WW13 - Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình

WW13 - Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình - Tiến Sĩ Marilyn Hickey

ww13chuongtrinhcuachuachogiadinhbanmarilynhickey1280x720

WW13 - Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình - Gods Plan For Your Family - Tiến Sĩ Marilyn Hickey

Trong hơn 30 năm trong chương trình phát hình, Marilyn Hickey đã thực hiện được khải tượng “Bao phủ Thế Giới với Lời Chúa.” Bà dạy dỗ từ Lời Chúa và từ kinh nghiệm của một người mẹ trong loạt bài Chương trình Của Chúa Cho Gia Đình của Bạn.

Tiến sĩ Marilyn Hickey là một bộ trưởng, tác giả và nhà truyền tin. Cô thành lập Marilyn Hickey Ministries International. Cùng với con gái của mình, Sarah, Marilyn đồng dẫn chương trình truyền hình, Today with Marilyn và Sarah. Cô đã viết một số cuốn sách, bao gồm, Dấu hiệu trên thiên đường, Tên của Chúa, Chữa lành hoàn toàn, Satan-chứng minh ngôi nhà của bạn, Con đường dẫn đến phép lạ của bạn và Phụ nữ của Lời nói. Cô có bằng Tiến sĩ Thần học của Đại học Oral Roberts.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

WW13.1 Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình
WW13.2 Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 9036 guests and no members online

Your Language