Trường Kinh Thánh Isom

TT7 - Dòng Sông Thanh Tẩy - Mục Sư Chris Hayward

tt07p1dongsongthanhtaychrishayward435x245

TT7 - Dòng Sông Thanh Tẩy - Cleansing Stream - Mục Sư Chris Hayward- Raymond Pettitt -  Chad Daniel

Chris Hayward là một mục sư và mục sư. Ông là Chủ tịch của Bộ làm sạch Dòng suối, một bộ hỗ trợ cung cấp các cuộc hội thảo, chương trình và khóa tu.

TT8 - Vượt Qua Sự Phản Bội - Tiến Sĩ David E. Sumrall

tt08p1vuotquasuphanboidavidsumrall435x245

TT8 - Vượt Qua Sự Phản Bội - Navigating Betrayal - Tiến Sĩ David E. Sumrall

Tiến sĩ David E. Sumrall là một mục sư, nhân vật phát thanh và người dẫn chương trình podcast. Ông là mục sư cấp cao của Nhà thờ Khen ngợi ở Manila, Philippines, được thành lập bởi Tiến sĩ Lester Sumrall vào năm 1954.

WW1 - Giá Trị Của Người Phụ Nữ - Mục Sư Bobbie Houston

ww1giatrimotnguoinubobbiehouston435x245

WW1 - Giá Trị Của Người Phụ Nữ - The Value Of A Woman - Mục Sư Bobbie Houston

Bobbie Houston chia sẻ cách Hillsong đặt giá trị lên phụ nữ. Cô vạch ra cách phụ nữ có thể nắm lấy tiềm năng của họ trong Chúa. Roberta Lee (Bobbie) Houston là một tác giả và mục sư.

WW2 - Giáo Dục Về Bệnh Aids - Bác Sĩ Carolyn Klaus

ww2daicuongvehivvabenhaidscarolynklaus435x245

WW2 - Giáo Dục Về Bệnh Aids - HIV/AIDS Education - Bác Sĩ Carolyn Klaus

Bác sĩ Carolyn Klaus đã sáng lập mục vụ Hope in View, một công tác giáo dục bệnh AIDS theo đường lối của Kinh Thánh và với tình yêu thương.

WW3 - Những Khó Khăn Trong Sự Lãnh Đạo - Tiến Sĩ Joyce Meyer

ww3phunukhokhantrongcuongvilanhdaojoycemeyer435x245

WW3 - Những Khó Khăn Trong Sự Lãnh Đạo - Difficulties In Leadership - Tiến Sĩ Joyce Meyer

Tiến sĩ Joyce Meyer là sáng lập viên của một trong những mục vụ thành công nhất trên thế giới. Bà viết nhiều sách bán chạy hàng đầu tại Hoa Kỳ và điều hành một chương trình truyền hình khắp thế giới.

WW4 - Trở Nên Một Người Mẹ - Mục Sư Lisa Bevere

ww4tronenmotnguoimelisabevere435x245

WW4 - Trở Nên Một Người Mẹ - Becoming A Mother/Mentor - Mục Sư Lisa Bevere

Mục sư Lisa Bevere là tác giả của nhiều quyển sách bán chạy hàng đầu. Lisa và chồng là John Bevere điều hành chương trình “The Messenger” phát hình trong 214 quốc gia.

WW5 - Vai Trò Làm Vợ Mục Sư Và Mục Vụ Phụ Nữ - Tiến Sĩ Betty Price

ww5vaitrolamvomucsubettyprice435x245

WW5 - Vai Trò Làm Vợ Mục Sư Và Mục Vụ Phụ Nữ - Being A Pastors Wife - Tiến Sĩ Betty Price

Betty Price cùng với chồng là mục sư tiến sĩ Fredrick Price, quản nhiệm Hội Thánh Crenshaw Christian Center, họ hầu việc Chúa hơn 50 năm.

WW6 - Vượt Qua Sự Đau Khổ - Mục Sư Sheryl Salem

ww6vuotquadaukhosherylsalem435x245

WW6 - Vượt Qua Sự Đau Khổ - Overcoming Grief - Mục Sư Sheryl Salem

Mục sư Cheryl Salem là Hoa hậu Mỹ Quốc, nhưng cô không đạt tới đó mà không trãi qua những đoạn đường cam go. Trong loạt bài học nầy, Cheryl chia sẻ về sự mất mát đứa con gái và sự chiến đấu với bệnh ung thư.

WW7 - Phụ Nữ Thờ Phượng - Mục Sư Darlene Zschech

ww7phunutrongsuthophuongdarlenezschech435x245

WW7 - Phụ Nữ Thờ Phượng - Women in Worship - Mục Sư Darlene Zschech

Mục sư Darlene Zschech là mục sư đặc trách thờ phượng tại Hội Thánh Hillsong Australia. Cô cũng là người phát hành những đĩa nhạc của Hillsong được yêu chuộng khắp thế giới.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7706 guests and no members online

Your Language