D1 - Tinh Thần Trong Đồng Vắng

D1 - Tinh Thần Trong Đồng Vắng - Tiến Sĩ Joyce Meyer

d1tinhthantrongdongvangjoycemeyer1280x720

D1 - Tinh Thần Trong Đồng Vắng - Wilderness Mentalities - Tiến Sĩ Joyce Meyer

Bà Joyce Meyer nổi tiếng trong chương trình phát thanh "Life in The Word." Bà có biệt tài truyền đạt lẽ thật trong Lời Chúa một cách thiết thực. Trong loạt bài nầy Bà phân tích những lối suy nghĩ sai trật của tín đồ đã cản trở họ đạt đến sự thành công và mất phần cơ nghiệp.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

D1.1 Sự Suy Nghĩ - Khải Tượng Và Trách Nhiệm
D1.2 Trách Nhiệm Và Thử Thách
D1.3 Sự Lằm Bằm Và Thiếu Kiên Nhẫn
D1.4 Mặc Cảm
D1.5 Tự Thương Hại Mình
D1.6 Tự Ðánh Giá
D1.7 Tánh So Ðo - Bướng Bỉnh Và Nghịch Loạn

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1870 guests and no members online

Your Language