B2 - Chức Vụ Giúp Đỡ

B2 - Chức Vụ Giúp Đỡ - Mục Sư Buddy Bell

b2chucvugiupdobuddybell1280x720

B2 - Chức Vụ Giúp Đỡ - Ministry Of Helps - Mục Sư Buddy Bell

Nhiều nhận xét về Buddy Bell như là một người bạn tốt nhất cho chức vụ mục sư. Trong Chức Vụ Giúp Đỡ nầy, Buddy Bell sẽ hướng dẫn cho học viên các công tác giống khuôn mẫu của các môn đồ Đấng Christ ngày xưa. Mọi tình nguyện viên trong hội thánh cần tìm hiểu loạt bài nầy.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

B2.1 Lộ Trình Của Người Giúp Đỡ
B2.2 Chúa Sử Dụng Cả Ngôi Sao Và Ngọn Nến
B2.3 Đừng Lo Ngại Về Cách Lãnh Đạo Hay Tổ Chức
B2.4 Đừng Lo Ngại Về Cách Lãnh Đạo
B2.5 Trở Nên Người Giúp Việc Đầy Nhiệt Huyết

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1726 guests and no members online

Your Language