WW10 - Vượt Thắng Buồn Chán

WW10 - Vượt Thắng Buồn Chán - Mục Sư Lisa Gilfillan

ww10vuotthangbuonchanlisagilfilan1280x720

WW10 - Vượt Thắng Buồn Chán - Overcoming Disappointment - Mục Sư Lisa Gilfillan

Mục sư Lisa và Berin Gilfillan sáng lập cơ quan International School of Ministry (ISOM). Gánh nặng được nhìn thấy phụ nữ được chữa lành tinh thần lẫn thể xác đã đưa đến khải tượng về học trình Phụ nữ của Thế Giới. Lisa dạy về làm cách nào để được giải thoát khỏi ngã lòng và buồn chán.

Tiến sĩ Lisa Gilfillan là một nữ doanh nhân, diễn giả, nhà giáo dục và bộ trưởng. Cô ấy là người tạo ra Phụ nữ của Thế giới. Cô cũng đồng sáng lập Good Shepherd Ministries International cùng với chồng, Tiến sĩ Berin Gilfillan. Cô thành lập Học viện Monty’s Montessori ở Calimesa, California và hiện đang điều hành hai trung tâm Montessori mầm non với gần 200 trẻ em. Cô cũng là người tạo ra chương trình Phát triển Cộng đồng CDBoks, một chương trình giảng dạy được thiết kế để giúp mọi người thoát khỏi đói nghèo. Cô ấy không chỉ có một năng khiếu tiên tri mạnh mẽ mà còn phục vụ với sự hài hước tuyệt vời. Cô ấy là một bộ trưởng và diễn giả quốc tế nổi tiếng.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

WW10.1 Vượt Thắng Buồn Chán
WW10.2 Vượt Thắng Buồn Chán

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 9738 guests and no members online

Your Language