C5 - Tính Chính Trực Của Người Lãnh Đạo

C5 - Tính Chính Trực Của Người Lãnh Đạo - Tiến Sĩ Jack Hayford

c5sungaythangcuanguoilanhdaojackhayford1280x720

C5 - Tính Chính Trực Của Người Lãnh Đạo - Leaders Integrity - Tiến Sĩ Jack Hayford

Tiến sĩ Hayford là mục sư trưởng của Church on the Way tạI California và ông được biết như là mục sư của những mục sư. Ông rất được tôn trọng trên thế giới như là tác giả của nhiều sách có giá trị, là nhạc sĩ và là giáo sư. Năm 2004 Ông được Giáo Hội Foursquare ủy nhiệm chức vụ President của hơn 29,000 chi hội khắp thế giới.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

C5.1 Sự Ngay Thẳng Của Tấm Lòng
C5.2 Một Tâm Linh Tha Thứ

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 15797 guests and no members online

Your Language