B1 - Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

B1 - Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện - Tiến Sĩ Dick Eastman

b1quyennangcuacaunguyendickeastman1280X720

B1 - Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện - Power Of Prayer - Tiến Sĩ Dick Eastman

Tiến sĩ Dick Eastman là chủ tịch hội Every Home For Christ, chủ trương mỗi nhân sự sẽ là một chức vụ kết ước để mang sứ điệp Phúc Âm đến cho mỗi một gia đình trên toàn cầu. Loạt tài liệu nầy nhấn mạnh yếu tố cầu nguyện để mở mọi rào cản nhường lối cho Phúc Âm công bố ra. Chủ đề quan trọng khác nữa là sự tương giao mật thiết với Đấng Christ sẽ hướng dẫn cầu nguyện có kết quả.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

B1.1 - Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện
B1.2 - Cầu Nguyện Là Gì?
B1.3 - Thực Hành Sự Cầu Nguyện
B1.4 - Thực Tập Cách Cầu Nguyện
B1.5 - Mục Tiêu Của Sự Cầu Nguyện

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 15836 guests and no members online

Your Language