WW8 - Sự Chữa Lành Thiên Thượng

WW8 - Sự Chữa Lành Thiên Thượng - Tiễn Sĩ Gloria Copeland

ww8suchualanhthienthuonggloriacopeland1280x720

WW8 - Sự Chữa Lành Thiên Thượng - Divine Healing - Tiễn Sĩ Gloria Copeland

Tiễn sĩ Gloria và Kenneth Copeland là sáng lập viên của Cơ Quan Kenneth Copeland. Chương trình truyền hình, sự giảng dạy và sự dâng hiến rời rộng của họ đã khích lệ tín hữu khắp thế giới. Gloria giảng dạy về những chìa khoá Chúa ban cho tín hữu trong sự chữa lành thiên thượng.

Gloria Neece Copeland là một tác giả và nhà truyền bá Phúc âm. Cùng với chồng, Kenneth, cô là người đồng sáng lập Bộ Kenneth Copeland ở Fort Worth, Texas. Trong hơn 50 năm, họ đã tổ chức chương trình truyền hình The Believer’s Voice of Victory. Cô đã viết một số cuốn sách bán chạy nhất của Thời báo New York, bao gồm, Từ đức tin đến đức tin, Theo đuổi sự hiện diện của anh ấy, Quy luật của sự thịnh vượng và Sự kê đơn của Chúa cho sức khỏe thiêng liêng.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

WW8.1 Sự Chữa Lành Thiên Thượng
WW8.2 Sự Chữa Lành Thiên Thượng
WW8.3 Sự Chữa Lành Thiên Thượng

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 15828 guests and no members online

Your Language