WW1 - Giá Trị Của Người Phụ Nữ

WW1 - Giá Trị Của Người Phụ Nữ - Mục Sư Bobbie Houston

ww1giatrimotnguoinubobbiehouston1280x720

WW1 - Giá Trị Của Người Phụ Nữ - The Value Of A Woman - Mục Sư Bobbie Houston

Bobbie Houston chia sẻ cách Hillsong đặt giá trị lên phụ nữ. Cô vạch ra cách phụ nữ có thể nắm lấy tiềm năng của họ trong Chúa.

Roberta Lee (Bobbie) Houston là một tác giả và mục sư. Cô và chồng, Brian, thành lập và là Mục sư Cấp cao của Nhà thờ Hillsong ở Sydney, Úc. Sau khi chuyển đến Úc vào năm 1978 và phục vụ dưới quyền của cha Brian Houston, Frank Houston, tại Sydney Christian Life Center, Darlinghurst. Brian và Bobbie thành lập Nhà thờ Hillsong vào năm 1983, và ngày nay nó nằm ở các thành phố lớn trên thế giới, nổi tiếng với âm nhạc thờ cúng, sản xuất hơn 40 album, đã bán được hơn 11 triệu bản trên toàn thế giới. Bobbie vẫn điều hành mục vụ phụ nữ hàng tuần, có tên là Sisterhood và tham gia vào các vấn đề như HIV, bạo lực gia đình và buôn bán người.
Năm 1997, cô bắt đầu Hội nghị Phụ nữ Thế giới Màu sắc hàng năm ở Sydney, London, Hoa Kỳ, Cape Town và Kyiv.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

WW1.1 Giá Trị Của Một Người Nữ
WW1.2 Giá Trị Của Một Người Nữ
WW1.3 Giá Trị Của Một Người Nữ

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 711 guests and no members online

Your Language