A1 - Nền Tảng Của Đức Tin

A1 - Nền Tảng Của Đức Tin - Mục Sư Bayless Conley

a1nentangductinbaylessyvonley1280x720

A1 - Nền Tảng Của Đức Tin - Foundation Of Faith - Mục Sư Bayless Conley

Mục Sư Bayless Conley đang quản nhiệm một hội thánh hơn 5000 thành viên. Môn học nầy rất lý tưởng dành cho người mới tin Chúa. Các tín lý căn bản được trình bày rõ ràng, dễ hiểu. (Cottonwood Christain Center)

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

  • A1.1 Kinh Thánh Là Lời Của Đức Chúa Trời
  • A1.2 Thần Tính Và Chức Vụ Của Chúa Jesus
  • A1.3 Được Cứu Bởi Ân Điển Thông Qua Đức Tin
  • A1.4 Thân Vị Và Công Việc Của Đức Thánh Linh
  • A1.5 Sự Chữa Lành Từ Thiên Thượng
  • A1.6 Các Lễ Nghi Cho Hội Thánh
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 3402 guests and no members online

Your Language