Xây Dựng Sự Lãnh Đạo

2. Xây Dựng Sự Lãnh Đạo Trong Hội Thánh

XayDungSuLanhDaoHT BD 02a 1210x717  

XÂY DỰNG SỰ LÃNH ĐẠO TRONG HỘI THÁNH

Brent Douglas

 ▪  Biên soạn: Mục sư Brent Douglas | Dịch giả: Lê Nam Thắng | Mục vụ Trường phát triển

 

Phần thứ hai

II.Ti-mô-thê 2,2:

Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. [2 Ti-mô-thê 2:2]

- Quá trình ủy thác cho thấy giá trị, kho tàn và nhu cầu chăm sóc

Như vậy = Một số điều cần chú ý khi lựa chọn và phát triển các nhà lãnh đạo

  • Bài thi / Áp lự

Điều gì xảy ra khi áp lực đến?

- Họ có dấy lên đối với thử thách hay khom mình dưới áp lực

Họ phản ứng ra sao đối với những áp lực tà linh? Các nhà lãnh đạo tiềm năng phải có khả năng vượt qua thời gian thử nghiệm và áp lực.

Họ phải có thời gian để cho thấy điều đó được kiểm tra trong đời sống họ.

- Vấn đề là khi được định làm lãnh đạo - Áp lực sẽ đến, thử thách lớn hơn sẽ được trải nghiệm

= Đó là điều tự nhiên của lãnh đạo cơ đốc

Chú ý: - Một lĩnh vực tấn công tà linh - Giê-sa-bên / linh kiểm soát

       - Luôn tìm cách gài bẫy 1 người lãnh đạo

       - Cần có thời gian cho người lãnh đạo tiềm năng để đối diện với điều đó và học cách vượt qua

Tiền đề cơ bản đó là tấm lòng là xấu xa

- Đừng ngây thơ đối với con người

- con người không đáng yêu như bạn nghĩ họ như vậy

- Luôn có những lĩnh vực sẽ đến và bạn cần phải chuẩn bị cho điều đó

Hãy cho những lãnh đạo tiềm năng cơ hội để được đối diện và điều chỉnh

- Khi bạn phải đối diện với họ và họ sẽ đầu phục hay nổi loạn

- theo dõi phản ứng của họ và mức độ kháng cự

- Họ có vui khi bạn đối diện với họ không ?

Họ có nói xấu bạn sau lưng không ?

Gia-cơ 3, 17 Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì (reasonable- đúng mực, vừa phải, điều độ ), đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.

Chữ reasonable (nhu mì trong bản dịch, đúng nghĩa: đúng mực, vừa phải, điều độ, tiếng hy lạp nghĩa là: dễ dàng thuyết phục, chiều theo, tuân theo, Nhu, kiểu nào cũng chiều, van nài

Bạn không thể làm việc làm việc đường dài với một người mà mỗi lần bạn quở trách hay sửa đổi họ đều "phản ứng"

- Có một sự vui vẻ lúc bị điều chỉnh

Châm ngôn 13, 1Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha; Song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách.

Châm ngôn 17 10Lời quở trách thấm sâu vào người khôn ngoan, Hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu muội.

Truyền đạo 7, 5Thà nghe lời quở trách của người khôn ngoan, còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội.

Hãy để tâm linh bạn cảm nhận được họ

- Ấu tượng đầu tiên khi bạn gặp hoặc thấy họ là gì?

            - 80% ấn tượng ban đầu của tôi chính xác

- Đặt lời vào những sự bạn cảm nhận

- Hãy thành thật - Vượt qua sự khống chế của sự bị kiện cáo hay bị đoán phạt

- Sự khác nhau giữa bị đoán xét và luyện tập sự phân biệt (discernment)

- Sự khác nhau - một thái độ

- Bạn cảm nhận thế nào khi họ nói chuyện với bạn

- Họ có lắng nghe bạn không hay chỉ toàn nói với bạn những mớ của họ nghĩ?

- Họ có ngồi chỗ của người học trò không?

= Chìa khóa cho sự lãnh đạo vĩ đại

Hãy đi chậm và ổn định trong việc giao trách nhiệm

- Bạn đang xem họ phản ứng ra sao đối với áp lực

- Họ có thật có những kỹ năng bạn cần không?

và họ có trung tín với công việc giao cho họ không?

- Họ có phàn nàn về sự không hoàn thành trách nhiệm được giao không?

Điểm quan trọng ở đây:

- Khi một người bước vào trách nhiệm, thì mức độ tấn công thuộc linh cũng tăng lên

- Nhưng thường đến trong hình thức "kẻ đáng cắp thời gian"

- Có những điều xảy đến, khiến Ngài đó bị lạc ra khỏi nhiệm vụ và không hoàn thành điều họ hứa làm.

= Nhiều lời bào chữa hay nhưng thực tế là một Ngài lãnh đạo lớn tìm thấy xung quanh mình những sự đánh lạc hướng và vẫn hoàn thành những trọng trách của họ.

Þ Những nguyên tắc của sự sai phái

Điều đó quan trọng bởi vì sự sa phái đúng có nghĩa là không có sự bào chữa:

Những nguyên tắc của sự sai phái

Sự sai phái hiệu quả là một kỹ năng sống, một khi một người lãnh đạo muốn mở mang mục vụ mình. Dẫu vậy sự sai phái không có nghĩa là thoái thác(bỏ bê, đùn đẩy) công việc; Điều đó có nghĩa là ban cho những người khác uy quyền, trách nhiệm và sự giải trình và như một kết quả đó là một con đường chủ đạo để phát triển các mục vụ dưới người lãnh đạo. Nếu người lãnh đạo không biết cách sai phái thì sẽ có một loạt các nan để nảy sinh:

Người lãnh đạo kết thúc việc xử lý các tình huống mà những người khác có thể làm hiệu quả và hiệu nghiệm hơn.

Thời gian và nguồn lực của nhà lãnh đạo được hấp thụ vào các hoạt động làm chuyển hướng người lãnh đạo từ nhiệm vụ chính của họ, đó là cầu nguyện, nghiên cứu Kinh Thánh, chuẩn bị và chăm sóc mục vụ

Những người dưới sự lãnh đạo trở nên thất vọng cơ hội bị kìm lại đối với họ.

Các mục vụ khác không được phát triển và khai phóng

Có một số hiểu biết cơ bản mà một nhà lãnh đạo cần phải có để việc ủy ​​quyền được hiệu quả:

• Tin tưởng những người dưới họ

Mọi người thường có nhiều khả năng hơn là được tin cậy. Nếu người lãnh đạo không thể tin tưởng mọi người thì người lãnh đạo nên tự hỏi tại sao. Có thể vì hành động của chính nhà lãnh đạo có thể là nguyên nhân gốc rễ của việc họ thiếu niềm tin. Có lẽ trong quá khứ, nhà lãnh đạo đã thất bại trong việc ủy ​​thác hiệu quả, những người dưới quyền họ đã thất bại trong nhiệm vụ được đưa ra và bây giờ người lãnh đạo sẽ không tin tưởng mọi người làm nhiệm vụ được giao.

• Tránh tìm kiếm sự hoàn hảo (cầu toàn)

Mọi người cần thời gian để phát triển các kỹ năng liên quan đến nhiệm vụ và cần phải có chỗ để phạm sai lầm trên con đường phát triển bộ.

• Nhận biết tài năng của người khác

Nguy hiểm cho một nhà lãnh đạo là họ là những người duy nhất có thể làm điều gì đó đúng cách. Sự thật là có rất nhiều cách khác nhau để đạt được mục tiêu. Cần có chỗ dành cho mọi người thi thố tài năng của họ và đạt được mục tiêu theo cách của họ.

• Xác định tài năng của riêng mình

Năng suất cao nhất có được khi một nhà lãnh đạo làm việc trong các lĩnh vực ân tứ và khả năng của họ. Do đó, nó trở nen dễ dàng để xác định các lĩnh vực yêu cầu ủy quyền

• Xem xét sự sai phái như một cách để dạy các kỹ năng và phát triển chức vụ

Khi mọi người dưới sự lãnh đạo nhận ra rằng có thể phạm sai lầm trong quá trình học, thì họ sẽ sẵn sàng bước ra những nỗ lực mới.

• Thường xuyên khuyến khích và khen ngợi những người đã chấp nhận những sự sai phái

• Sự sai phái dần dần

Cần phải cho một người có thời gian để phát triển năng lực và sự tự tin. Khi họ trở nên có thẩm quyền hơn, thì họ có thể nhận trách nhiệm lớn hơn.

• Sự sai phái là một quá trình hai chiều

Để cho sự sai phái thành công, người lãnh đạo yêu cầu người khác làm điều gì đó và người thứ hai quyết định có chấp nhận trách nhiệm hay không. Nếu không có sự chấp nhận của trách nhiệm, sự sai phái sẽ đơn giản thất bại.

• Trình bày sự sai phái như một cơ hội của mục vụ, không phải là một nhiệm vụ khủng khiếp phải làm

Có rất nhiều công việc mà một người ghét làm nhưng những người khác có năng khiếu và có động lực đối với họ. Do đó mọi sự sai phái tiềm năng là cơ hội để những người khác nhau sử dụng ân tứ và tài năng của họ. Cùng với điều này, đừng bao giờ trình bày một sự sai phái bằng một thái độ tiêu cực mở như "Tôi biết bạn đang thực sự bận rộn và có thể không muốn làm điều này tuy nhiên ..." Lãnh đạo đang trình bày một cơ hội phục vụ trong thực tế nó là một đặc quyền cho người được yêu cầu.

• Có thể truy cập (lúc cần là có mặt)

Điều mà đối với một người lãnh đạo cho là đơn giản, thì người nhận sự sai phái có thể được tiếp nhận rất khác nhau. Họ phải tiếp cận được với người lãnh đạo, để nhận sự giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các bước của sự sai phái hiệu quả

1. Xác định những kết quả mong muốn

Người đó phải hiểu rõ những gì người lãnh đạo mong đợi xảy ra là kết quả của sự sai phái. Do đó, người lãnh đạo phải tự xác định rõ mục đích của đội hình là gì và có thể truyền đạt một cách rõ ràng kết quả đó. Lĩnh vực này cần dành nhiều thời gian, vì sự thất vọng sẽ chỉ phát triển nếu người đã chấp nhận sự sai phái không đạt được những gì người lãnh đạo mong đợi từ sự sai phái.Vậy để yêu cầu người chấp nhận sự sai phái mô tả lại cho họ những kết quả mong muốn là gì, đó là một ý tưởng tốt cho các nhà lãnh đạo.

2. Xác định các hướng dẫn mà sự sai phái hoạt động nội tại

Mỗi sự sai phái đều có ranh giới và thông số nhất định nào đó, mà công việc được ủy nhiệm làm việc bên trong. Ví dụ, nhà lãnh đạo có thể sai phái mục vụ tư vấn lấy từ các nhóm tế bào. Tuy nhiên, nên biết rằng có một số lĩnh vực mà chỉ lãnh đạo mới tư vấn. Đó là một thông số mà người chấp nhận đoàn sẽ cần phải hiểu và làm việc trong đó. Ngoài ra cần làm rõ nguồn lực sẵn có để hoàn thành sự sai phái.

3. Xác định sự giải trình sẽ được thiết lập cách nào

Điều quan trọng là cả lãnh đạo và người tiếp nhận sự sai phái đều hiểu cách họ sẽ chịu trách nhiệm và đánh giá liên quan đến các mục tiêu.

4. Tạo cơ hội để làm rõ ràng và hiểu rõ về sự sai phái

Một người khi phải đối mặt với một nhà lãnh đạo giao cho họ trách nhiệm, thường sẽ có nhiều vấn đề mà trước tiên cần làm rõ. Điều này có thể mất thời gian nhưng quan trọng là mối quan tâm của họ được trả lời đầy đủ. Họ phải hiểu đầy đủ về những gì mà sự sai phái đòi hỏi; cho phù hợp và giúp họ, để phản hồi cho người lãnh đạo những gì sự sai phái đòi hỏi.

5. Đạt được một cam kết rõ ràng và bằng lời nói rằng người đó chấp nhận sự sai phái

Người đó phải đồng ý rằng họ chấp nhận sự sai phái. Thường thì một sự sai phái thất bại tại thời điểm này khi người lãnh đạo nghĩ rằng người đó đã chấp nhận sự sai phái, trong khi thực tế là người đó thực sự muốn có thời gian để suy nghĩ về nó. Họ phải được yêu cầu trực tiếp khi tất cả các bước trước đó được thiết lập nếu họ chấp nhận ủy quyền.

6. Giám sát sự sai phái với trách nhiệm thường xuyên

Nhà lãnh đạo giữ quyền và trách nhiệm cho sự sai phái và yêu cầu người báo cáo thường xuyên theo tiến độ của sự sai phái. Trách nhiệm báo cáo lại cho người lãnh đạo là người đã chấp nhận sự sai phái. Điều này xác định xem họ có đáng tin cậy hay không và bước tiếp theo của sự sai phái có thể dẫn đầu.

7. Khai phóng trách nhiệm và thẩm quyền cho sự sai phái

Trách nhiệm và quyền hạn có thể được phát hành sau khi người đó đã chứng minh sự tin cậy của họ.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8022 guests and no members online

Your Language