A4 - Ngợi Khen Và Thờ Phượng

A4 - Ngợi Khen Và Thờ Phượng - Tiến Sĩ Lamar Boschman

a4ngoikhenvathophuonglamarboschman1280x720

A4 - Ngợi Khen Và Thờ Phượng - Praise And Worship - Tiến Sĩ Lamar Boschman

Tiến sĩ Lamar Boschman, ông là tác giả của các sách về Sự Thờ Phượng có số bán nhiều nhất: The Rebirth of Music, A Passion for His Presence and Future Worship. Ông là khoa trưởng của viện International Worshipm và đã điều khiển nhiều ca đoàn thờ phượng ghi âm trong băng diã Integrity Music. Ông còn viết nhạc và huấn luyện người thờ phượng và người điều khiển thờ phượng. Môn học nầy đã thay đổi cuộc đời của biết bao học viên giúp họ đến gần với Chúa trong sự thờ phượng.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

A4.1 Sự Ưu Thế - Mục Tiêu Và Cách Thức Thờ Phượng
A4.2 Vai Trò Của Âm Nhạc Trong Nước Đức Chúa Trời
A4.3 Ý Nghĩa Của Bài Ca Mới
A4.4 Trách Nhiệm Của Người Thờ Phượng Chúa
A4.5 Làm Sao Để Trở Thành Người Thờ Phượng Chúa

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 15879 guests and no members online

Your Language