E8 - Quản Trị Tương Lai

E8 - Quản Trị Tương Lai - Mục Sư Jim Wideman

b5chuajesusdangchualanhhomnay1280x720

E8 - Quản Trị Tương Lai - Managing For Tomorrow - Mục Sư Jim Wideman

Mục sư Jim Wideman giữ chức vụ điều phối hành chánh của Hội thánh Church On the Move. Trong loại bài nầy, ông chia sẻ những nguyên tắc giúp xây dựng hội thánh và một chương trình thiếu nhi xuất sắc. Loạt bài nầy sẽ giúp trong những địa hạt như quản lý thời gian và nhân viên, đặt mục tiêu, giải quyết vấn đề trong một tổ chức.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

E8.1 Sử Dụng Búp Bê Trong Chức Vụ Thiếu Nhi
E8.2 Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Giải Quyết Nan Đề
E8.3 Điều Hành Mục Vụ Thiếu Nhi Lớn Mạnh
E8.4 Làm Thế Nào Để Có Nhiều Người Giúp Mình

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 15839 guests and no members online

Your Language