MS8 - Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi

MS8 - Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi - Giáo Sư Bill Cloud

ms8p1cacdonggiongnghichthunhaubillcloud1280x720

MS8 - Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi - Enmity Between The Seeds - Giáo Sư Bill Cloud

Trong phần bài học tuyệt vời này Bill Cloud nói đến hai dòng dõi từ Sáng thế ký đến các sách Phúc âm. Ông cho chúng ta thấy hai dòng dõi này luôn tranh chiến lẫn nhau như thế nào và loạt bài học này sẽ đem đến một cách hiểu sâu sắc và sống đồng về tầm quan trọng của nguồn gốc Do thái và những nền tảng tiếng Hê-bơ-rơ trong niềm tin Cơ đốc của chúng ta. Hiểu được sự thù nghịch giữa hai dòng dõi sẽ khiến cho nhiều lẽ thật trong Tân ước trở nên rất thực hữu và soi sáng trong trận chiến thuộc linh mà các cơ đốc nhân phải đối mặt.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi - Phần 1
Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi - Phần 2
Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi - Phần 3
Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi - Phần 4

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1690 guests and no members online

Your Language