Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 19 Vì Có Một Con Trai Sanh Cho

Kinh thánh: Êsai 9:6-7 | Paul Yonggi Cho - Sống Thành Công

Khoảng 2600 năm trước, tiên tri Êsai đã dự ngôn về sự giáng sanh của Chúa Giê-xu Christ. Lời tiên tri này rất rõ ràng mặc dù nó được công bố 600 năm trước khi Chúa ra đời. Tiên tri Êsai đã tuyên bố: “Vì có một con trẻ sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai sinh cho chúng ta“. Ông cũng nói những điều tiên tri về những danh hiệu lạ lùng được ban cho Chúa Giê-xu Christ và nói trước chức vụ Chúa Giê-xu sắp thi hành. Chúng ta cùng tìm xem ý nghĩa những danh hiệu này mà tiên tri Êsai đã nói về hài nhi Jêsus.

songthanhcong19 1210x680

Trước hết: Danh hiệu Ngài là Đấng lạ lùng.
Lạ lùng là một điều gì đó gây kinh ngạc, nghĩa là ngạc nhiên kỳ diệu, thần kỳ phi thường. Theo ngôn ngữ nói lạ lùng có nghĩa la rất tốt, tuyệt hảo và những từ ngữ chung nói về sự được chấp nhận. Sự giáng sinh của Ngài thật lạ lùng. Không một người nào trong lịch sử lại từng được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh qua quyền năng siêu việt của Đức Thánh Linh. Thật vậy, sự giáng sinh của Ngài cũng kỳ diệu lạ lùng như cuộc đời của Ngài.
Trong hơn 3 năm thực hiện chức vụ trên đất từ đầu cho đến cuối, Chúa Giê-xu sống một cuộc đời kỳ diệu quyền năng. Đấng Christ đã cứu vớt các tội nhân cách lạ lùng và Ngài đã chữa lành mọi bệnh tật rất lạ lùng, đến nỗi danh Ngài được đồn khắp xứ Palestine. Ngay cả sự chết và sự sống lại của Ngài cũng rất lạ lùng. Khi Ngài chết trên cây thập tự giá ban ngày trời trở nên tối tăm và có động đất rung chuyển mặt đất. Rồi ba ngày sau đó chiến thắng sự chết và địa ngục, Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết. Sự phục sinh của Ngài đem lại cho chúng ta hy vọng và sự sống đời đời.

Ngày nay, danh Ngài vẫn còn lạ lùng với chúng ta. Khi Đức Chúa Giê-xu ngự và trong lòng bạn, Ngài làm cho đời sống bạn trở nên lạ lùng. Bạn được cứu rỗi cách vinh hiển, lạ lùng và bạn sẽ sống một cuộc đời đẹp đẽ và lạ lùng. Không những thế bạn còn trông đợi được những phước hạnh lạ lùng mỗi ngày với Chúa Giê-xu Christ trong đời sống bạn.


Thứ hai: Danh Ngài là Đấng mưu luận.
Người mưu luận là gì? Người mưu luận có nghĩa là người đưa ra những lời khôn ngoan và hướng dẫn người khác. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian trong xác thịt con người, nhiều người đã đến với Chúa xin sự chỉ dẫn. Chẳng hạn khi Ngài nói chuyện với Nicôđem, Ngài thấy ông rất hoang mang về sự cứu rỗi. Là nhân viên của quốc hội, là nhà lãnh đạo và học giả Do thái. Theo luật pháp Do thái ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn, nhưng ông không có sự tin quyết chắc chắn về sự cứu rỗi trong lòng ông. Nicôđem đến với Chúa Giê-xu đương ban đêm và sau khi nhận sự chỉ giáo của Ngài, Nicôđem đã hiểu rõ rằng ông có thể nhận sự cứu rỗi thông qua Chúa Giê-xu Christ.

Người đàn bà Samari là một thí dụ khác. Bà đã thay đổi năm đời chồng nhưng bà vẫn chưa được hạnh phúc, bà luôn cảm thấy khao khát sâu xa và không bao giờ được thoả mãn trong linh hồn bà. Khi bà đến giếng múc nước bà đã gặp Chúa Giê-xu và Ngài chỉ giáo cho bà. Sau khi được lời chỉ giáo bà không những nhận được sự cứu rỗi, nhưng bà còn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, bà bỏ vò lại, chạy vào làng và trở nên người chinh phục linh hồn cho Chúa Giê-xu.
Khi chúng ta nhìn xem cuộc đời của các môn đồ của Chúa Giê-xu, chúng ta để ý và thấy họ đều là những người bình dân. Tuy họ cùng sống với Chúa Giê-xu Christ và nhận sự chỉ giáo của Ngài trong hơn ba năm. Qua sự chỉ giáo của Chúa Giê-xu Christ, những người bình dân này biến đổi thành những vĩ nhân của Đức Chúa Trời và cả quá trình lịch sự đã được thay đổi nhờ sự rao giảng của các môn đồ này.

Ngày nay chúng ta cũng vậy, chúng ta phải tìm kiếm sự chỉ giáo khôn ngoan của Chúa chúng ta, nếu chúng ta muốn sống một cuộc đời thành công. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giê-xu Christ và nhận sự chỉ giáo của Ngài ở đâu? Chúng ta không thể gặp gỡ Ngài bằng xương bằng thịt nhưng qua Kinh thánh, Chúa Giê-xu phán với chúng ta. Mỗi trang Kinh thánh đều đầy dẫy sự chỉ dẫn của Ngài vì thế nếu chúng ta đọc Kinh thánh thường xuyên và có hệ thống, chúng ta có thể nhận được sự chỉ giáo sống động của Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ở đây để thu hút chúng ta đến cùng Chúa Giê-xu và nhắc lại cho chúng ta về những sự dạy dỗ của Ngài. Khi cầu nguyện chúng ta có thể nghe tiếng nói nhỏ nhẹ thúc giục sự tiếp nhận sự khôn ngoan của Chúa Giê-xu Christ, sự khôn ngoan bậc nhất trong thế gian này là đi theo sự dạy dỗ của Ngài, rồi bạn có thể sống đời sống thắng lợi và thành công.


Thứ ba: Danh Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng.
Chúa Giê-xu Christ là ngôi hai đáng kính sợ của Ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Tại sao như vậy? Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng trong sự sáng tạo bởi Kinh thánh trong Giăng 1:3 dạy rõ rằng: ’’Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài“. Vì vậy, khi bạn nhìn lên và bạn đếm được tất cả các ngôi sao sáng, hoặc khi bạn ra bờ biển thấy đại dương mênh mông, hoặc khi bạn nghe tiếng hót tươi vui của những con chim, hoặc bạn nhìn xem những cành cây trĩu quả, bạn phải tự nhủ với lòng mình rằng, những điều đó đều do bàn tay của Chúa Giê-xu Christ sáng tạo. Ngài là Đức Chúa Trời trong sự bảo toàn vũ trụ. Kinh thánh trong Hêbơrơ 3:1: “Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật, sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu của Đấng tôn nghiêm rất cao“.

Mọi sự trong vũ trụ đang được bảo tồn bằng lời quyền phép của Ngài. Ngay cả bốn mùa đang được bảo tồn bằng quyền phép của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu thật là cao cả dường bao, Ngài được kế tự toàn cả vũ trụ này. Kinh thánh chép trong Hêbơrơ 2:1: “Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt này dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng lên thế gian“. Vì thế Chúa Giê-xu là Đấng kế tự trời đất, cả hiện tại lẫn tương lai. Ngài là Vua các vua, Chúa các chúa!

Tôi chắc các bạn còn nhớ câu nói của Chúa Giê-xu trong Mathiơ 28:18 nói rằng: “Hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đều giao cho ta“. Vâng Ngài đang có cả quyền phép trên trời và cả mọi quyền phép dưới đất. Mọi sự đều cúi đầu trước mặt Ngài, Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời toàn năng. Khi bạn có Chúa Giê-xu ở trong lòng bạn, có nghĩa là bạn đang có Đức Chúa Trời toàn năng trong bạn. Vì Đấng Christ sống trong bạn, bạn không phải lo sợ điều gì trên thế gian này. Không có một điều gì và không có một ai có thể đánh bại được bạn. Kinh thánh nói rằng nếu Đấng Christ đứng về phía chúng ta thì ai có thể nghịch cùng chúng ta được.

Thứ tư: Kinh thánh nói rằng Ngài là Cha đời đời.
Cha nghĩa là gì? Cha chúng ta là người sinh thành, là người bảo vệ đời sống chúng ta. Một người Cha tự nhiên sinh con và bảo vệ con cái cho đến khi nó trưởng thành. Chúng ta được Cha sinh ra qua dòng huyết của Chúa Giê-xu Christ, hy sinh trên cây thập tự giá. Bạn và tôi không những chỉ được rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta còn nhận được sự sống mới vĩnh cửu từ Cha thiên thượng qua Chúa Giê-xu. Ngài là Đấng tạo thành đời sống chúng ta, nên chúng ta phải bám víu lấy Ngài như Cha chúng ta. Đấng Christ bảo vệ và cung ứng cho chúng ta, đồng thời chăm sóc chúng ta cách dịu dàng. Ngài hơn cha phần xác dưới đất của chúng ta ở chỗ, cha phần xác chúng ta trở nên già yếu và chẳng bao lâu lìa khỏi trần gian, nhưng Chúa Giê-xu là Cha đời đời. Người Cha này không hề thay đổi, Ngài đời đời vẫn như nguyên! Vì thế Ngài ở cùng chúng ta như người Cha hiền, chăm sóc con cái với cánh tay quyền năng của Ngài, Ngài là Cha đời đời đối với các con cái Ngài.


Cuối cùng: Ngài là Chúa bình an.
Lịch sử loài người là lịch sử hoạn nạn đau khổ. Nhà bác học nổi danh quá cố tiến sĩ Anhstan đã nói: “Khoa học không có phương cách phòng vệ nào có thể chống lại các vũ khí, mà ngày nay đang có khả năng tiêu diệt cả nền văn minh nhân loại“.


Tiến sĩ Robert Oppenheimer, nhà vật lý học và là giám đốc phòng thí nghiệm bom nguyên tử Mỹ đã nói: ’’Trong cuộc đại chiến sắp tới, không ai trong chúng ta hy vọng có đủ người sống để chôn người chết của chúng ta“. Cố tổng thống J. Kennedy đã nói: “Nhân loại phải kết liễu chiến tranh, không chiến tranh sẽ kết liễu nhân loại“. Nhưng Luca 21:10-11 chép: “Ngài phán cùng họ rằng: Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điều là kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời“.

Vâng, thế giới từ đầu tiên cho đến ngày nay đã chứng kiến những đau khổ liên tục, chiến tranh và tiếng đồn về giặc giã. Khi bạn mở vô tuyến truyền hình hay lắng nghe vô tuyến truyền thanh, hay mở tờ báo sáng hoặc tối, bạn có thể nghe và đọc thấy về chiến tranh đang thực sự xảy ra và những tiếng đồn về giặc giã. Ngay bây giờ có chiến tranh ở Phi châu và cuộc chiến khác ở vùng Sahara. Tin tức đầy dẫy những sự nổi loạn và những cuộc cách mạng. Thế giới này không có sự bình an. Triết gia Hegel đã nói: “Lịch sử dạy chúng ta rằng con người không học được gì từ lịch sử cả“. Đó là sự thật. Ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất, con người không chịu học tập và thế là chiến tranh thế giới thứ hai tiếp theo, sau đó và từ thế chiến thứ hai đã có những cuộc chiến tranh trên thế giới mãi đến ngày nay. Nếu chúng ta có thế chiến thứ ba thì thật là một hiểm họa: khẳ năng tận diệt loài người.

Vậy ở đâu và làm thế nào chúng ta có sự bình an? Không thể có sự bình hoà trên mặt đất do cố gắng của con người. Tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới đều kêu gào hoà bình, nhưng họ không biết làm cách nào để đem lại hoà bình. Trong Cơ đốc giáo chúng ta có hy vọng bởi vì Chúa Giê-xu Christ là Vua hoà bình. Theo sự dạy dỗ lời Chúa, khi Chúa Giê-xu đến thế gian này lần thứ hai, Ngài sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh cùng các sự xung đột và Ngài sẽ mang lại hoà bình cho thế giới. Mãi cho đến ngày đó, chúng ta là các Cơ đốc nhân, đều có sự bình an trong linh hồn chúng ta nhờ sự hiện diện của Chúa Giê-xu Christ ngự trị trong lòng chúng ta.

Con người là một hữu thể linh thiêng sống trong thân xác, vì thế nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng dù không có sự bình an trong thuộc thể trong thế gian, chúng ta vẫn có sự bình an dư dật trong linh hồn chúng ta. Nhờ huyết Chúa Giê-xu Christ chúng ta được hoà thuận với Đức Chúa Trời và chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời bằng Cha chúng ta. Thật là sự bình an sâu xa mà chúng ta có thể cảm nhận được, bởi Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta. Sự hiện diện của Chúa bình an trong đời sống chúng ta bảo đảm sự bình an đó cho chúng ta.

Khi chúng ta kỷ niệm sự giáng sanh của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta hãy mong mỏi thiết tha sự tái lâm của Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Từ đời Ađam cho đến khi Đấng Christ giáng sanh, lịch sử nhân loại ghi lại sự trông chờ Đấng cứu chuộc của nhân loại. Ngày nay từ khi Chúa Giê-xu Christ phục sinh và thăng thiên, lịch sử đang chờ sự tái lâm của Ngài như Vua các vua, Chúa của các chúa.

Kinh thánh Cựu ước đã tiên tri về sự sanh ra Chúa Giê-xu hơn 300 lần và mọi lời tiên tri đều ứng nghiệm. Cũng cuốn Kinh thánh này tiên tri về sự tái lâm của Chúa Giê-xu hơn 500 lần. Vì lời tiên tri thứ nhất đã hoàn toàn ứng nghiệm từng chi tiết một nên chúng ta có đức tin tin rằng lời hứa về sự tái lâm của Ngài cũng phải được ứng nghiệm như vậy. Ai mà biết được chúng ta sẽ kỷ niệm mừng lễ Chúa giáng sanh lần tới với sự tái lâm của Chúa chúng ta?

Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và đến đời đời không hề thay đổi và danh hiệu Ngài ban cho chúng ta vẫn là Đấng lạ lùng, Đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời và Chúa bình an. Hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ theo những danh hiệu lạ lùng này và hãy nhận biết sự hiện diện và chức vụ của Ngài theo những danh hiệu này, rồi bạn sẽ vui hưởng y như Kinh thánh đã tiên tri, những công việc quyền năng lạ lùng của Chúa Giê-xu Christ trong đời sống của bạn cho đến khi Ngài trở lại. 

Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và đến đời đời không hề thay đổi và danh hiệu Ngài ban cho chúng ta vẫn là Đấng lạ lùng, Đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời và Chúa bình an. Hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ theo những danh hiệu lạ lùng này và hãy nhận biết sự hiện diện và chức vụ của Ngài theo những danh hiệu này, rồi bạn sẽ vui hưởng y như Kinh thánh đã tiên tri, những công việc quyền năng lạ lùng của Chúa Giê-xu Christ trong đời sống của bạn cho đến khi Ngài trở lại.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 5289 guests and no members online

Your Language