TT2 - Nguyên Tắc Lãnh Đạo

TT2 - Nguyên Tắc Lãnh Đạo - Mục Sư Phil Pringle

ttp2nhungnguyentaclanhdaophilpringle1280x720

TT2 - Nguyên Tắc Lãnh Đạo - Leadership Principles - Mục Sư Phil Pringle

Phil Pringle là một mục sư người Úc gốc New Zealand, một nghệ sĩ giỏi, một nhân vật truyền hình và một tác giả. Ông là mục sư cấp cao của C3 Church Global, một phong trào đa giáo hội gồm hơn 400 nhà thờ ở 60 quốc gia. Anh ấy tổ chức chương trình truyền hình Cuộc sống tuyệt vời nhất của bạn, phát sóng trên toàn cầu. Các cuốn sách của ông bao gồm Bạn là nhà lãnh đạo, Chìa khóa để xuất sắc về tài chính, Nhưng Chúa, 10 phẩm chất hàng đầu của một nhà lãnh đạo vĩ đại, và Niềm tin. Là một nghệ sĩ đa phương tiện, Phil học Mỹ thuật tại Trường Mỹ thuật Ilam thuộc Đại học Canterbury.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

M3.1 Nguyên Tắc Lãnh Đạo Phần 1
M3.2 Nguyên Tắc Lãnh Đạo Phần 2

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 10145 guests and no members online

Your Language