E5 - Trưởng Lão Theo Kinh Thánh

E5 - Trưởng Lão Theo Kinh Thánh - Mục Sư Dick Benjamin

e5chucvutruonglao4dickbenjamin1280x720

E5 - Trưởng Lão Theo Kinh Thánh - Biblical Eldership - Mục Sư Dick Benjamin

Mc sư Benjamin đang giữ chức vụ chăm sóc cho 60 hội thánh, phần lớn là do ông mở mang. Hội thánh của ông tại Alaska đã gởi hơn 1000 thành viên để mở mang hội thánh mới.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

E5.1 Trưởng Lão - Chức Vụ Trưởng Lão Và Hành Chức Trưởng Lão
E5.2 Công Tác Và Các Mối Quan Hệ Của Các Trưởng Lão Trong HT Tân Ước
E5.3 Các Phẩm Chất Của Trưởng Lão
E5.4 Chức Vụ Năm Phương Diện
E5.5 Chức Vụ Năm Phương Diện (Tiếp Theo)

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 15809 guests and no members online

Your Language