Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 1 Đặt Tên Cho Năm Mới

songthanhcong01 435x290 1

Paul Yonggi Cho - Sống Thành Công

Chương 1 - Đặt Tên Cho Năm Mới

Mỗi năm đem lại cho chúng ta 365 ngày đầy triển vọng và tiềm năng phong phú. Chúng ta có thể làm hỏng những ngày này mà Chúa ban cho với sự buồn bã, thất bại những sự chán chường hoặc làm đầy những ngày này vói những hoạt động sáng tạo, sự thích thú chiến thắng và những phước lành.

Chương 2 Phép Lạ Đầu Tiên

songthanhcong02 435x290 1Chương 2 Phép Lạ Đầu Tiên

Một giáo sư tại chủng viện đã nói với các sinh viên của ông rằng người tin Chúa không có liên hệ gì đến phước hạnh vật chất. Ông cũng để các sinh viên tìm ra trong Kinh thánh một trường hợp mà Đức Chúa Trời ban phước cho dân sự Ngài bằng phước hạnh vật chất. Tôi nghĩ rằng vị giáo sư đó chắc là quả thiển cận để nhấn mạnh đến một việc như thế.

Chương 3 Năm Bước Đi Đến Đời Sống Thành Công

songthanhcong03 435x290 1Chương 3 Năm Bước Đi Đến Đời Sống Thành Công

Ý chỉ Đức Chúa Trời dành cho bạn là phải có một đời sống thành công. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng thành công và đối với Ngài không hề có sự thất bại. Theo đó, Đức Chúa Trời không hề muốn con cái Ngài sống đời sống thất bại ngã lòng. Kinh thánh chép trong Giăng 15:7,8: “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta và lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó."

Chương 4 Toàn Bộ Khí Giới Của Đức Chúa Trời

songthanhcong04 435x290 1Chương 4 Toàn Bộ Khí Giới Của Đức Chúa Trời

Kinh thánh: Êphêsô 6:10-18
Đối với người ở trong mộ phần thì không còn chiến tranh vì anh ta đã chết. Đối với người chết phần thuộc thể không còn chiến tranh thể nào, thì đối với người chết thuộc linh trong phần mộ của tội lỗi cũng không có chiến tranh thuộc linh thể ấy. Kinh thánh dạy rằng người chưa tin Chúa đã chết trong tội lỗi, tội ác (Êphêsô 2:1).

Chương 5 Những Phước Hạnh Của Ngày Lễ

songthanhcong05 435x290 1 Chương 5 Những Phước Hạnh Của Ngày Lễ Vượt Qua Cho Ngày Nay

Hoàng hôn nhanh chóng phủ xuống trên vùng đất Gôsen xứ Êdíptô khi thình lình từ khắp mọi nhà người Israel tiếng kêu be be của những con chiên bị giết vang lên. Một người mang một bình chứa huyết chiên con xuất hiện trước mỗi nhà và với cành cây kinh giới người đó nhúng huyết bôi lên hai mày cửa.

Chương 6 Phục Vụ Chúa

songthanhcong06 435x290 1Chương 6 Phục Vụ Chúa

Một buổi chiều thứ bảy, một vị mục sư kia đang ngồi trên bàn giấy, lòng bối rối vì ông không tìm ra đuợc đề tài bài giảng. Trong khi ông đang cố gắng nghĩ ra một ý tưởng cho bài giảng, thì cậu con trai út của ông bước vào phòng giấy và cứ hỏi ông liên tục khiến cho tình hình trở nên rắc rối thêm.

Chương 7 Chúa Giê-xu Một Nhà Kinh Doanh

songthanhcong07 435x290 1Chương 7 Chúa Giê-xu Một Nhà Kinh Doanh

Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên bờ hồ Ghê-nê-sa-rết, đoàn dân đông chen lấn xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc thuyền là chiếc của Simôn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi và dạy dỗ dân chúng.

Chương 08 Những Ân Tứ Đức Thánh Linh

songthanhcong08 435x290 1Chương 08 Những Ân Tứ Đức Thánh Linh

Vào ngày lễ giáng sinh chúng ta tự động nhớ lại một món quà vĩ đại nhất từ Đức Chúa Trời. Hài nhi Giê-xu Christ. Ngày đó người ta cũng trao đổi món quà giữa những người thân với nhau, nhưng trải qua một thời gian lâu rất lâu, Hội thánh đã không quan tâm đến những ân tứ mà Đức Thánh Linh đã mang đến.

Chương 09 Con Sâu Của Đức Chúa Trời

songthanhcong09 435x290 1Chương 09 Con Sâu Của Đức Chúa Trời

Trong Kinh Thánh có ghi lại nhiều biến cố dẫn Giacốp từ một người cực kỳ xảo quyệt đến thành một con sâu quằn quại bất lực. Nhưng khi Giacốp đã biến thành một con sâu trước mặt Đức Chúa Trời và loài người thì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã giáng xuống trên ông.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8505 guests and no members online

Your Language