Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 19 - Thiên Đàng

caygaycuanguoichanbaychuong19 435x290 1

Chương 19 - Thiên Đàng

”...Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất... song ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời” (Truyền Đạo 5:2, 7).

A. THIÊN ĐÀNG LÀ GÌ?

1. Thiên Đàng Là Nơi Ngự Của Đức Chúa Trời

“Đức Chúa Trời há chẳng phải cao như các từng trời kia sao? Hãy xem chót các ngôi sao: cao biết bao nhiêu!” (Gióp 22:12). Cũng xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 26:15.

Chương 20 - Khi Chúa Giê-xu Trở Lại

caygaycuanguoichanbaychuong20 435x290 1Chương 20 - Khi Chúa Giê-xu Trở Lại - Sự Tái Lâm

Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới LÚC NGÀI ĐẾN” (I Cô-rinh-tô 11:26).

A. LỜI HỨA VỀ SỰ TRỞ LẠI CỦA NGÀI

Sự tái lâm của Đức Chúa Giêxu trên đất là một trong những đề tài quan trọng nhất đối với Cơ Đốc Nhân. Các trước giả Tân Ước đã bàn về đề tài này hơn 300 lần, và ngôn ngữ được dùng hầu như luôn luôn có tính cách cấp bách.

Chương 21/21 - Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời

caygaycuanguoichanbaychuong21 435x290 1

Chương 21/21 - Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời có một chương trình cho đời sống của mỗi cá nhân tín hữu trong Chúa Giêxu Christ. Sự kêu gọi của Ngài không những chỉ xoay quanh một mục đích kỳ diệu cho chúng ta qua suốt cõi đời đời, nhưng lời Chúa cũng bày tỏ mục đích của sự kêu gọi ấy trên ngay trên đất này nữa. “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh... theo mục đích riêng và ân điển của Ngài...” (II Ti-mô-Thê 1:9).

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 6121 guests and no members online

Your Language