tôi tuyên bố với người đó những gì chúng tôi có thể thấy trong họ, thích và đánh giá cao về họ, hãy nâng (niu) họ

- khi chúng tôi khen họ về những điều họ nói, đã làm hoặc cho thấy trong cuộc sống của họ

= ví dụ tuyệt vời về điều này:

Ma-thi-ơ 16: 13-19

Khẳng định nuôi dưỡng tinh thần con người, xây dựng ý thức cá nhân của chúng ta về bản sắc và giá trị / giá trị

Ma-thi-ơ 16: 21-23

- và bây giờ chúng ta thấy một chìa khóa khác:

Đối đầu

Một trong những công việc không may mà một nhà lãnh đạo phải làm là đối đầu với những người mà họ đang phát triển dưới họ

- phơi bày những điểm yếu, kêu gọi họ ăn năn, mang lại sự điều chỉnh cho cuộc sống của họ

Lần này hãy thử tưởng tượng Phi-e-rơ cảm thấy thế nào

Đột nhiên bị khiển trách - sự tan hoang mà Phi-e-rơ chắc đã cảm nhận

Dù sao đi nữa - sự thật là - để tạo ra những nhà lãnh đạo vĩ đại trong chức vụ của chúng ta, chúng ta sẽ phải đương đầu với các vấn đề trong cuộc sống của những người chúng ta đang môn đệ hóa

Vấn đề:

• Sự quở trách theo sau lời xác nhận

Nhưng hãy hiểu - nếu " Hỡi Sa-tan Hãy lui ra đằng sau Ta!" Đến trước câu "Hỡi Simon ngươ có phước đó ..."

- Phi-e-rơ sẽ bị tàn phá trong chính ông

- nếu tất cả những gì ông nghe là sự quở trách thì sẽ không có gì trong chính ông, để kích hoạt ông đưa đầu vào bối cảnh sự khiển trách

- Đạt được quyền dám đối diện với một người, bởi vì sự xác nhận trước đây cho người đó

Þ một nguyên tắc sống động trong việc phát triển các nhà lãnh đạo của Chúa:

Sức mạnh của sự đối đầu xuất phát từ sức mạnh của sự xác nhận

Sự an toàn cá nhân

Khả năng nhận biết và khai phóng các mục vụ dưới bạn dựa trên sự nhận biết

"Tôi được Chúa chọn và chỉ có thể bị thay thế bởi Chúa mà thôi"

- là mục sư cao cấp, tôi được kêu gọi, bổ nhiệm và đặt để bởi Đức Chúa Trời

Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ [Ê-phê-sô 4:12-13].

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 12323 guests and no members online

Your Language