B4 - Bản Chất Của Phúc Âm

B4 - Bản Chất Của Phúc Âm - Tiến Sĩ Terry Law

b4banchatcuaphucamterrylaw1280x720

B4 - Bản Chất Của Phúc Âm - Essence Of The Gospel - Tiến Sĩ Terry Law

Mục vụ của Terry Law là World Compassion, một tổ chức dấn thân vào các quốc gia qua văn chương, giáo dục và giúp đỡ nhân đạo. Tác phẩm về âm nhạc và thiên sứ của ông Terry rất được hoan nghênh. Loạt tài liệu sẽ giới thiệu những tinh tuý của ông.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

B4.1 Bản Chất Của Phúc Âm
B4.2 Sự Trao Ðổi Thiên Thượng
B4.3 Chiến Thắng Của Sự Ngợi Khen
B4.4 Điều Khiến Thiên Sứ Khởi Động
B4.5 Làm Sao Để Đức Tin Sống Động

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 3362 guests and no members online

Your Language